tisdag 23 september 2014

Valresultatet för Slussen

Idag är valresultatet färdigräknat i kommunalvalet i Stockholm. Det preliminära resultatet var ju känt redan på valnatten, men nu redovisas även småpartiernas röster. Det visar sig då att Stockholmspartiet fick 3 157 röster motsvarande 0,54 % av rösterna.
Detta är egentligen intressant av ett särskilt skäl. Stockholmspartiet gick som enda parti till val på i princip en enda fråga, nämligen att inte genomföra den redan lagakraftvunna detaljplanen för Slussen, utan i stället bygga om enligt det alternativa förslaget Slussen Plan B, dvs i huvudsak återuppföra nuvarande konstruktion från 1935. Detta förslag fick alltså ett utomordentligt lågt stöd, medan 580 176 personer röstade på andra partier som helt eller delvis vill genomföra den nu gällande planen. Med starkt demokratiskt stöd kan vi nu lägga Slussen Plan B till handlingarna och i stället inrikta oss på andra för stockholmarna mer angelägna stadsbyggnadsfrågor.
P.S. Jag nämnde kanske inte att SD ville ha folkomröstning om Slussen. Det vore väl knappast meningsfullt, med det redovisade valresultatet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar