torsdag 16 oktober 2014

Tunnelbana till Bromma

Frågan om bostadsbebyggelse på Bromma flygfält – om den blir av – aktualiserar omedelbart en mängd nya frågeställningar, utöver dem som handlar om vart flyget ska omlokaliseras som jag diskuterade i går. En självklar sådan fråga handlar ju om kollektivtrafiken. När Bromma flygplats diskutertades för bostäder i den regionala planeringen senast - det var i Regionplan 1991 - var tanken att bygga 10 000 bostäder med spårväg. Visserligen passerar Tvärbanan i närheten, men om man verkligen kommer att bygga 50 000 nya bostäder, för mer än 100 000 människor, tänker man ju snart på tunnelbana. Och det är ju inte bara jag som gör det. Miljöpartiet har själv tänkt sig en tunnelbana. I förslaget om Bromma parkstad redovisas tre tunnelbanestationer.
Bromma parkstad enligt Miljöpartiets förslag (obs norr är till höger).
En tänkbar möjlighet vore att grena av den gröna linjen från Alvik, men detta skulle inte ge tillräcklig kapacitet. De delar av Västerort som belastar den gröna linjen har redan en befolkning på uppemot 150 000 invånare. Bättre vore därför att grena av den blå linjen t ex vid Huvudsta, men tre grenar är inte heller idealiskt även om kapacitet finns.
Miljöpartiet har i stället lanserat en utbyggnad av den beslutade gula linjen mellan Odenplan och Arenastaden till Mörby Centrum, Täby och Arninge i nordost, till Bromma och Solvalla i nordväst och till Liljeholmen och Älvsjö i söder.  (Visserligen kallar Miljöpartiet den för orange linje, men i alla fall.)
Miljöpartiets förslag till utbyggnad av tunnelbanan.
Tanken bakom detta är god, eftersom det ger betydligt bättre kapacitet samtidigt som den tre stationer korta linjen mellan Odenplan och Arenastaden praktiskt taget skriker efter en förlängning. Den av Miljöpartiet föreslagna sträckningen har både fördelar och nackdelar och reser även vissa problem. En stor fördel är kopplingen mellan Fridhemsplan och Hornstull/Liljeholmen, som ger en ny förbindelse och ökad kapacitet över Saltsjö-Mälarsnittet och nya knutpunkter som sprider tillgängligheten utanför city.  Naturligtvis är också kopplingen till Täby en fördel. Täby skulle ha fått tunnelbana redan för 30 år sedan om de ursprungliga planerna hade fullföljts. Å andra sidan är det ju ingen fördel att dra linjen parallellt med den gröna linjen från Odenplan till Fridhemsplan. Det ger ingen ny tillgänglighet. Kanske skulle man i stället pröva en ny sträckning via Sabbatsbergsområdet, som nu ligger avigt till, och via Rådhuset. Dessutom blir tunnelbanan sannolikt ganska djup om den ska dras under Riddarfjärden.
Tunnelbanan till Bromma är enligt Miljöpartiet tänkt att grenas av från Fridhemsplan via Traneberg och Brommaplan till Bromma och går även här parallellt med en redan befintlig tunnelbana. Även detta är en ineffektiv sträckning. Jag är dessutom tveksam till underlaget för en ny linje från Liljeholmen till Västberga, Solberga och Älvsjö. Älvsjö har redan en snabbare pendeltågsförbindelse till city, så tunnelbanan kommer inte att locka många trafikanter. Då tror jag mer på tanken att lägga om t ex Fruängengrenen via den gula linjen, och därigenom skapa ökad kapacitet på Norsborgsgrenen.
Sträckningen Odenplan-Arenastaden som den är tänkt hittills kan knappast förlängas söderut.
Men det största problemet är nog förlängningen från Odenplan. Från början var tanken att tunnelbanan till Hagastaden skulle vara en avgrening på den befintliga gröna linjen, men den skulle minska kapaciteten på gröna linjen västerut. Vissa förberedelser för den nya tunnelbanan har redan gjorts i samband med bygget av Citybanan, som bygger på tanken om en avgrening, men skulle detta fullföljas omöjliggörs en förlängning söderut. Därför krävs tämligen omgående att en ingående undersökning görs av möjliga förlängningar från Odenplan söderut innan planerna för Odenplan-Arenastaden läggs fast, och detta aktualiseras ytterligare av de nya planerna för Bromma.

3 kommentarer:

 1. Är inte Huvudsta-Ulvsunda-Bromma Östra-Bromma Västra den enklaste lösningen på att trafikförsörja Bromma?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är i alla fall en möjlighet som bör prövas. Men Befolkningen på Norra och Södra Järvafältet, Sundbyberg och Solna ligger redan på 200 000 invånare. Till detta ska läggas drygt 100 000 på Bromma flygplats, dvs 300 000 totalt. Det är alldeles för mycket för en tunnelbana, men här finns ju dessutom pendeltåg och röda och gula linjen. Man måste alltså räkna noga på om kapaciteten räcker för detta eller ej.

   Radera
 2. Läs vad Odenplansgruppen skriver om Gul linje: http://www.odenplansgruppen.se/15526984

  SvaraRadera