tisdag 5 februari 2013

Borde JO pröva beslutet om vargjakt?

Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden har som bekant överklagat Naturvårdsverkets beslut om vargjakt. Om detta går att läsa här. Organisationerna begärde även inhibition, det vill säga att jakten skulle stoppas i avvaktan på att överklagandet behandlades. Detta avslogs av förvaltningsrätten, men även detta beslut har nu överklagats av organisationerna till kammarrätten. Det innebär att vargjakten inte avvaktar den rättsliga prövningen, vilket är anmärkningsvärt. Det innebär ju att vargarna sannolikt kommer att skjutas även om de tre organisationerna skulle få rätt. Inhibition borde vara naturlig, eftersom det ju inte handlar om någon skyddsjakt.
Naturvårdsverkets chef Maria Ågren
Hela tillvägagångssättet, att Naturvårdsverket beslutar om vargjakten bara en dag innan jakten får inledas, innebär ju att hela den rättsliga processen ställs åt sidan. Naturvårdsverket har inte redovisat några sakskäl till att detta varit motiverat. Uppenbarligen är enda tanken med tillvägagångssättet att eventuella överklaganden ska ställas inför fullbordat faktum. Naturvårdsverkets agerande innebär ju att det i praktiken blir omöjligt för de klagande organisationerna att få rätt. Om det nu finns lagar och regler som ger medborgare vissa rättigheter borde inte myndigheter tillåtas kringgå dessa regler på det sätt som Naturvårdsverket här har gjort.
Justitieombudsmannaämbetet har till funktion att skydda den enskilde mot myndighetsövergrepp och förhindra maktmissbruk. Alldeles bortsett från sakfrågan om vargjakt eller ej, innebär Naturvårdsverkets agerande ett rättsligt och demokratiskt övergrepp, som borde prövas av JO.

Uppdatering 7 februari
Idag meddelas att kammarrätten har beslutat om inhibition av vargjakten i avvaktan på att det överklagade beslutet om vargjakt prövas rättsligt. Det var naturligtvis det enda rimliga, och det stärker samtidigt uppfattningen att Naturvårdsverkets tillvägagångssätt från början var mycket tveksamt.

Uppdatering 12 februari
Naturvårdsverket överklagade kammarrättens beslut om inhibitation, det vill säga att jakten för närvarande inte får genomföras. Naturvårdsverket anser att beslutet om jakt är välgrundat och tiden riskerar att rinna iväg. Idag beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd för Naturvårdsverket. Prövningstillstånd kan ges av två skäl: Antingen för att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen, eller att det finns synnerliga skäl för en prövning. Domstolen ansåg inte att det hade kommit fram några sådana skäl för att meddela prövningstillstånd. Det innebär att licensjakten inte får genomföras så länge Förvaltningsrätten prövar ärendet. Eftersom vargjakten enligt Naturvårdsverkets ursprungliga beslut skulle avslutas den 17 januari hinner någon vargjakt med all sannolikhet inte genomföras i år. Snart inleds parningstiden och då ska vargjakt inte bedrivas. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar