torsdag 13 november 2014

Tunnelbanan till Barkarby

Den 11 novenber 2013 presenterades en överenskommelse om utbyggnad av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen. Överenskommelsen finns tillgänglig här.
Just nu pågår samråd om den nya tunnelbanesträckningen Akalla-Barkarby station. Den 16 november är sista dag att lämna synpunkter. Handlingarna finns tillgängliga här.
Tunnelbana Akalla-Barkarby.
Tunnelbanesträckan är omkring 3,5 km, lite beroende på hur den dras. Det finns nämligen lite olika alternativ, antingen närmare Barkarby kyrkby eller under bergkullen nordväst om den gamla flygplatsen. Fyra olika lägen diskuteras för den mellanliggande station som föreslås. Jag utgår från att det bästa är att lägga stationen mitt i Barkarbystaden nära den befintliga rullbanan för flygplatsen, eftersom den då ger bra täckning av ny bebyggelse.
Olika korridorer utreds.
Vid Barkarby station får man en omstigningsmöjlighet till pendeltåg och regionaltåg. I samband med att järnvägen byggs ut till fyra spår får stationen ett nytt läge med koppling till tunnelbanan. Totalt ska det byggas 14 000 nya bostäder i Barkarbystaden och Veddesta, sydväst om Barkarby station, för omkring 30 000 invånare. Det handlar alltså om en kraftfull stadsutbyggnad.
Kommer då tunnelbanan från Akalla till Barkarby att förlängas vidare i framtiden? Det kanske inte helt kan uteslutas, även om jag inte tror det. Någon naturlig målpunkt verkar inte finnas. Jakobsberg har redan pendeltåg och ligger inte i rätt riktning.
Det finns dock en tänkbar tunnelbaneförlängning som helt förtigs i samrådsunderlaget, och det gäller en eventuell förlängning av tunnelbanans andra gren från Hjulsta till Barkarby. Det finns ingen överenskommelse om en sådan förlängning, men det vore dumt att inte låtsas om att detta också har varit ett alternativ som diskuterats länge. SLL har tidigare ställt det ena alternativet mot det andra, men den ena förlängningen behöver inte utesluta den andra. Tvärtom kan man antagligen göra vissa vinster om båda byggs samtidigt.
Tunnelbanor Akalla-Barkarby och Hjulsta-Barkarby.
En förlängning Hjulsta-Barkarby har varit aktuell i flera tidigare regionplaner (Regionplan 1978 och Regionplan 1991) då man tänkte sig att Akallagrenen i stället skulle förlängas till Sollentuna.  Eftersom Barkarby håller på att utvecklas till en regional stadskärna finns det alla anledning att behålla möjligheten till ytterligare förbättringar av tillgängligheten i framtiden. En förlängning från Hjulsta till Barkarby är enkel att göra, bland annat eftersom vändspåren redan går en bit längre än Hjulsta. Avståndet är bara 700 meter och banan kan byggas ovan jord och blir därför ganska billig. Genom en sådan förlängning skulle de boend i Tensta, Rinkeby och Rissne få bekväm tillgång till en större arbetsmarknad i närområdet. En sådan förlängning skulle därför få stor social nytta. I framtiden skulle den dessutom kunna förlängas ytterligare till Barkarby handelsplats och Ikea. Som regional stadskärna kommer Barkarby bara att vinna på förbättrad tillgänglighet, och omvänt. Men en kraftfull stadsutbyggnad kommer det att finnas underlag för mer än en tunnelbana. Så planeringen bör inriktas för att göra detta möjligt i framtiden, om det inte kan genomföras redan nu.

1 kommentar:

  1. Personligen tror jag att en tunnelbana även till Sollentuna skulle göra mycket för att avlasta pendeltåget och skapa nödvändig redundans i spårtrafiken. Fast då kanske det vore bättre med en förlängning av röda från Mörby Centrum till Sollentuna, inklusive lite förtätning vid Edsviken för att motivera en mellanliggande station. Hjulstagrenen skulle man kanske kunna förlänga till Viksjö Centrum via Barkarby station och Veddesta. Det finns gott om idéer, synd bara att det händer så lite.

    SvaraRadera