fredag 9 april 2010

Kor är inte så miljöfarliga som det har hävdats.

Jag skrev för en tid sedan på denna blogg om världens rapande kor, varav ett oproportionerligt stort antal finns i Indien. Där stöter man på dem titt som tätt, även mitt inne i städerna, som ett trivsamt inslag i gatubilden. Jag råkade då referera de forskningsrön som då gällde för vedertagen sanning, nämligen att köttproduktion och speciellt kor bidrar till en mycket stor andel av våra utsläpp av växthusgaser, framförallt genom sitt rapande, men också på andra sätt. Jag tvingas nu dementera detta. Det är inte alls så farligt att äta kött. Det gläder mig samtidigt eftersom det är trevligt att se betande kor i hagarna, och de håller också landskapet öppet. Jag hoppas att min granne Sylve på Gotland fortsätter att släppa ut kalvarna i hagen näst intill oss så länge som möjligt, trots hårdnande ekonomiska villkor.
Det var för fyra år sedan som FAO slog fast i en rapport att köttproduktionen bidrar med 18 procent av mänskligt genererade växthusgaser. Sydsvenskan meddelar nu att FAO har tvingats backa från påståendet att köttproduktionen är värre för klimatet än transporterna. Organisationen medger att man jämfört äpplen med päron. I siffran ingick hela produktionsledet från produktion av gödsel till markröjning, metanutsläpp och fordonstransporter på gårdarna. Transportsiffran tog däremot bara hänsyn till avgasutsläppen och inte all annan produktion som är nödvändig för att bygga bilar och hålla dem rullande. ”Jag måste ärligt säga att vi vägde in allt i köttproduktionen men inte i transporterna”, medgav nyligen Pierre Gerber vid FAO för BBC.
Nu hävdar dessutom finska forskare, också enligt Sydsvenskan, att köttproduktionen är ännu mindre betydelsefull, jämfört med vad forskningsfronten tidigare hävdat. Att låta bli köttet gör ingen större skillnad för klimatet säger de finska forskarna. ”Det har blivit för mycket fokus på kopplingen mellan mat och klimat”, säger Helmi Risku-Norja, forskare vid MTT, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi i Jokioinen. Veganen minskar bara sin klimatpåverkan med sju och vegetarianen med fem procent, jämfört med den som äter traditionell kost. Räknat på individens totala klimatpåverkan blir skillnaden blir två procent klimatsmartare jämfört med den som äter som folk gör mest. Skillnaden blir ännu mindre om veganen och vegetarianen väljer ekologiskt odlade frukter och grönsaker, eftersom ekologisk odling ger lägre skördar och kräver därför större arealer.
Åter ser vi att vetenskap inte handlar om evigt fastslagna rön, utan att etablerade sanningar ständigt måste granskas och omprövas. Sista ordet är kanske inte sagt med detta.

1 kommentar: