onsdag 5 augusti 2015

Rockströms Sommar 2015

Johan Rockström sommarpratade i mitten av juli månad, ett sommarprogram som blivit relativt uppmärksammat. Den av oss orsakade klimatförändringen måste enligt Rockström stoppas snart, annars är det för sent. Jorden har inte diagnosen lätt förkylning utan cancer, förklarar han och påminner om att jorden bara blir varmare och varmare. Vi tycks tro att jorden har drabbats av en förkylning, men det är cancer enligt Rockström.
Johan Rockström, klimatalarmist.
Vi har fortfarande en chans att välja en hållbar väg som dessutom inte ens kommer att innebära några uppoffringar i ekonomisk tillväxt och bekvämlighet. Kol och olja är inte längre bra investeringar ens rent ekonomiskt. Men det är bråttom: Om vi fortsätter som hittills väntar ett svettigt helvete. Världens alla korallrev och Amazonas regnskogar kommer att kollapsa, Grönland och delar av Antarktis kommer att smälta och höja havsnivån med upp till 14 meter!  2015 är ett ödesår för vår planet men också året då hoppet om en förändring är större än någonsin med förhoppningar om globala överenskommelser och gemensamma klimatmål.
Vem är då Johan Rockström? Agronom, och professor i miljövetenskap. Var i åtta år chef för Stockholm Environment Institute. Miljömäktigast i Sverige två år i rad enligt tidningen Miljöaktuellt. Men är han klimatexpert? Ja, i varje fall en självutnämnd sådan. Några skulle kanske hellre kalla honom klimataktivist eller till och med klimatalarmist. Många domedagsprofeter har ju tidigare haft fel, som Paul Ehrlich, Georg Borgström, Gösta Ehrensvärd, Rachel Carson och Hans Palmstierna. Om Rockström har rätt eller fel kan framtiden utvisa. Många håller förstås med honom, men inte alla och inte ens de som också oroar sig för den ökande koldioxidhalten i atmosfären.
Tidskriften Filter hade i december 2014 en intressant artikel av Ola Sandstig om varför medier, politiker och ledande forskare använder överdrifter för att väcka uppmärksamhet? Och utgångspunkten är just Johan Rockström, Sveriges mest inflytelserika person vad gäller klimatfrågor och hans medverkan den 24 november 2014 i SVT:s satsning Runda bordet, ett samtalsprogram om de stora frågorna som påverkar vårt samhälle, vår värld och våra liv. I detta program avhandlades klimatet.
Johan Rockström menade att vi med väldigt stor sannolikhet redan med dagens nivå av växthusgaser i atmosfären kommer att nå över två graders global uppvärmning. Han berättar om glaciärer på Antarktis som slirar ner i havet och säger att vi med "väldigt stor sannolikhet" står inför en höjning av havsytan på två meter vid seklets slut. Rockström använder alltså mycket högre siffror än IPCC gör i sin senaste rapport. Har han tillgång till annan information?
Christian Azar har varit medarbetare i IPPC.
Men vid en närmare granskning verkar berättelsen om "värre" och "snabbare" sakna stabil vetenskaplig grund. Det menar Christian Azar, som själv suttit i IPCC och medverkat till dess rapporter. Christian Azar är professor vid Chalmers tekniska högskola och inriktad på energi och miljö. Att uppvärmningen skulle ha accelererat är heller inget som Azar håller med om.
”Nej, det tycker jag inte”, säger han. ”Jag skulle aldrig uttrycka mig så. Det är inget man kan hitta något konsensusstöd för”. Temperaturen beräknas enligt IPCC öka mellan 1,5 och 4,5 grader vid en fördubbling av mängden växthusgaser i atmosfären.
Christian Azar menar att i stort sett alla vetenskapsmän i världen som ägnar sig åt klimatforskning är överens om några grundläggande saker: att människans utsläpp av växthusgaser har ökat, att jorden blir varmare och att det till största delen beror på utsläppen. Eller som det står i IPCC:s sammanfattning: "Det är ›extremt troligt‹ att mänsklig aktivitet har varit den dominerande orsaken till den observerade uppvärmningen sedan 1950-talet." Det är det här som är konsensus i dag, den minsta gemensamma nämnaren för forskarna.
Hur står sig då Johan Rockströms siffror mot IPCC? Kommer vi med väldigt stor sannolikhet att få två graders uppvärmning med dagens nivå av växthusgaser i atmosfären? Det är inte alls så tydligt. Möjligheten finns, men är inte "väldigt stor".
Om höjningen av havsytan säger IPCC att den beräknas bli allt mellan 26 och 98 centimeter fram till år 2100. Den sista siffran är alltså den bortre gränsen för vad IPCC anser är troligt. Ändå tror Rockström att det kommer att handla om 2 meter! Eller kanske 14 meter på sikt!
Lennart Bengtsson är vår mest välmeriterade klimatforskare.
Lennart Bengtsson brukar räknas som Sveriges kanske mest välmeriterade klimatforskare. Han har länge irriterat sig på mediernas överdrivna rapportering om klimatförändringar. Han var i 15 års tid forskningschef och senare chef på European Centre for Medium-Range Weather Forecasting i Reading. På 90-talet var han chef för Max Planck-institutet för meteorologi i Hamburg, och i dag innehar Lennart Bengtsson en professur på universitetet i Reading. Han pekar på vanliga överdrifter, t ex att antalet stormar skulle ha blivit fler. Det förkastar han helt. Från 1900 till 2013 har det inte skett någon ökning, till och med en minskning. Någon accelererande höjning av havsytan har Lennart Bengtsson heller inte sett. ”Sedan man började med satellitmätningar 1992 har kurvan varit spikrak, med runt tre millimeters höjning per år i snitt i världshaven”. Det blir alltså 30 cm på hundra år. Vad gäller riskerna med uppvärmningen är han full av tillförsikt. ”Om inget görs kan det bli problematiskt i andra halvan av det här århundradet”, säger han. ”Men min uppfattning är att det kommer att lösa sig genom forskning och tekniska framsteg”. Lennart Bengtsson håller inte med Johan Rockström. Det finns inte någon vetenskaplig konsensus om att vi står inför en två meters höjning av havsytan till år 2100.
När Filters artikelförfattare intervjuar Rockström visar det sig att Johan Rockström inte alltid följer IPCC, utan ofta använder sig av annan forskning som ännu inte granskats av IPCC och som det alltså inte finns konsensus kring. Enligt Rockström tonar IPCC ned klimathotet. Men varken Christian Azar eller Lennart Bengtsson anser att IPCC tonar ned klimathotet. Johan Rockström är dessutom medveten om att hans uppfattningar om klimatförändringarna ibland skiljer sig från vissa forskarkollegors. Det går naturligtvis inte att tala om konsensus då.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar