lördag 28 september 2013

Logiskt?

IPCC:s förra rapport AR4 som kom 2007 angav att den globala uppvärmningen, som då avstannat sedan nio år tillbaka, med 90 % säkerhet till största delen berodde på människans utsläpp av växthusgaser. Vad nu största delen av ingenting är.
Enligt IPCC:s nya rapport AR5 , vars sammanfattning för beslutsfattare släpptes i går, vet man nu med 95 % säkerhet att den globala uppvärmningen, som nu har upphört sedan 15 år tillbaka, beror på människans utsläpp av växthusgaser.
Erkänn att det hela är lite märkligt. Ju längre period utan uppvärmning, desto säkrare blir man om orsakerna. Samtidigt som skillnaden mellan modellberäkningar och verkliga observationer ökar, påstår man att säkerheten i modellberäkningarna är högre! Hur är det med logiken här?
Förklaringen lär vara att uppvärmningen i stället har försvunnit ner i världshaven. Men det verkliga problemet är ju att klimatmodellerna inte stämmer med vad som sker i verkligheten. Hur kan man då säga att säkerheten ökar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar