fredag 7 november 2014

Koja kräver bygglov men inte slott?

Dagens Nyheter innehåller idag två bygglovrelaterade frågor, som tycks vara av allmänt intresse.
1. Koja
 En av dem handlar om fyra stugor byggda av nuvarande landsbygdminister Sven-Erik Bucht (S) på 1970- eller 1980-talet. De ligger i skogen 8 km från hans gård Karungi, som i sin tur ligger 25 km norr om Haparanda och 80 mil från Stockholm. Detta är nästan så långt borta från all ära och redlighet man kan tänka sig.
Karungi, enligt Google Earth.
Den skogsfastighet som stugorna står på är 47 hektar, dvs nästan en halv kvadratkilometer. Sven-Erik Bucht är snart 60 år, och om det är sant som sägs att stugorna byggdes på 1970- och 1980-talet, var han då i 20- eller 30-årsåldern. Kanske byggdes de olovligt i ungdomligt oförstånd. Kanske krävdes inte bygglov, om de kan betraktas som ekonomibyggnader till jord- eller skogsbruket. I vart fall är brottet sannolikt preskriberat, eftersom det har skett för mer än 10 år sedan. Det innebär att kommunen inte kan ålägga honom att riva dem, men likväl betala straffavgift, om det nu krävdes bygglov. Om de nu inte ligger inom strandskyddat område för då kan han ändå tvingas riva dem, och då räcker det med en liten å inom hundra meter från stugorna för att strandskyddet ska gälla. Enligt Boverkets jurist krävs enligt PBL dessutom anmälan för installation av kamin, men om detta skedde före 1987 fanns inte PBL. Sven-Erik Bucht blev kommunstyrelsens ordförande i Haparanda kommun 2003, alltså långt efter det att stugorna byggdes. Idag kanske han hade frågat först.
Någon i hans omgivning tycks i alla fall ha irriterat sig på stugorna, eftersom DN fått tips om detta allvarliga missförhållande. Det är i alla fall tur att vi har den tredje statsmakten, i detta fallet Dagens Nyheter, som ser till att inga missförhållanden undanhålls oss medborgare.
2. Slott
Ett annat byggnadslovsrelaterat missförhållande gäller färgen på Kungliga Slottet som också tas upp av DN. Dvs det är inte alls bygglovrelaterat, som man kanske kunde tro, och inte heller ett missförhållande, i varje fall enligt slottsarkitekten. Om en vanlig fastighetsägare runt om i Sverige vill ändra färgen på sitt hus kan han tvingas söka bygglov och även nekas detta, i varje fall om det ligger inom detaljplan och den handläggande bygglovarkitekten anser att åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Nu kunde man kanske tro att färgen på Stockholms slott i någon liten grad kunde angå Stockholms stads byggnadslovsavdelning och kanske även de folkvalda politikerna i staden, kanske även de vanliga medborgarna. Men så är inte fallet. Färgen på Slottet bestäms av en enda person, Andreas Heymowski på Fastighetsverket, som råkar vara så kallad slottsarkitekt. Den ”varmrosa” färg han har bestämt har även godkänts av Riksantikvarieämbetet. Åtminstone kallar han själv färgen varmrosa. Andra kanske skulle kalla den bajsbrun eller något annat. Den är dessutom oroväckande lik den färg som slottet har haft i drygt 100 år, kanske bara något mindre nedsmutsad. Den färgen är nämligen inte särskilt populär bland stockholmarna.
Kanske hade slottet – åtminstone den norra längan som var det enda som var byggt då – en liknande ljust tegelröd färg under fyra år från 1693 och fram till slottsbranden 1697. Kanske var det så Tessin hade velat se hela Slottet; men det vet vi inte. Det nya slottet var kalkputsat ljusgrått men ofärgat fram till dess att kungafamiljen flyttade in 1750, då det målades gult på förslag från Hårleman. Sedan var det gult i 150 år. Det är den längsta period som slottet har haft en viss färg. Slottet är också mycket vacker på bilder från den tiden.
Slottet i gult på 1750-talet, enligt en målning av Elias Martin.
Sedan 1900-talets början har det alltså haft den nuvarande alltmer smutsbruna färg, som stockholmarna tycker är så trist, men som nästan alla (slotts)arkitekter och antikvarier hyllar. Madeleine Sjöstedt (FP) tycker att beslutet saknar folklig förankring. Fastighetsverkets beslut att måla Stockholms slott i vad de kallar varmrosa, vi andra säger beige-brunt, kan bli ett historiskt misstag, hävdar tidigare fastighets- och kulturborgarrådet Sjöstedt. Slottet borde vara gult och hon får stöd av ett annat f d borgarråd, Mikael Söderlund (M). ”Slottet ska inte glänsa. Det ska inte få lysa i samma gula vackra dräkt som de samtida byggnaderna Tessinska palatset eller Arvfurstens palats. Varför Statens fastighetsverk till varje pris vill hindra detta palats från att ta sin rättmätiga plats i stadens mest centrala rum är för mig en gåta”, skriver han enligt DN.
Troligen har en majoritet av Stockholms befolkning samma åsikt. Dagens Nyheter publicerade den 2007-03-06 en undersökning de gjort på sin webbplats och där man kunde tycka till om 3 olika färger på slottet, gult, ljusrött eller samma som idag. Den klara vinnaren var, med 44% av rösterna blev ljusgult. På andra plats med 30% av rösterna kom dagens smutsbruna färg medan endast 26% föredrog den mer ursprungliga ljusröda färgen, som Andreas Heymowski nu har bestämt ska gälla. I dagens DN presenteras en senare undersökning som visar att de flesta, 39 % vill ha gult, medan 30 % vill ha varmrosa. Fortfarande majoritet för gult alltså.
Enligt slottsarkitekten har den nuvarande bajsbruna färgen på slottet mörknat med tiden och ”blev den bruna, inte så vackra färg vi är vana att se på Slottet”. Med den bajsrosa färgen hoppas han att vi får slippa det snabba mörknandet. Om det är sant borde detta innebära att den föreslagna bajsrosa färgen på Slottet, landets kanske mest iögonfallande byggnad, ”väsentligt ändrar byggnadens karaktär” och då borde detta vara en bygglovpliktig åtgärd enligt all rim och reson, i varje fall så länge en motsvarande ändring av färg i Rågsved är bygglovpliktig.
En färgändring på landets kanske viktigaste byggnad borde inte bara vara en fråga för den ansvariga tjänstemannen, slottsarkitekten på Statens Fastighetsverk. ”Jag tror inte att det finns någon instans där man kan överklaga”, säger Heymowski. Kanske inte. Men det finns i alla fall en instans som granskar statliga myndigheters beslut och det är JO, Justitieombudsmannen. JO ska övervaka att den offentliga makten utövas i enlighet med lagar och regler. Under JO:s tillsyn står statliga myndigheter, inklusive Statens Fastighetsverk. Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man klaga hos JO. Vem som helst kan göra en anmälan. Man behöver inte ha uppnått en viss ålder, vara svensk medborgare eller bo i Sverige för att få klaga. Det är inte heller nödvändigt att man personligen är berörd av det man anmäler.
Naturligtvis borde även politiker på statlig nivå ta de initiativ som krävs för att dels få lagändringar för att bygglovrealterade frågor av nationellt och regionalt intresse får en adekvat behandling, där demokrati och medborgarinflytandet säkras, samt att närmast försumbara bygglovrelaterade frågor som saknar allmän betydelse förenklas i motsvarande grad. Vad säger till exempel kulturministern Alice Bah Kuhnke om att denna centrala den av Stockholm behandlas på ett så negativt sätt av den ansvariga myndigheten? Kanske dags att göra en översyn?

Uppdatering den 7 november
Sven-Erik Bucht säger till SVT Nordnytt att han idag ansökt om bygglov för stugorna som alla är byggda på 1960- och 1970-talet (tidigare nämndes 1970- och 1980-talet), dvs 35-45 år sedan. Då var Bucht i 20-årsåldern. Men vad händer om han nekas bygglov? Stugorna får ju ändå inte rivas, eftersom brottet är preskriberat.

Uppdatering 2 den 7 november
Nu kommer ett lugnande expertbesked, angående färgen på slottet. Karin Mannerståhl, känd från Äntligfen hemma i TV4, är nöjd med färgvalet enligt AOS. "Varmrosa är mycket av en slottsfärg. Och som slottet ser ut nu är det väldigt, väldigt tråkigt. Jag stöter ofta på turister som står utanför slottet och undrar var slottet är någonstans. Då får man beskriva att: "ja, det där är slottet". Då ser de väldigt förvånade ut. Men det är väldigt klokt att måla den i en ny färg." Men jag undrar om hon verkligen har satt sig in i färgvalet.
Karin Mannerståhl från Äntligen hemma i TV4 tycker att varmrosa är en bra färg på slottet.
Hon verkar mest bekymrad över att det hela ska ta så lång tid. Först år 2036 beräknas det vara avklarat, när prinsessan Estelle fyller 24 år. Hon kommer därför med ett generöst erbjudande, som Fastighetsverket rimligen inte kan tacka nej till: "Hur kan det ta så lång tid? Kanske att vi borde ta över det där på "Äntligen hemma". Jag skickar på Martin Timell på det där så går det lite snabbare. Det hinner bli smutsigt av avgaserna innan de hunnit varvet runt, känns det som. Det tror jag att vi får ta över helt enkelt," säger hon. Skönt att få ett kvalificerat utlåtande i alla fall.

Uppdatering i mars 2015.
Haparanda kommuns samhällsbyggnadsnämnd har nu beslutat att Sven-Erik Bucht inte behöver bygglov för byggnaderna, eftersom de räknas som ekonomibyggnader för näringsverksamhet, som inte kräver bygglov. Det handlar alltså om den skogsverksamhet han har. Det har nämligen kommit fram att Bucht "har varit där ute och röjt och grejat”. Klara besked alltså. Kommunen anser inte heller att det gör något att Sven-Erik Bucht inte anmält installationen av kaminerna.
Det har ingen betydelse att två oberoende jurister och bygglovsexperter vid Boverket och Villaägarna i fjol ansåg att det skulle krävas en specifik aktiv näringsverksamhet med avkastning för att stugorna och bastun skulle slippa krav på bygglov.

1 kommentar:

  1. Tråkigt och ängsligt färgval, men ganska typiskt för landet lagom. Heymowskis motivering är att ett ljusgult slott skulle bli för dominerande i stadsbilden. Men är inte själva poängen med ett slott att det ska dominera? Inte i Sverige tydligen, här ska slottet vara så anonymt att turisterna inte hittar det fast de står alldeles intill det...

    Slottsarkitekten har uppenbarligen gått vilse i sitt uppdrag. Han borde lita på folkviljan i detta fall.

    SvaraRadera