torsdag 10 december 2015

Nobel Center

Blasieholmen är en av Stockholms mest centrala delar. Den tomt som tilldelats det planerade NobelCenter bakom Nationalmuseum är exponerad mot Nybroviken, Strandvägen och Skeppsholmen. En sådan tomt måste användas för mycket speciella ändamål, helst publika och mycket höga krav måste ställas på utformningen. Efter en arkitekttävling valdes förslaget från David Chipperfields och Christoph Felger, en mässingsbyggnad, till vinnare i arkitekttävlingen om Nobel Center i april 2014. Efter kritik mot en alltför dominerande byggnad omarbetades förslaget.
Nobel Center från Nybroviken
Vad innebär då den nya byggnaden? Nobelstiftelsen hoppas att Nobel Center ska bli ett attraktivt besöksmål i Stockholm med ”utställningar, vetenskapliga seminarier, föredrag och samtal om dagsaktuella ämnen och evenemang av olika slag. Kanske kommer man till Nobel Center för att lyssna på en föreläsning om klimatfrågan av Steven Chu, Nobelpristagare i fysik och USAs förre energiminister, för att äta en Nobelmeny i restaurangen eller ta en fika på uteserveringen i en vacker parkmiljö intill Nationalmuseum. Nya kajer, med en levande hamnmiljö och båttrafik, kommer att knyta samman promenadstråken från city ut till Blasieholmen och Skeppsholmen.”
Marken på Blasieholmen där Nobel Centret ska byggas ägs av Stockholms stad och kommer hyras ut till Nobelhuset AB. Genom donationer från familjen Erling-Perssons Stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse m fl finansieras merparten av bygget. Byggnaden kommer att innehålla ca 26 000 kvadratmeter BTA.
Varje år besöker 160 000 personer Nobelmuseet och det kan bli fler i framtiden med större utrymmen. Där ska också finnas kontor, bibliotek, restaurang och kafé. Dagens Nobelmuseum i Börshuset i Gamla stan anses vara för litet. Byggnaden kommer också att innehålla ett auditorium med plats för 1 400 besökare, där tanken är att nobelpriset ska delas ut i framtiden.
Kritiken mot Nobel Center har varit att det ansetts bli för dominerande på den känsliga platsen och att flera kulturhistoriskt intressanta tull- och hamnbyggnader som finns på tomten idag försvinner. Kritiken har till viss del varit berättigad. Men vad man än bygger på platsen kommer det att bli mycket synligt från vissa håll. Sen kan man gilla eller ogilla arkitekturen, men alla kan inte gilla alla förändringar i staden. Det syns knappast heller från Skeppsbron. Sen tycker jag att staden har tagit för lätt på de befintliga byggnaderna. De kunde till exempel ha flyttats och detta har knappast studerats tillräckligt.
Nobel Center skymtar bakom f d tyska legationen och Nationalmuseum från Skeppsbron.
Häromdagen skrev Mats Persson, professor i nationalekonomi och ledamot av Nobelkommittén för Ekonomipriset, en kritisk artikel på DN Debatt, där han ifrågasatte om Nobelstiftelsen verkligen behöver det nya huset. Men artikeln är märklig. Persson tycks tro att det bara är Nobelstiftelsen, som ska använda huset för kontor, som i så fall skulle bli mer än tio gånger större än de ytor de idag använder på Sturegatan. Det är ju uppenbart att  man tänker dela ut Nobelpriset i Nobelsalen högst upp i huset. Det står att läsa på Nobel Centers hemsida. Men varför man anser sig behöva ett mindre  auditorium (1 400 platser) än Konserhuset (1 770 platser) som används idag är förstås en gåta.
Mats Persson tror att det hela är en spekulation om att hyra ut kontorslokaler eller till och med sälja byggnaden som kontorshus och tjäna miljarder. Men byggnaden innehåller bara en marginell del kontor. Och Stockholm skänker inte en gratis tomt till Nobelstiftelsen, de hyr ut marken.
Jag tycker fortfarande att Stockholms stad inte har värnat de befintliga byggnaderna, ett tullhus och ett par hamnmagasin. Staden föreslår att tullhuset och de två varumagasinen ska rivas, men undersöker fortfarande om de kan flyttas. Hade man i stället ställt kravet att finansiärerna skulle bekosta flyttningen hade det varit en helt annan kraft i försöken. Det går tekniskt alldeles utmärkt att flytta den här typen av byggnader. Ett pumphus i tegel från 1800-talet det gamla vattenverket vid Årstaviken flyttades när nya Eriksdalsbadet byggdes. En liten kyrkobyggnad vid S:t Eriksområdet flyttades likaså när den nya bebyggelsen tillkom där. Tullhuset och magasinsbyggnaderna är sådana karaktärsgivande byggnader, som påminner om äldre tiders Stockholm, att de absolut borde bevaras.
Nobelstiftelsen kan glädjas åt en stärkt ekonomi. Värdet på kapitalet steg i fjol med 16,5 procent. Finansieringen av Nobel Center går också bra. ” Just nu fattas cirka 150 miljoner kronor i finansieringen av centret, men det ser jag inte som ett stort problem”, säger Lars Heikensten, vd för Nobelstiftelsen, till Aftonbladet.
Då borde inte heller finansieringen av en flytt av de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna vara något större problem, utan tvärtom ge goodwill åt projektet. I dag på Nobeldagen planeras en protestmanifestation vid tullhuset den 10 december kl 12.

