måndag 24 augusti 2015

Bygg bostäder i Kymlinge!

Ett av Stockholmsregionens stora problem när det gäller planeringen har varit politiskt oenighet och att träffade politiska överenskommelser inte har hållit. Det har lett till att infrastrukturen har byggts ut betydligt långsammare i regionen än vad som annars hade varit fallet. Om politikerna från båda blocken hade hållit vad man kommit överens om så hade vi haft tunnelbana utbyggd till Täby redan på 1980-talet. Vi skulle dessutom ha haft en tunnelbanestation i Kymlinge i Sundbyberg och en stadsdel med bostäder och arbetsplatser i ett för kollektivtrafik väl tillgängligt läge i regionen. Nu har vi visserligen en nästan färdig tunnelbanestation där, men tågen stannar inte och ingenting har byggts där.
Kymlinge station är nästan färdigbyggd, men tågen kör bara förbi utan att stanna.
Kymlinge planerades först som en kontorsstad för statliga verksamheter, men efter utlokaliseringen till andra delar av landet försvann detta behov. I stället skulle det byggas för både bostäder och arbetsplatser. Redan 1972 träffades en överenskommelse mellan landstinget och Sundbybergs kommun om Kymlinge station och detaljplanering för bebyggelse. För att möjliggöra denna utbyggnad anpassades dessutom tunnelbanesträckningen med en böj, som gjorde resan till Kista något längre än den annars skulle ha blivit. Sträckan mellan Hallonbergen och Kista är ca 3,5 km, vilket är ovanligt långt. Men i stället för att bygga i Kymlinge valde kommunen att bygga bostäder i Ursvik som saknar tunnelbana. I tunnelbaneplanen från 1965 fanns faktisk en station även här, men på grund av svängen via Kymlinge ligger banan alltför östligt för att en station längre ska vara möjlig. Sundbyberg har alltså sabbat två möjliga tunnelbanestationer genom sin vansinniga politik.
Första gången jag själv kom i kontakt med frågan var under arbetet med Regionplan 1978. Jag träffade kommunens starka man, John Olof Rosander (S), flera gånger men utan framgång. Jag föreslog till och med en gång att Sundbyberg skulle byta marken i Kymlinge mot ett lika stort markområde i Solna med högre naturvärden. Jag hade förankrat förslaget i Solna, men det gjorde Rosander bara ännu mera irriterad.
Kymlinge.
Men Kymlinge har ändå funnits med som område för stadsbebyggelse i de fyra regionplaner jag medverkat i. Så även i nu gällande RUFS 2010. Området har dock successivt begränsats till den norra delen närmast omgivande vägar. Den södra delen av Kymlinge, runt Igelbäcken, är sedan tio år naturreservat. Jag har själv besökt området ett flertal gånger och konstaterat att Kymlingeskogen har få besökare, att naturen inte är särskilt märklig och att området störs av buller från omgivande vägar. Med bebyggelse närmast vägarna skulle den södra delen av Kymlingeområdet skyddas från buller.
Tidigare har det träffats överenskommelser om finansiering och utbyggnad av flera nya tunnelbanelinjer och bostäder i regionen. I Kymlinge finns redan tunnelbanan och stationen är nästan färdigbyggd.
Nu vill markägaren Vasakronan åter väcka liv i spökstationen Kymlinge, detta enligt en artikel i Fastighetsvärlden härom dagen. Bolaget planerar för en ekostad i världsspets runt stationen där det i dag är skog.
Fredrik Wirdenius, Vasakronan, säger till Fastighetsvärlden att bolaget vill bygga ett spetsprojekt som inkluderar all den miljökunskap som finns i dag och där Sverige på många sätt ligger i framkant. ”Det är dags att sätta nästa stadsdelsutvecklingsprojekt på den internationella kartan. Jag vill att vi ska våga vara modiga och sticka ut i det vi gör.” Vasakronan öppnar för ett inslag av trähus i Norra Kymlinge. Bolaget vill göra utveckla en stadsdel som drar de svenska hållbarhetskunskaperna till sin spets.
Vasakronan planerar främst för bostadshus, men det skulle även kunna bli aktuellt med några kommersiella fastigheter som i så fall skulle fungera som ”bullervall” mot bostäderna och även mot skogen. Det skulle kunna handla om 5.000–7.000 bostäder.
Och det visar sig att dagens politiker i Sundbyberg kanske har en annan syn än tidigare. Mest positiv är Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, som säger att det är ”vansinnigt” att ha en tunnelbanestation som inte används.
Jonas Nygren (S), Sundbyberg.
”För mig är det en självklarhet att utveckla området. Jag gillar Vasakronans förslag på att bygga en stadsdel med högsta hållbarhetskrav”, säger Jonas Nygren till Fastighetsvärlden. Det politiska läget i Sundbyberg är speciellt och kommunen har ett minoritetsstyre som består av S, C, Kd och V. Centerpartiet har gjort det till en kabinettsfråga att inte röra Kymlinge under denna mandatperiod och det är det som gäller. Även moderaterna lokalt har länge var varit motståndare till att bebygga norra Kymlinge, men oppositionsrådet Mikael T Eriksson (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande, konstaterar att hans parti håller på att svänga i frågan. ”Om området bebyggs på rätt sätt så skulle det kunna bidra till att naturvärdena i hela området höjs och då är vi mer positiva”, säger Mikael T Eriksson.
Även trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M), och därmed ordförande i SL är försilktigt positiv. ”Jag har hela tiden sedan jag tillträdde som trafiklandstingsråd lyft fram möjligheten att öppna Kymlinge. Det kan vara på tiden att stationen får återupprättelse. Det krävs bostadsbyggande och det kommer att krävas kommunal medfinansiering”, säger Kristoffer Tamsons till Fastighetsvärlden. Kymlinge var inte med i Stockholmsförhandlingen om tunnelbanans utbyggnation men Tamsons jobbar för att den ska komma med i Sverigeförhandlingen. En tunnelbanestation även gynna de boende i till exempel Silverdal, Sollentuna kommun, på andra sidan E4:an.
Jag säger bara: Sätt igång och förhandla snarast möjligt, kommun, landsting och Sverigeförhandlingen. Sverige och regionen behöver massor av nya bostäder. Det är inte var dag byggbar mark erbjuds för tusentals bostäder intill en nästan färdig tunnelbanestation, där trafiken redan är i gång sedan länge. Bästa läge från miljö- och kollektivtrafiksynpunkt.

1 kommentar:

  1. Roligt att se att det verkar finnas lokalt stöd, det hade jag missat.

    SvaraRadera