söndag 29 september 2013

Samma utveckling men olika orsaker?

Jag hittade nedanstående diagram på Vetenskapsbloggen. Enligt upphovsmannen Lars Kamél kommer ursprunget från ett föredrag av Richard Lindzen. Diagrammet visar temperaturdata från HadCRUT4, Hadley Center och CRU, Climate Research Unit för två lika långa perioder, januari 1887-december 1949 och januari 1950-december 2012. Kurvorna A och B utgår från olika temperaturmedelvärden för de två perioderna.
Det intressanta är att kurvorna som alltså visar temperaturökningen för de två perioderna är extremt lika. Problemet är bara att temperaturökningen under den ena perioden (1887-1949) i huvudsak beror på naturliga orsaker medan ökningen under den andra perioden 1950-2012 i huvudsak beror på människans utsläpp av växthusgaser, i alla fall enligt IPCC. Är detta övertygande?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar