onsdag 14 april 2010

Indiska lejon och svenska vargar

Idag skriver SvD om svenska vargstammen. Det finns lika många vargpar som förra året trots vargjakten, 27 par. Siffrorna är än så länge osäkra, som mest är det 27 par som födde ungar i sina revir, som minst är det 20. Förra året var det 22 par som förökade sig. Det är också oklart än så länge om det finns fler vargar än de 210 som regeringen har fastställt ska vara maxgränsen i Sverige. Som jag tidigare har konstaterat är det inte något högt mål med tanke på Sveriges glesa befolkning och stora yta. Med 210 vargar i Sverige har vi 0,5 vargar per 1 000 kvkm. Många länder i Europa har 10-15 vargar per 1000 kvkm. Med den vargtätheten skulle vi ha 4000-6000 vargar i Sverige. I ett internationellt perspektiv är Sveriges tak på 210 vargar blygsamt. Många andra länder tar också på sig ansvar för att bevara hotade arter. Ta till exempel Indien som är ett av jordens mest tätbefolkade länder. Där finns flera stora kattdjur som alla är hotade, tigrar, lejon och leoparder.
Asiatiskt lejon
Många tror att det bara finns lejon i Afrika. Men det finns 359 vilda asiatiska lejon i Girskogen, en nationalpark i den indiska delstaten Gujarat. Åtminstone fans det så många år 2005. Parken är bara 1,412 km². Det är en liten återstående spillra av en stam som en gång fanns i hela Västasien, ja till och med i Grekland, där de utrotades omkring år 80-100 e.Kr. De fanns i Kaukasus, i nuvarande Azerbaijan fram till år 1000 e. Kr. I slutet av 1800-talet försvann lejonen från Turkiet. Sista gången lejon syntes i Iran var 1941.
Girskogen
Det asiatiska lejonet är en egen art, något mindre än den afrikanska. Stammen lider starkt av inavel, individerna är praktiskt taget lika nära släkt med varandra som enäggstvillingar, men är trots detta till synes frisk. Stammen är nästan dubbelt så stor som den svenska vargstammen, på en yta som är mindre än Östhammars kommun. Lejonstammen minskade långsamt fram till 1800-talet då den minskade snabbt på grund av jakt med skjutvapen. Lejonjakt var ett populärt nöje bland brittiska kolonisatörer och indiska furstar. Den växande indiska befolkningen har förvandlat det mesta av den återstående djungel de levde i till jordbruksmark. De jagas fortfarande illegalt av bönder som bor i närheten.
Utbredningen av asiatiska lejon jämför med afrikanska.
Ett andra reservat för asiatiska lejon har föreslagits i Palpur-Kuno i delstaten Madhya Pradesh, där de fanns tidigare fram till 1873 då de utrotades.
Bengaliska tigrar
Den bengaliska tigern finns i Indien, Bangladesh, Nepal och Bhutan. Det är den mest frekventa tigerarten med omkring 2100 vilda djur, varav 1411 i Indien, 450 i Bangladesh, 150 i Nepal och 100 i Bhutan. Indien har omkring två tredjedelar av världens vilda tigrar i 37 tigerreservat i 17 indiska delstater. Av åtta underarter som fanns för hundra år sedan har tre utrotats och bara tio procent av stammen återstår. Så sent som år 2003 fanns det 3600 exemplar. År 2006 dödades all 26 tigrar i Sariska Tiger Reserve. Förra året rapporterades alla tigrar borta i Panna Tiger Reserve. Indiska regeringen har nu bestämt sig för att inrätta åtta nya reservat. Men fortfarande jagas tigrar illegalt, omkring 50-100 tigrar dödas varje år.
Indien har 1,2 miljarder människor och en befolkningstäthet på 360 invånare per kvadratkilometer, att jämföra med Sveriges 22. Indien är 15 gånger tätare. De indiska rovdjuren dödar regelbundet människor. Det gör inte svenska vargar. Den indiska utmaningen är onekligen betydligt tuffare än Sveriges mål om 210 vargar.

2 kommentarer:

  1. 0,5 vargar per 1 000 kvkm...ännu en som tror att de är spridda i hela lilla smala sverige

    SvaraRadera
  2. I Norrtälje, strax norr om Stockholm, är det dubbelt så tätt, 1 varg per 1 000 kvkm.

    SvaraRadera