torsdag 6 november 2014

Tunnelbanan till Nacka ska (tyvärr) inte gå via Slussen

Det har kommit många besked om Slussen sedan den nya rödgrönrosa majoriteten tog över i Stadshuset. ”Nya Slussen stoppad” löd rubrikerna. Jag skrev om ”Slussen Plan noll” redan för några veckor sedan, där jag pläderade för att Slussen åtminstone skulle rivas, medan man funderade på om eventuellt något nytt skulle byggas upp igen. På så sätt skulle ju avrinningen av Mälaren säkras, samtidigt som en fritt rinnande fors skulle vara ett klart tillskott i miljön. Dessutom skulle man knyta an till historien eftersom detta var läget fram till Drottning Kristinas sluss på 1600-talet.
Varför inte låta vattnet forsa fritt också i Söderström som det gör i Norrström.
Sedan dess har det kommit olika uttalanden i media. Det nya stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) sa sig enligt lokaltidningen Södermalmsnytt ha gott hopp om att hitta en lösning. ”Jag tror att vi kommer att komma till skott under den här mandatperioden. Jag känner mig inte orolig för det. Men man ska ha respekt för att det är en svår fråga och att väldigt många stockholmare är engagerade i den”, sade Roger Mogert.
Alltså hitta en lösning under den här mandatperioden! Redan före 2018 skulle vi alltså få veta hur det ska bli med Slussen! Ytterligare fyra års utredande alltså. Marginellt kanske, efter de tjugo år som frågan redan har ältats.
Tunnelbanan till Nacka med Station i Sofia och vid Hammarby Kanal.
Bra, tänkte jag då. Då kanske man ändå kan passa på att ompröva sträckningen av den nya tunnelbanan till Nacka. Också den borde ju gå via Slussen, eftersom en stor del av trafikanterna från Nacka inte ska till mål norr om Slussen. Omkring en tredjedel säger en trafikexpert som jag pratat med. Med det alternativ som nu gäller skulle de alltså få resa till T-Centralen och där byta till röd eller grön linje söderut, om de till exempel vill till Södermalm eller söder om Söder. Alternativt byta vid Sofia till den nya Hagsätragrenen till Gullmarsplan, och där eventuellt byta vidare. Alternativt byta till Tvärbanan vid Sickla. Det går ju men är inte särskilt smart alltså. Och har man alls analyserat trafikströmmarna?
När jag var på kollektivtrafikmässan i Älvsjö häromdagen tog jag upp frågan med en av SLL:s trafikexperter, Roberth Colliander på SLL/Förvaltningen för utbyggd tunnelbana. Han höll i princip med mig om nackdelarna. Men enligt Colliander var komplexiteten kring planeringen av Slussen en av anledningarna till att man ville undvika den sträckningen. En sträckning via Slussen förutsatte betongtunnel med grundläggning delvis under den nya Slussen, vilket i princip var omöjligt med en redan påbörjad ombyggnad av Slussen. Men med en paus på fyra år skulle ju en omprövning av tunnelbanans sträckning kanske ändå vara möjlig? Stockholms stad vill egentligen att stationen i Sofia läggs längre österut för att täcka ny bebyggelse vid Ersta och kv Persikana bättre, om jag förstod honom rätt. Och egentligen borde ju dessa önskemål vara möjliga att förena. En tunnelbanesträckning via Slussen skulle rimligtvis också påverka dimensioneringen av bussterminalen, som kan göras mindre.
Stationen i Sofia med 300 m-zon (streckad) och 700 m-zon (heldragen).
Vid ett möte på Byggnadsföreningen för en tid sedan medverkade Bo Wijkmark, en gång i tiden sekreterare i Tunnelbaneplanen 1965. Han fick frågan om man aldrig tänkt på att det kunde behövas fler knutpunkter än vid T-centralen och låta de tre linjerna mötas i en triangel i stället för i en punkt. Han svarade att man visserligen tagit upp frågan, men snabbt avfärdat den "eftersom alla ändå skulle resa till City". Tydligen gäller det (van)föreställningen ännu idag, 50 år senare.
Men dessa funderingar verkar i vart fall vara onödiga. I DN får man nämligen läsa att Slussenbygget bara ska utredas till 31 januari 2015. Inte i fyra år alltså, utan i knappt tre månader. Det är bra för alla som är trötta på Slussenfrågan och vill få den ombyggd så fort som möjligt. "Och det blir inte fråga om att hitta en annan trafiklösning för Slussen än den som beslutats i Stadshuset. Det är den rödgrönrosa majoriteten nu helt överens om. De ledningsdragningar som påbörjats fortsätter och själva bygget kan i alla fall inte starta ännu", sade Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden som ansvarar för bygget. Frågan om en tunnelbanestation på Nackabanan vid Slussen är alltså inte aktuell. ”Vi har hela tiden sagt att detaljplanen för Nya Slussen ligger fast”, sade Jan Valeskog.
Också miljöpartisten Maria Wetterstrand har för övrigt markerat enligt DN var hon står i Slussenfrågan: ”I Stockholm och bland urstockholmare finns en slags konservatism och bevarandeiver. Även om jag har svårt att förstå hur någon kan vilja bevara Slussen, detta hemska ställe!” sade hon enligt DN. Jag förstår det inte heller. Kanske gäller det också för miljöpartisterna i Stadshuset.

3 kommentarer:

 1. Slussen plan B gillar jag. Den som behåller de olika monoliterna efter en renovering och förstärkning.
  Fördelen är den korta byggtiden, jämfört med alternativen. Sen bevaras kända och omtyckta platser.
  Att riva ur slussfunktion vore förödande för Mälarens vattenstånd. Saltsjön är ju sjunkande på grund av att landhöjningen överstiger vattenståndshöjningen ännu in på 2050 till 2100 talet enl IPCCs olika scenarier. Kanske längre om man följer mer optimistisk forskning!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, vi har ju olika uppfattningar om Plan B. Men att ta bort själva slussfunktionen skulle inte behöva påverka Mälarens vattenstånd. Som du vet finns det ingen sluss i Norrström norr om Gamla stan och inte heller i Stallkanalen, men däremot reglerbara barriärer.

   Radera
  2. OK men då blir det ombyggnad-något vi ogillar!
   Därtill så är flödena ut från Mälaren då ett hinder för båttrafiken.
   Jag vill minnas att en av kanalerna är öppna helt under vårfloden.
   Det finns önskemål om ökande avtappningsförmåga i framtiden-detta eftersom man befarar ökande nederbörd. Bergtunnlar i Södertälje är ett alternativ!

   Radera