torsdag 22 april 2010

Tendensiösa undersökningar i etermedia?

Ekoredaktionen på Sveriges Radio presenterade nyligen en undersökning som påstods visa att "varannan skådespelerska" och "var tredje kvinna inom teater och film" sextrakasserats. Ekots undersökning fick stort genomslag och de flesta medier vidarebefordrade Ekots siffror utan ifrågasättanden, men undersökningen håller inte måttet. Radioprogrammet Medierna kunde i lördags visa att urvalet av deltagare och svarsfrekvensen i den enkät som Ekot hade gjort var för dåligt för att det skulle gå att dra några generella slutsatser om hur vanligt det är med sexuella trakasserier i film- och teatervärlden. "Det är ett prov utan värde" säger Claes Andersson på SCB. Jan Stridh på JMG, journalistutbildningen i Göteborg, tycker att det är en oförskämdhet att på den grunden ge bilden att det är något skumt med hela konstnärskollektivet. Skådespelaren Lena Endre var också kritisk mot undersökningen.
Victoria Dyring
I måndags meddelade Victoria Dyring i SVT:s Vetenskapsnyheterna, att ytterst få vetenskapliga artiklar produceras som går på tvärs med klimatforskningens slutsats om mänskligt orsakad global uppvärmning. Efter en genomgång av tusentals peer-reviewgranskade klimatartklar under 2009-2010 hade redaktionen hittat summa fem artiklar ”som tydligt motsäger slutsatsen om mänskligt orsakad global uppvärmning”. Slutsatsen var att det råder stor enighet inom forskarsamhället kring hypotesen om mänskligt orsakad global uppvärmning. Naomi Oreskes genomförde en liknande undersökning 2004 som visade samma sak.
Men bilden av en närmast total enighet i forskarvärlden är falsk. Popular Technology har listat åtminstone 700 peer-reviewgranskade artiklar som ifrågasätter den vedertagna bilden av en mänskligt orsakad global uppvärmning. Antony Watts har listat 450 sådana artiklar. Dessutom fungerar inte vetenskap så att man räknar antalet artiklar för och emot en viss hypotes. En enda väl grundad vetenskapligt undersökning kan visa att en hypotes är felaktig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar