lördag 23 februari 2013

Det finns bättre alternativ till lila linjen.

Socialdemokraterna i landstinget har lanserat en ny tunnelbanelinje, förutom de andra utbyggnader till Nacka och Odenplan, som redan diskuteras i regionen. Om detta kan man läsa i DN och i SvD. Bakgrunden är den ökande kapacitetsbristen i det nuvarande tunnelbanesystemet när regionen växer, framförallt på gröna och röda linjerna. Kapacitetsproblemen har sin grund i att tunnelbanesystemet är stjärnformat där alla tvingas passera den trånga centrala delen förbi T-centralen. Den föreslagna 17 km långa lila linjen skulle till en kostnad av omkring 17 miljarder dras mellan Hagsätra, Älvsjö, Årstafältet, Liljeholmen, Fridhemsplan, Hagastaden, Solna, Arenastaden och Danderyds sjukhus.
Lila linjen
Det är lätt att förstå att förslagsställarna har velat täcka in platser som idag ligger utom gångavstånd från spårtrafik, t ex Östberga-Årstafältet, Hagastaden och Arenastaden.  Men den föreslagna sträckningen är lång, dyrbar och ineffektiv för att uppnå syftet. Sträckan Hagsätra-Älvsjö har varit föreslagen många gånger tidigare, som en förlängning av den gröna linjen, utan att genomföras. Nyttan skulle framförallt vara att koppla ihop systemen så att man får fler resmöjligheter, men den skulle sannolikt inte attrahera så många resenärer. Fortsättningen Älvsjö-Årstafältet-Liljeholmen skulle gå delvis parallellt med redan befintliga spår – pendeltåg och tvärbana – vilket minskar nyttan av den nya tunnelbanan.
Sträckan Liljeholmen-Fridhemsplan innebär en helt ny spårförbindelse över Mälaren, vilket sannolikt skulle ge stor nytta. Fortsättningen till Hagastaden är däremot förbryllande. Socialdemokraterna vill ju nämligen först grena av den gröna linjen från Odenplan till Hagastaden, en lösning som inte bara är möjlig, utan som också fanns förberedd redan när tunnelbanan byggdes. Eftersom kapaciteten senare måste höjas på grön linje skulle fortsättningen till Hagastaden, om jag har förstått saken rätt, senare kopplas om till den lila linjen, en lösning som ter sig både komplicerad och dessutom onödig. Det bästa vore förstås att förlänga den gröna linjen ytterligare från Hagastaden till Solna Centrum och eventuellt vidare till Arenastaden. Efter Solna centrum är en fortsättning på Tvärbanan ett möjligt alternativ eller komplement till tunnelbana.
Det finns bättre sätt att avlasta gröna och röda linjerna och därmed öka kapaciteten. Kapaciteten på den gröna linjen kan i stället ökas väsentligt i framtiden genom att i stället koppla ihop Hagsätragrenen med den blå linjens förlängning mot Nacka, som ursprungligen var tanken enligt tunnelbaneplanen från 1965. För att öka kapaciteten på den röda linjen finns ett realistiskt och nyligen analyserat alternativ. I samrådet 2008 till RUFS 2010 redovisades ett alternativ med en tunnelbana som skulle grenas av från den röda linjen på sträckan Liljeholmen-Fridhemsplan-Odenplan-Albano. Där skulle den vid en ny station fortsätta på befintlig linje till Mörby.
Karta från samrådsförslaget till RUFS 2010 med tunnelbana Liljeholmen-Fridhemsplan-Odenplan-Albano. Siffrorna anger beräknad turtäthet.
Det är en nybyggnadssträcka som bara är tredjedelen av den föreslagna lila linjen, som kraftfullt skulle kunna öka kapaciteten på den röda linjen på sträckan Liljeholmen-T-centralen-Albano. Omstigning till gröna och blå linjerna vid Fridhemsplan och till gröna linjen och pendeltåg vid Odenplan. Nyttan skulle bli mycket högre till en avsevärt lägre kostnad. Man skulle kunna spara 10 miljarder, som kan användas till andra nyttiga kollektivtrafikinvesteringar.

5 kommentarer:

 1. Själv tror jag att Hornstull-Odenplan (eller kanske bara Hornstull-Fridhemsplan) samt Odenplan-KS-Solna Station- Universitet skulle vara ett bra billigt alternativ.

  SvaraRadera
 2. Hornstull-Marieberg-Fridhemsplan-Sabbatsberg-Odenplan skulle jag vilja se.

  SvaraRadera
 3. Det är bra att passera både Marieberg och Sabbatsberg. Poängen med mitt förslag är att avlasta röda linjen centralt i Stockholm, för att kunna öka turtäthet och kapacitet. Det går inte att göra med en avgrening eller ny linje från Hornstull, utan måste ske från Liljeholmen, där linjerna från Fruängen och Norsborg går ihop på samma spår. Den nya linjen måste sedan kopplas ihop med röda linjen norr om Östermalmstorg, där linjerna delar sig igen, förslagsvis vid en ny station i Albano. Hornstull-Odenplan är alltså visserligen en billigare utbyggnad, men ger också betydligt mindre nytta.

  SvaraRadera
 4. Röda Linjen skulle ju troligtvis avlastas ganska kraftigt om en ny norrgående avstickare på gröna linjen via Solna kan ansluta till Universitetet. Den skulle ta över många som bor längs blå/gröna linjen väster om Odenplan samt pendelresenärer från norrort (och eventuellt söderort beroende på hur snabb den nya T-banan blir).

  Om sträckan Tekniska Högskolan-T centralen på röda linjen är vad som bör avlastas är det nog säkert en bra idé att ansluta en ny linje vidare från Odenplan till Tekniska Högskolan (och kanske vidare till Albano/Universitetet). En norrgående grön linje till Universitetet och en ny linje mellan Liljeholmen-Albano måste ju också inte utesluta varandra.

  Det kan säkert vara klokt att av anledningen du nämner dra linjen över Liljeholmen istället för Hornstull.

  SvaraRadera
 5. Du kan spara in ännu mer pengar utan att egentligen förlora så mycket kapacitet.

  Låt två av tre tåg på Roslagsbanan gå in till Odenplan i stället för Östra i en tunnel mellan Albano och Odenplan.

  Bygg sedan en linje mellan (Solna-)Karolinska-Odenplan-Fridhemsplan-Hornstull-Liljeholmen och knyt ihop den med Tvärbanan. Från Årstafältet går linjen sedan vidare till Örby via Östberga och nya Årstafältets bebyggelse.

  SvaraRadera