fredag 29 augusti 2014

Stabilt övertag för de rödgröna två veckor före valet

Under juli månad var det lugnt i valrörelsen. Men under augusti har de politiska utspelen duggat tätt. Dagligen intervjuas partiledarna i radio och tv.  Nya väljarbarometrar presenteras praktiskt taget dagligen, där media försöker dra slutsatser på ett litet antal intervjuer under kort tid. Idag säger till exempel SvD att det är svårt att se hur Sverige ska kunna regeras - om inte något eller några partier överger sina nuvarande positioner i regeringsfrågan – baserat på TNS Sifos valbarometer sammanställd under fyra dagar i slutet av augusti. Sverigedemokraterna skulle bli vågmästare och skillnaden mellan blocken mindre än enligt tidigare undersökningar. Men bara en dag tidigare konstaterade DN att alliansregeringen låg på en historiskt låg nivå trots dramatiska utspel, detta baserat på Ipsos valbarometer. Så vad ska man tro – är skillnaden mellan blocken 7 eller 11 procent? SvD:s slutsats baseras på drygt 1 000 intervjuer 25-28 augusti, DN:s på något fler intervjuer 15-25 augusti.
Tre partier befinner sig nära 4-procentspärren. Riksdagsmajoriteten kan påverkas kraftigt beroende på om Centern, Kd och FI kommer in i riksdagen. Räknas t ex Fi in i det rödgröna blocket blir skillnaden i stället 10-14 procent.
Jag redovisar nedan en sammanställning av inte mindre än tio väljarbarometrar som har tagits fram under juli-augusti, de allra flesta under augusti. De är baserade på drygt 14 000 intervjuer, och är därför en betydligt säkrare spegling av väljaropinionen under denna period. Skillnaden mellan blocken är här 14 procent som kan jämföras med 16 procent under juni, detta om Fi räknas med i det rödgröna blocket. En liten minskning alltså. Både centern och kd ligger nu över 4 procent, medan Fi ligger på knappt 3 procent. Räknas Fi bort är alltså blockskillnaden omkring 11 procent. De rödgröna har god möjlighet att nå egen majoritet, men tendensen är svagt vikande, så det är inte alls säkert att så sker. Det är små skillnader sedan juni. En viss minskning för socialdemokraterna och vänstern, en viss ökning för miljöpartiet och sverigedemokraterna är vad som kan nämnas. Kd ligger på 4,1 procent, vilket är en mycket osäker nivå, Fi på 2,7 vilket är oförändrat. Jag tror inte att Fi har någon chans att komma in i riksdagen, medan både centern och Kd tycks ha hyfsade chanser.
Det är nu bara två veckor till valet. Intrycket är att det stabila läget i huvudsak består. Om alliansregeringen skulle bättra på sina siffror så mycket att de kan sitta kvar efter den 14 september vore det en rejäl sensation.
Sammanvägd väljarbarometer för juli-augusti.
Här är siffrorna för de olika partierna, samt förändringar från juni:
M 22,2      -0,8
FP 6,3 0,6
C 5,1 0,4
KD 4,1 0,2

S 31,2 -2,3
MP 10,9 1,8
V 6,9 -1,1
Fi 2,7 0,0

SD 9,7 1,5

Övriga 0,9 -0,3
Skillnad mellan blocken december 2013-augusti 2014.
Ovanstående diagram visar hur stabil väljaropinionen har varit under det senaste dryga halvåret. En viss nedgång för de rödgröna i maj förklaras huvudsakligen av Fi:s oväntat goda valresultat i EU-valet. I övrigt har skillnaden mellan blocken varierat mellan 14,8 procent som mest i februari och 11,3 som lägst nu i juli-augusti. Frågan är snarast om de rödgröna får mer än 50 procent tillsammans, inte om de får mer än allianspartierna.
Man kanske bör tillägga att sedan december är augustimätningen den första då samtliga allianspartier ligger över 4-procentspärren. Tar man hänsyn till att center och kd flera gånger har legat under denna gräns blir utvecklingen betydligt mera turbulent, se nedanstående diagram.
Skillnad mellan blocken december 2013-augusti 2014 om man beaktar 4-procentspärren.
Just nu ser det alltså hyggligt ut för centern och Kd, när båda ligger över spärren, men det är ju inte någon säker nivå, särskilt inte för Kd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar