måndag 10 november 2014

PBL och byggnadsminnen

Slottets färg (den varmrosa färgen) har beslutats av Riksantikvarieämbetet, inte Fastighetsverket. Det framgår av det beslut jag fått från SFV idag, se nedan.
Beslutet är dessutom fattat redan den 7 juli och ansökan lämnades in från SFV redan i juni. Beslutet är fattat med stöd av 7 § förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen. Denna paragraf lyder:

7 § Om det finns särskilda skäl, får ett statligt byggnadsminne efter tillstånd ändras i strid mot skyddsbestämmelserna. Ett tillstånd till ändring kan förenas med villkor om
1. utförandet av ändringen,
2. dokumentation av ändringen, och
3. antikvarisk undersökning och medverkan.
Frågan om tillstånd till ändring prövas av Riksantikvarieämbetet efter ansökan av den myndighet som förvaltar byggnadsminnet. Riksantikvarieämbetets beslut får inte överklagas.

I SFV:s ansökan hänvisas till "kulör enligt provyta på Högvaktsflygeln", dvs den byggnad som är omsorgsfullt dold för allmänheten av presenningar som framgår av gårdagens inlägg. RAÄ:s beslut får alltså inte överklagas. Det finns dock inte något som säger att statliga byggnadsminnen är undantagna från PBL. Min undran kvarstår alltså: Innebär verkligen beslut enligt 7 § förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen att PBL åsidosätts? Jag kan inte hitta något sådant undantag. Även bygglov torde alltså krävas för färgändring av slottet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar