torsdag 12 september 2013

För många vargar - och björnar?

Regeringen – eller snarare miljöministern Lena Ek (C) - går på konfrontation hellre än samförstånd när det gäller rovdjurspolitiken. I slutet av augusti presenterade regeringens enmansutredare för Vargkommittén, landshövding Peter Egardt, ett förnuftigt förslag som hade möjlighet att skapa en bred enighet i den infekterade vargfrågan. Vargkommittén föreslog att myndigheter på vetenskaplig grund skulle fastställa ett intervall för så kallad ”gynnsam bevarandestatus” för vargstammen, som är ett krav i EU-lagstiftningen. Utredaren menade att ett sådant expertbeslut inte bör fattas av riksdagen, utan att det, precis som för andra hotade arter, ska läggas fast av myndigheter.
För många vargar?
Nu kastar Lena Ek utredningens förslag i papperskorgen. I dagens rovdjursproposition föreslås att riksdagen ska fastställa ett intervall på 170-270 vargar i Sverige. Därmed bryter regeringen direkt med Vargkommitténs förslag att myndigheter ska fastställa hur många vargar vi ska ha på vetenskaplig grund. Intervallet ligger mycket långt ifrån vad forskare och myndigheter visat krävs för att säkra vargstammen på sikt. Regeringens mål öppnar för en jakt som halverar dagens stam på cirka 400 vargar. Vargkommitténs internationella vetenskapliga panel föreslog en siffra på 700 vargar. Regeringens nya intervall motsvarar vad som fick EU-kommissionen att inleda en rättsprocess mot Sverige. Dessutom kommer antalet björnar också att reduceras kraftigt.
För många björnar?
”Jag är oerhört besviken. Regeringen kortsluter en grundbult i Vargkommitténs förslag och öppnar i värsta fall för en jakt på över 200 vargar i vinter. Det tar politiken tillbaka till ruta ett och raserar det sköra samförstånd som Vargkommittén byggde upp,” säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. ”Regeringen hade en unik möjlighet att lösa problemen runt rovdjursfrågan men tyvärr har de missat chansen med den rovdjursproposition som nu lagts fram. Felbedömningen riskerar att istället öka konflikterna”, menar Tom Arnbom, rovdjursexpert på Världsnaturfonden WWF.
”Förslaget är en katastrof för svensk vargpolitik och för den svenska vargstammen,” säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.  ”Regeringen har trixat med många varianter under senare år för att få till en legal vargjakt och nu försöker man genom att manipulera med värdet för gynnsam bevarandestatus,” säger Ann Dahlerus.  ”Även när det gäller björnen är värdet är katastrofalt lågt. Detta banar väg för en masslakt på de svenska rovdjursstammarna, som knappast kommer att leda till fred i den här överhettade konflikten,” säger Ann Dahlerus.
Varför tillsätter man en utredning om man inte är intresserad av resultatet? Att miljöministern, som själv är jägare, inte vill ha någon stor vargstam har varit klart tidigare. Men att hela regeringen accepterar denna extrema rovdjurspolitik är en gåta, eftersom rovdjurspolitiken nu leder rakt fram till ett avgörande i EU, där regeringen  med all sannolikhet kommer att förlora.

1 kommentar:

  1. Detta är för sent för den drabbade fårbonden i Skåne - han har beslutat att lägga ned. Vi får äta NZ-får som rest över halva jorden i stället.

    SvaraRadera