söndag 16 november 2014

Svära i kyrkan

Ekologiskt, klimatsmart, hållbart, så ska det nya livet levas, eller hur. I regeringsförklaringen slog Stefan Löfven fast att en nationell livsmedelsstrategi ska tas fram; ”En långsiktig livsmedelsstrategi tas fram för att öka matproduktionen i Sverige och stödja ökad svensk och ekologisk matkonsumtion”.
Ekologisk odling på Lilla Bjers på Gotland
Det är möjligen en smula oklart hur detta ska gå till. Löfven vill nämligen både ha ökad matproduktion i Sverige och ekologisk matkonsumtion. Det verkar alltså som han vill att svenska bönder ska öka den konventionella odlingen, medan importen av ekologisk mat ska öka. Kanske en paradox, eller…
Att öka den svenska produktionen av ekologisk mat skulle nämligen innebära minskad livsmedelsproduktion i Sverige. Att dessutom påstå att det inte alls är bra för miljön, det måste väl ändå vara som att svära i kyrkan. Ändå är det just det som fyra forskare från SLU påstår i en debattartikel i SvD idag. De redovisar de slutsatser de dra i en ny bok i ämnet.
Praktiskt taget alla populära föreställningar om ekologisk odling är enligt artikelförfattarna felaktiga. Slutsatserna från den seriösa forskningen är entydiga:

  • Konsumenterna får varken bättre livsmedel eller en bättre miljö om de köper ekologiskt odlad mat.
  • De omfattande stöden för ekologisk odling – cirka 500 miljoner per år – skulle göra större samhällsnytta om de användes i det vanliga jordbrukets fortsatta miljöanpassning.
  • Ekologiska livsmedel är inte giftfria.
  • Ekomaten är inte heller nyttigare än konventionellt odlad mat.
  • Ökad ekologisk odling försämrar allvarligt livsmedelsförsörjningen, både i Sverige och globalt.
  • Ekoodling ger inte ett lägre utsläpp av näringsämnen till yt- och grundvatten.
  • Ekoodling är inte klimatsmart.

Det är inte ovanligt att de enkla föreställningarna om hur världen ser ut inte visar sig stämma. Jag är inte expert på jordbruk, varken ekologiskt eller konventionellt, men resonemangen verkar övertygande. Den mest drastiska effekten av om vi skulle gå över helt till ekologiskt jordbruk skulle vara att skördarna skulle minska med mellan 30 och 60 procent. Vi skulle då få importera ännu mer livsmedel än vad vi redan gör, med högre världsmarknadspriser som följd, sannolikt avskogning någonstans i världen och sämre livsmedelsförsörjning för de fattigaste. Ekologiska produkter är inte heller klimatsmarta, eftersom konventionell gröda tar upp betydligt mer koldioxid. Författarna förordar i stället riktade och effektiva miljöåtgärder inom det konventionella jordbruket. Ett vetenskapsbaserat jordbruk utan ideologiska förtecken sägs vara vägen framåt.
Med stor sannolikhet kommer snart andra forskare, som redan positionerat sig inom den ekologiska sfären, att protestera. Det är nämligen vanligt, även inom vetenskapen, att människor tar till sig sådan kunskap, som stöder den egna föreställningen, och därmed bortser från eller negligerar invändningar och svagheter, men däremot genast tar till sig kunskap som stöder den egna uppfattningen. Det verkar helt enkelt vara en mänsklig egenskap som förr eller senare verkar träda fram inom alla områden.

Uppdatering 16 november
Som väntat kom protesterna omgående. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl köper inte slutsatserna. Hon menar att forskarna bara ser en del av verkligheten. Hon tycks inte ifrågasätta att ekologisk produktion leder till minskad produktion på en viss areal. Lösningen är enligt henne att sluta äta kött, så att vi slipper odla foder. Naturskyddsföreningens mål är att alla odling i Sverige ska ställas om till ekologisk. Slutsatsen blir att alla ska bli vegetarianer eller kanske hellre veganer. Lycka till SNF!
Den biologiska mångfalden runt ett ekologisk fält är större, säger hon. Men vad händer med det öppna landskapet och den biologiska mångfalden om alla betesmarker försvinner? Och hur göder man utan vare sig djur eller konstgödsel? Helena Jonsson från LRF är (föga överraskande) mindre kategorisk och anser att det finns fördelar och nackdelar med både konventionell och ekologisk odling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar