fredag 18 december 2015

Javisst, en fjärde bana på Arlanda behövs

Bromma flygplatsutredaren Anders Sundström skriver idag på DN Debatt att han nu har tagit initiativ till en idéstudie om en utbyggnad av Arlanda tillsammans med Swedavia, Luftfartsverket och Trafikverket. Frågan om Bromma hänger nämligen ihop med kapaciteten på Arlanda.  Man ska också titta på tidplan och finansiering. Det är utmärkt och det har jag föreslagit tidigare här.
Sundström konstaterar att kapaciteten på Arlanda inte räcker på sikt när efterfrågan på flygresor ökar kraftigt. Både Kastrup och Gardermoen är numera större flygplatser än Arlanda vad gäller antal resenärer och antalet destinationer sackar också efter.  Arlanda behöver därför en fjärde bana förr eller senare. Det är en viktigare fråga för Sverige än Brommas fortsatta existens. En fjärde bana skulle öka Arlandas kapacitet till fler än 120 rörelser i timmen. Med en fjärde bana på Arlanda kan all trafik som finns på Bromma rymmas på Arlanda. Sundström har naturligtvis helt rätt i detta.
Tänkbara lägen för en fjärde bana på Arlanda
Stockholm växer i snabb takt med ca 100 000 nya invånare på tre år. I Sverige är cirka 100 000 personer störda av flygbuller, varav ca 80 000 bor i närheten av Bromma flygplats. I det perspektivet blir det orimligt att behålla Bromma som flygplats. Däremot är Bromma synnerligen lämpligt för ny bostadsbebyggelse, sex kilometer från storstadens centrum. Med Arlanda Express tar resan till Arlanda bara 20 minuter från Stockholms centrum.
Miljöpartiets idé om en ny linje till Bromma med koppling till gula linjen och söderut. 
Ett beslut om nedläggning av Bromma flygplats bör kombineras med ett beslut om utbyggnad av en fjärde rullbana på Arlanda, vilket jag har föreslagit tidigare. Det är positivt att Anders Sundström verkar vara inne på samma linje. Men bostäder på Bromma behöver också kombineras med en ny tunnelbanegren dit. Men frågan är om en sådan gren kan komma med i den nu pågående Sverigeförhandlingen, även om majoriteten i Stockholms stad vill det. De vill ha en gren på gröna linjen från Alvik till Bromma, men kapaciteten lär inte räcka till för denna lösning. Och landstinget som ansvarar för kollektivtrafiken vill inte lägga ner Bromma. Men det är likafullt ansvarslöst.
En annan idé om att utveckla den gula linjen till Bromma
En framtida tunnelbana till Bromma behöver planeras som en del av regionens framtida tunnelbanesystem. Men om ett år kan vi ha förslag om att Bromma ska läggas ned som flygplats, samtidigt som det inte finns några realistiska idéer om hur flygplatsen ska kollektivtrafikförsörjas.

1 kommentar:

  1. Du har ritat in 2 banor? Du vill ha en fjärde bana men inte en femte.

    SvaraRadera