onsdag 15 oktober 2014

Läggs Bromma verkligen ned?

Den nya rödgröna majoriteten i Stockholms stad har enligt DN Sthlm kommit överens om att lägga ned Bromma flygplats senast 2022 för att bygga bostäder där. "Det är en örfil i ansiktet på hela Sverige. Bromma  är en flygplats för hela landet. Det är ingen angelägenhet för enbart Stockholm," säger Catharina Elmsäter-Svärd (M). Centerledaren Annie Lööf framhåller konsekvenserna för landsbygden om flygplatsen stängs. Björn Hasselgren, forskare på KTH med inriktning på infrastruktur, menar att flygtrafiken är avgörande för att Stockholm ska kunna fortsätta växa och konkurrera internationellt.
"Flygvolymerna har blivit så stora att det behövs två flygplatser i Stockholmsregionen," säger han enligt SvD.
Bromma ligger egentligen alldeles för central för att användas som flygplats. Tät stadsbebyggelse med många bostäder skulle vara en bättre användning av marken. 
Det är i och för sig bra att lägga ner Bromma flygplats och bygga bostäder där i stället. Det är dock inte första gången man beslutar detta, så sista ordet är dock inte sagt ännu. Trots att Bromma flygplats förutsattes nedlagd utan att ersättas någon annanstans i Regionplan 1991, har detta ännu inte skett. I stället har Bromma återkommit i de två senaste regionplanerna RUFS 2001 och RUFS 2010. I DN redovisas ingående de många turerna genom åren.
Svårigheterna är många. Till att börja med kommer ett nytt val att ske 2018. Om det då blir borgerlig majoritet i Stockholm, kommer inriktningen sannolikt åter att ändras. Och det är mera regel än undantag att Stockholm byter majoritet vid varje val. För det andra måste också regeringen vara med på noterna. Jag har inte hört vad Stefan Löfven har att säga i frågan. Ute i landet finns det starka önskemål om att behålla Bromma för inrikesflygets och jobbens skull. Det skulle kunna uppfattas som att de rödgröna skiter i resten av landet om Bromma läggs ned.
Ska man bygga bostäder på Bromma – det har talats om 40-50 000 lägenheter – så ska man rimligtvis bygga en tunnelbanegren dit. Det är inte Stockholm som ansvarar för kollektivtrafiken utan landstinget och det är staten som ansvarar för trängselskatten. I landstinget är det fortfarande borgerlig majoritet och på nationell nivå styr en rödgrön minoritetsregering.
Arlanda flygplats med flygvägar som berör bostäder i bland annat Sollentuna och Upplands Väsby.
Kan Stockholm klara sig med bara Arlanda? Skavsta ligger alldeles för långt bort för att vara ett attraktivt alternativ till Bromma för inrikesflyget. Miljövillkoren för Arlanda flygplats är under ny prövning i Mark och Miljööverdomstolen. Mark- och miljödomstolens överklagade beslut innebar begränsningar av hur mycket buller de kringboende ska tåla från 2018, vilket skulle få stora konsekvenser för tillgängligheten, för hela Sverige. Domen innebar att Arlandas kapacitet måste bantas med 40 procent. Skulle detta stå sig samtidigt som Bromma ska bort innebär det en kraftig begränsning av Stockholms flygkapacitet. Naturvårdsverket vill dessutom skärpa kraven ytterligare. När bana 3 byggdes trodde man att den tekniska utvecklingen skulle lösa problemen, vilket inte har skett. Att i det läget också lägga ned Bromma flygplats skulle öka problemen. Att de rödgrönas besked om Bromma lämnas innan Arlandas framtid är klarlagd ter sig märkligt, minst sagt, som om detta inte spelar någon roll.
Förslag till ny flygplats i Hall på gränsen Botkyrka-Södertälje enligt samrådsunderlag för RUFS 2001.
En strategi som skulle innebära att Bromma i stället ersätts av en annan flygplats i Stockholmsregionen skulle sannolikt kunna få stöd över blockgränserna. Bromma skulle i så fall kunna ersättas av en ny flygplats i Hall, på gränsen mellan Botkyrka och Södertälje. En flygplats i Hall planerades redan för 15 år sedan i den s k Flygkapacitetsutredningen, togs in i samrådsunderlaget för RUFS 2001 och fick stöd i såväl Botkyrka som Södertälje, men förslaget genomfördes inte. Det sänktes i praktiken av statsminister Göran Persson, som utan närmare motivering i stället förordade Skavsta. Kanske han kände särskilt för Sörmland?
I jämförelse med både Bromma och Skavsta har Hall en mängd fördelar. Avståndet till stora delar av Stockholmsregionen är relativt kort samtidigt som få människor skulle störas av buller. Dessutom finns möjligheten att på sikt ordna järnvägsförbindelse dit via Grödingebanan.
En flygplats i Hall borde, om den skulle aktualiseras på nytt, ingå i en större stadsbyggnads- och infrastruktursatsning för Södertörn, som även inkluderar vägar och kollektivtrafik, upprustning av miljonprogram och satsningar på utbildning, jobb och tillväxt.

1 kommentar:

  1. Inrikestrafiken skulle väll få ersättas av färre större flygplan och kanske lite färre avgångar, redan idag går det ju flera mindre parallella flyg samtidigt från olika bolag mellan t ex Umeå och Stockholm, det skulle ju regleras automatiskt av marknadskrafter dock. Lite mer lågkostnadsbolag skulle väll behöv flytta till Skavsta också. Tycker dock det känns väldigt realistiskt.

    Fördelen med Skavsta med Ostlänken är ju att den också skulle ge utmärkta förbindelser med Södertälje, Norrköping och Linköping samtidigt, så det finns nog en viss marknad för inrikesflyg dit.

    SvaraRadera