tisdag 10 september 2013

Ombyggnad av operan

För ett par år sedan debatterades behovet av ett nytt operahus i Stockholm, som Oslo och Köpenhamn redan fått. Olika platser diskuterades, kanske främst Masthamnen, medan det var mera oklart vad man tänkte sig skulle ske med den redan befintliga Kungliga Operan vid Gustav Adolfs torg.
Nu sätter regeringen ned foten och aviserar en genomgripande renovering och ombyggnad av Kungliga Operan i Stockholm, men inget nytt operahus. Det är ett klokt beslut. Den nuvarande operan behöver renoveras, vilket knappast kan negligeras. Ska man samtidigt satsa på en ny operabyggnad? Hur ska man få råd att driva även en ny operabyggnad, när redan nuvarande opera kräver omfattande subventioner? Det är bättre att satsa på den opera som redan  finns, som dessutom har ett fantastiskt bra och centralt läge vid Strömmen och Kungsträdgården.
Kungl operan, mot Gustav Adolfs torg
Regeringen tänker anslå 2 miljarder och Fastighetsverket ska 2014 redovisa en plan för ombyggnad. Jag vet inte om detta räcker, men när man nu äntligen kommit fram till beslutet att satsa på en ombyggnad av nuvarande operahus, bör man inte vara allför restriktiv med budgetramen. Inte heller bör man vara alltför försiktig när det gäller arkitekturen och de kulturhistoriska värdena.  En ombyggnad av nuvarande operabyggnad till en modern operascen kan kräva betydande förändringar och tillägg. Kanske kan man bygga till mot vattnet eller mot Kungsträdgården. När Royal Opera House i London byggdes om radikalt i slutet av 1990-talet utökades byggnaden radikalt, gavs kraftigt förbättrade tekniska funktioner och anses nu vara en av de modernaste operabyggnaderna i Europa.
Kungl operan vid vattnet
Det blir intressant att följa detta projekt. Om inte tävlingen om stadsbiblioteket blivit ett så totalt misslyckande skulle jag vara benägen att föreslå en arkitekttävling. Kanske bjuda in Zaha Hadid? Men man kan ju ändå hoppas på att Stockholm skulle kunna få en arkitektoniskt djärv kulturbyggnad, när man ändå ska satsa ett par miljarder på operan.
Om den virriga debatten om nya operabyggnader har jag skrivit tidigare här och här och här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar