måndag 15 september 2014

Valresultatet - väntat och oväntat

Det preliminära valresultatet i riksdagsvalet i går innebär att vi får en ny regering. Den rödgröna övervikten över alliansen blev klar, men dock något mindre än enligt min sammanvägda prognos två dagar före valet, 4,4 procent i stället för 5,6. Som väntat kom Fi inte in i riksdagen. Resultatet för Fi tycks bli exakt enligt prognosen, 3,1 procent. Att rösterna på Fi är bortkastade spelar nu inte så stor roll, eftersom de rödgröna inte ens med Fi inräknat hade nått i närheten av 50 procent.
Den största skillnaden gentemot prognosen var först och främst Sverigedemokraternas höga siffra, 12,9 procent. I augusti hade Demoskop 12,2 procent för SD men annars har inte något av prognosinstituten varit i närheten av en så hög siffra. En förklaring kan vara att en del väljare inte gärna skyltar med att de tänker rösta på Sverigedemokraterna, eftersom det inte är riktigt rumsrent. Sverigedemokraterna är nu utan konkurrens riksdagens tredje största parti, större än folkpartiet och centern tillsammans och nästan lika stort som vänsterpartiet och miljöpartiet tillsammans. Häpnadsväckande rent ut sagt.
Det preliminära valresultatet
En annan lite större skillnad gentemot prognosen var att Miljöpartiet bara fick 6,8 procent, mot 9,2 i den sammanvägda prognosen.  Det kan knappast ses som annat än en stor besvikelse för partiet. Att det gick så dåligt för miljöpartiet bör ha blivit en överraskning, eftersom de stadigt har legat mellan 8 och 10 procent i de flesta prognoser. Kanske var det moderaternas skrämselpropaganda i slutskedet som fick vissa väljare att tveka. Bye-bye Förbifarten med mera.
För socialdemokraterna bör valresultatet trots allt ha blivit en viss framgång, eftersom man fick en dryg procent mer än enligt den sammanvägda prognosen. Att även moderaterna fick något mer än enligt prognosen kan knappast uppväga den stora förlusten från förra valet. Men så avgår också Reinfeldt och Löfven kommer att bilda regering. Kanske inte alldeles lätt uppgift...
I Stockholms stad blir det också rödgrön majoritet medan landstinget tycks förbli alliansstyrt.
Här på Kvarnberget på Södermalm får också de rödgröna majoritet om än inte med lika stora siffror som i EU-valet i maj, 55,2 procent mot 39,2 procent för alliansen.
 Valresultat i Maria 12, Kvarnberget på Södermalm i Stockholm.
På Kvarnberget är faktiskt Fi något större än miljöpartiet och klart större än Vänsterpartiet, men dock något mindre än socialdemokraterna.
Noteras kan också att det enda parti som vill bevara Slussen, Stockholmspartiet, och dessutom drivit detta som i stort sett enda fråga, av allt att döma inte kommer in i fullmäktige. Övriga partier är inte särredovisade men får tillsamman 1,5 procent av rösterna.  Slussen Plan B får alltså inget parlamentariskt stöd i fullmäktige.

1 kommentar:

  1. Vore intressant att se sambandet mellan SD och antalet invandrare i grannskapet.
    Vi har en segregerad stad vilket framgår av SVDs lokaltrafikskarta i dagens tidning.

    SvaraRadera