måndag 18 mars 2013

Är Danderyd verkligen fullbyggt?

”Danderyd är nästan fullbyggt idag, tyvärr.” Det säger kommunalrådet i Danderyd Kristin Eriksson (c), ordförande i byggnadsnämnden, enligt SvD. Oscar Nyströmer (M) i Sollentuna säger att Sollentuna börjar bli fullt när det gäller byggbar mark. Tidigare har jag hört kommunalrådet i Salem, Lennart Kalderén (M), beklaga sig över att kommunen inte har någon mark att bygga bostäder på eftersom nästan all obebyggd mark är vattenskyddsområde kring Bornsjön. Tillgången på byggbar mark är ett problem säger bostadsminister Stefan Attefall (KD), men då menar han nog mark med färdiga detaljplaner, inte att det skulle finnas brist totalt sett.
Håller Danderyd på att bli fullbyggt?
Kan det verkligen stämma att till exempel Danderyd, Sollentuna och Salem håller på att bli fullbyggda? Naturligtvis är det inte så. Och då talar jag inte om att man skulle bygga bostäder på Sollentunas del av Järvafältet, i Rinkebyskogen i Danderyd eller i Bornsjöns vattenskyddsområde i Salem. Jag tänker på hur glest redan bebyggda delar av kommunerna egentligen utnyttjas.
För hur kan det komma sig att landets till ytan minsta kommun, Sundbyberg, trots att det redan är länets tätast bebodda kommun, ändå fortsätter att bygga bostäder? Tittar man på den redan bebyggda marken har varje kommuninvånare i Sundbyberg ca 110 kvadratmeter mark till förfogande. Bebyggelsetätheten är där redan drygt 5 000 kvadratmeter våningsyta per hektar. Under de senaste tio åren har det tillkommit 1 376 lägenheter i kommunen, varav ca tre fjärdedelar i flerbostadshus.
Sundbyberg är en tätt bebodd kommun
I grannkommunen Solna har varje kommuninvånare ca 120 kvadratmeter mark. Bebyggelsetätheten är dock högre än i Sundbyberg, ca 6 000 kvadratmeter våningsyta per hektar, eftersom det också finns en hel del arbetsplatser i kommunen. Och även i Solna byggs det mer. De senaste tio åren har det tillkommit inte mindre än 5 920 lägenheter, enbart i flerbostadshus, i kommunen, länets tätast bebyggda kommun.
Solna är en annan tät kommun
Stockholm kommer på grund av sina ganska stora villaområden i ytterstaden bara på tredje plats i täthetsligan, såväl befolkningsmässigt som bebyggelsemässigt. Där har varje invånare ca 140 kvadratmeter mark och den genomsnittliga bebyggelsetätheten är drygt 4 000 kvadratmeter per hektar bebyggd mark. Och även i Stockholm bejakar man tillväxten och bygger nya bostäder. Där har det tillkommit 39 606 lägenheter under de senaste tio åren inklusive några hundra småhus. I dessa tre redan täta kommuner har ungefär hälften av bostadstillskottet i länet skett under den senaste tioårsperioden.
Men varför sker det relativt så lite i många av de 23 övriga kommunerna i länet? Hur ser det till exempel ut i Danderyd, där det enligt kommunalrådet nästan är fullbyggt? Det är länets näst glesaste kommun med omkring 550 kvadratmeter bebyggd markyta per invånare. Varje invånare har fem gånger så mycket bebyggd mark som i Sundbyberg. Bara Vaxholm är något glesare.
Danderyd är en gles kommun
Bebyggelsetätheten är något högre med ca 1 500 kvadratmeter våningsyta per hektar, beroende på en del stora arbetsplatser, t ex Danderyds sjukhus. Åtta kommuner i länet är glesare bebyggelsemässigt. Och trots att det är så glest bebyggt tycks det som om kommunalrådet verkligen har rätt. Eller hur ska man förklara att det inte tillkommit några lägenheter alls i Danderyd under de senaste tio åren, antalet har tvärtom minskat med 31 stycken. Salem, Lidingö och Vaxholm är de tre kommuner där det tillkommit minst antal lägenheter under de senaste tio åren.
En kommun som till och med har byggt fler lägenheter än Solna är Nacka. Där har det tillkommit 6 172 lägenheter under de senaste tio åren. Bebyggelsetätheten i Nacka är jämförbar med den i Danderyd, omkring 1 500 kvadratmeter våningsyta per person, medan befolkningstätheten är högre i Nacka. Varje invånare har knappt 400 kvadratmeter bebyggd mark där jämfört med över 500 i Danderyd. Trots detta tycks det vara mycket lättare att bygga bostäder i Nacka än i Danderyd.
Framtidsbild på tät stad i Nacka
Hur kan det komma sig att det som är möjligt i Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka tycks vara omöjligt i Danderyd och flera andra glest bebyggda kommuner? Det kan i varje fall inte vara så att det är svag efterfrågan på bostäder i Danderyd. Snittpriset på en bostadsrätt ligger på samma nivå som i Solna, Sundbyberg och Nacka eller till och med högre. För det kan väl inte bara vara så att politikerna i Danderyd inte vill bygga bostäder? Not in my back yard?

3 kommentarer:

  1. Hoppas att detta blir ett inlägg i SvD!

    SvaraRadera
  2. Det är nog dags att staten går in och ser till att varje kommun i Stockholm tar ansvar för sin del av bostadsbyggandet. Bra skrivet!

    SvaraRadera
  3. Tycker inte om idén att fokusera byggandet på just Stockholms län. Se bara på bil- och parkeringsproblematiken i kommuner som inte säger nej till mer bebyggelse och inflyttning, ex. Stockholm och Solna (och stressen). Det är bra att det fortfarande finns ställen i närheten av Stockholm där man kan se mer natur än byggnader, där man inte känner att man kvävs!

    SvaraRadera