söndag 24 augusti 2014

Miljöpartiet och extremvädret

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson påstår enligt DN i ett valtal att storbranden som härjade i Västmanland i somras och de kraftiga regn som har lett till översvämningar i Västsverige beror på klimatförändringarna. Hon tror att klimatkostnaderna kommer att öka. ”De flyktingkostnader som allianspartierna sitter och gnabbas om på Harpsund är en västanfläkt i jämförelse med klimatkostnader”, enligt Åsa Romson.
Åsa Romson, miljöpartiet.
Men när hon kopplar branden och översvämningarna till klimatförändringarna vet hon mer än experterna. Trots all uppmärksamhet på förödande cykloner, översvämningar och värmeböljor: hur man än mäter finns inga säkra belägg för att den globala uppvärmningen hittills orsakat fler väderkatastrofer. Det kanske kan bli så i framtiden, men det vet vi ännu inget om. Inte ens IPCC anser längre att extremväder kan kopplas till klimatförändringen. Det saknas belägg för att stormar blivit vanligare, vare sig i tropikerna eller utanför, det saknas belägg för att översvämningar blivit vanligare eller större, och det saknas belägg för att torka blivit vanligare. Detta står i andra kapitlet av IPCC:s femte rapport. Som Åsa Romson uppenbarligen inte har läst.
Sanningen är att det ännu inte finns någon tendens mot fler extrema väderhändelser i Sverige. Kanske var det skogsmaskiner som orsakade branden i Västmanland. Andra bränder orsakas ofta av gnistor från järnvägar. En oturlig kombination av väder och vind fick branden att sprida sig mer än andra skogsbränder.
Det finns inte heller någon tendens mot fler extrema väderhändelser i världen som helhet, trots att den globala medeltemperaturen ökat med nära 0,8 grader på ett sekel. Hur man än väljer att granska väderrelaterade katastrofer över tid går det inte att hitta tecken på att de blivit fler eller kraftfullare.
”Oavsett vilken effekt mänsklig påverkan har på klimatet – och jag är övertygad om att det finns en sådan påverkan – är det omöjligt att se den effekten i katastrofer som inträffat nyligen”, säger den amerikanska forskaren Roger Pielke Jr till DN. ”Folk bygger naturligtvis upp berättelser och förklaringar grundade på tro och antaganden, men det är något annat än empirisk forskning”, menar Pielke.
Antalet inrapporterade väderkatastrofer är inte detsamma som det faktiska antalet katastrofer. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (Cred), konstaterade efter att ha fått fram att 80 procent av alla naturkatastrofer sedan 1900 ägt rum de senaste 30 åren att ”vad siffran verkligen visar är ökningen av registreringen av naturkatastrofer”. En allt större del av bebyggelsen har också förlagts till känsliga eller katastrofutsatta områden och de materiella värdena i samhället ökar hela tiden. Rapporter som studerat översvämningar de senaste decennierna visar liknande ökningar. Förklaringarna är dels den ökade sårbarheten för översvämningar, dels en drastiskt stigande inrapportering. Även antalet vulkanutbrott och jordbävningar som rapporterats har stigit i ungefär samma takt som översvämningar och temperaturextremer.
I väderrelaterade katastrofer har däremot antalet dödsoffer sjunkit kraftigt de senaste hundra åren. Antalet dödsfall i väderrelaterade katastrofer har redan sjunkit med 95 procent sedan 1920-talet.
Den största minskningen gäller antalet dödsoffer på grund av torka eller översvämningar – de två katastroftyper som skördade nio av tio väderorsakade dödsoffer under 1900-talet. Antalet människor som dör i stormar är också lägre nu än förr.
”Den vetenskapligt granskade litteraturen är enstämmig på den här punkten: Någon effekt av mänskligt orsakad klimatförändring på väderkatastrofer har inte någonstans kunnat påvisas för något fenomen." Pielke är professor i miljövetenskap i Colorado, USA och expert på hur extrema väderhändelser påverkar samhället. Han är en aktiv forskarröst i klimatdebatten och har skrivit böcker i ämnet. Så det vore en vetenskaplig sensation om Åsa Romson har nya rön att komma med i det här sammanhanget.

1 kommentar:

  1. Slutsatsen blir att hon ljuger fräckt och att man inte skall rösta på hennes parti. Vi skall akta oss för att ge makt åt en så okunnig människa! Bort med miljöpartiet!

    SvaraRadera