söndag 22 september 2013

"Bygg gärna men inte i Hammarbyhöjden"


I Hammarbyhöjden bekämpar en grupp boende stadens planer på förtätning. Detta tar DN:s Viktor Barth-Kron som utgångspunkt för en blogg på dn.se. Viktor konstaterar att alla områden som i dag är bebyggda tidigare har varit naturmark, kanske skog som har varit någons grönområde. Detta gäller också Hammarbyhöjdens bostadsområde, vars invånare nu protesterar mot framtida förtätning. Han konstaterar vidare att de principiella alternativen för agerande är begränsade och desamma som de alltid har varit.
Hammarbyhöjden
Säger man nej till fortsatt bostadsbyggande blir det inga fler bostäder, utan inflyttade och utflugna barn får försöka finna bostad (och jobb) i någon annan del av landet.
Det andra alternativet är att bygga nya glesa förorter någon annanstans, där nybyggen inte skulle påverka äldre bebyggelse. Frågan är var det finns sådana områden – varje fall inte på nära håll, åtminstone inte om man inte ska bebygga Nackareservatet, Judarskogen eller Nationalstadsparken. Det tredje alternativet är då enligt Viktor att staden växer genom att redan exploaterade områden, som Hammarbyhöjden, förtätas. Viktor vill tro att de flesta som förmår tänka en bit bortom det akuta egenintresset landar i samma slutsats som staden har gjort, nämligen att välja detta tredje alternativ.
Jag håller helt med Viktor om detta. Viktor påpekar som slutkläm att de boende i Hammarbyhöjden även i fortsättningen kommer att ha nära till Nackareservatets 856 hektar obebodd natur någon kilometer bort. Det handlar alltså om drygt 8 kvadratkilometer naturmark, mer än de flesta av oss har runt knuten. Det borde även de boende i Hammarbyhöjden kunna se.
Stockholm stads planer, som ännu är i ett tidigt skede, handlar om att förtäta Hammarbyhöjden, Björkhagen och Nytorps gärde med 1500 – 3000 nya bostäder, kanske genom att överdäcka Hammarby fabriksväg och bygga en helt ny stadsdel som binder ihop Hammarbyhöjden med Hammarby sjöstad.

2 kommentarer:

 1. Insänt idag, fredagen den 27 september år 2013, till Expressens mejladress expressen@expressen.se

  " Vi hundägare har sedan en längre tid haft problem med Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning, då det finns många hundägare och hundar, i området.
  Ändå tar Stadsdelsförvaltningen ingen hänsyn till oss, i sina planer på vad som ska hända vid Johannelundstoppen.

  Citat från mejl från Jordbruksverket, Hundregistret:

  " Här kommer lite statistik ur Centrala Hundregistret

  Antal registrerade hundar i postnummer 162 00 - 162 88: 1128 st
  Antal registrerade i postnummer 165 00 - 165 78: 1454 st
  Antal registrerade i Stockholms Län: 103961 st
  (Antal registrerade i Stockholms Kommun: 30670 st)

  Statistiken gäller per 2013-09-13


  Magnus Kindström
  CDB-enheten
  Jordbruksverket"

  Det finns alltså i Hässelby och Vällingby, tillsammans, 2 582 hundar. Men endast två, mycket små, hundrastområden för dessa hundägare med hundar. Det ena är vid Måbärsstigen. Det andra är vid Grimstafältet.
  Enbart vid Måbärsstigen, ska det alltså finnas utrymme för rastning, utan koppel, för 1 454 hundar.
  Självklart går inte, i verkligheten.

  De som har hundar och som idag bor i närheten av Johannelundstoppen, försöker vara så laglydiga som möjligt, men man måste ju ändå låta hunden få springa lös, motionera och leka, utan att det ska betraktas som lagtrots eller lagbrott."

  SvaraRadera
 2. A propos artikeln:
  http://www.expressen.se/nyheter/dokument/orten-som-snart-forsvinner-fran-kartan/

  Låt skattebetalarna själva bestämma till vilken kommun de önskar betala sin kummunalskatt. Att de tvingas flytta till Stockholm, för att söka arbete och söka bostad i de nybyggda bostadsområdena, kanske inte alls betyder att de också önskar bo kvar i Stockholm. När de får tillfälle, kanske vid pensionsåldern, istället önskar flytta tillbaka till sina hemkommuner, där de har sina rötter, släktingar och andra förankringar. Men hur ska de kommunerna kunna överleva, då alla blir tvungna att flytta till närmsta storstad, t ex Stockholm?

  Det sägs att "två busslaster" om dagen, kommer för att flytta in i det redan så trånga Stockholm:
  http://graatass.wordpress.com/2013/09/23/behover-sverige-ett-koncentrationslager-stockholm/

  Gruppen i Facebook: "Stoppa massinvandringen till Stockholm":
  https://www.facebook.com/groups/467620649983434/

  Vilka är det som önskar att hela Sveriges befolkning ska flytta in till storstäderna?


  Jag har hört, att regeringens plan om framtiden, att landsbygden helt ska flytta in till stan, det är här jordbruket och odlingarna ska vara och matproduktionen....

  SvaraRadera