8 kommentarer:

 1. Det är i och för sig sant, som du skriver, att man på projektets hemsida kan läsa att prisutdelningen ska äga rum i det nya huset, och inte i Konserthuset. Beslutet om detta är dock ännu inte fattat, även om man naturligtvis kan vänta sig att beslutet - när det väl fattas - kommer att gå i den riktningen.

  Men frågan inställer sig ändå: Även om Nobelprisen delas ut i den nya byggnaden sker ju detta bara en gång om året. Vad ska den nya salen användas till de övriga 364 dagarna av året? Ska den hyras ut till bolagsstämmor och liknande?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja. Den nya salen ska väl användas till samma sak som andra stora möteslokaler, till exempel Stockholm Waterfront (3 000 platser),Aula Magna (1 200 platser), Aula Medica (1 000 platser), Stockholmsmässan, Kistamässan osv; bolagsstämmor, internationella kongresser, partistämmor, fackföreningskongresser, nobelföreläsningar, Eurovision Song Contest, Melodifestivalen osv. Tydligen finns ett ständigt växande behov av utrymmen av detta slag i takt med att besöksnäringen växer.

   Radera
  2. Vad du säger är alltså samma sak som stod i artikeln på DN Debatt: det nya huset ska användas till "vanliga", kommersiella ändamål. Nobelstiftelsen ska fungera som ett "vanligt", kommersiellt fastighetsbolag.

   Radera
  3. I artikeln antog författaren att huset skulle förvandlas till ett vanligt kontorshus, men det är inte så det byggs. Det kommer att finnas publika lokaler i form av museum och möteslokaler och jag antar att inte möteslokalerna kommer att stå tomma 364 dagar om året. Dessutom restaurang och kafé, även dessa "kommersiella" förstås.

   Radera
  4. > I artikeln antog författaren att huset
   > skulle förvandlas till ett vanligt kontorshus

   Så läser inte jag artikeln. Där skisseras flera alternativ för Nobelstiftelsen: "Eller också flyttar man in i ett våningsplan på det nya huset och hyr ut resten..." Dessutom talas det om "kontors- och konferensverksamhet" av vilket det senare nog får antas syfta på den stora konferenssalen. Det är klart att man kan kalla bolagsstämmor för "publik verksamhet" - men kommersiell verksamhet är det lika fullt fråga om.

   Beträffande Nobelmuseet får vi väl se hur länge det blir kvar i det nya huset. Om besökstalen sjunker i jämförelse med det gamla läget vid Stortorget i Gamla Stan kanske museet flyttar tillbaks dit efter några år. Den som lever får se.

   Radera
  5. Jag citerar ur artikeln: "Då uppstår frågan varför måste Nobelstiftelsen ... plötsligt ha tio gånger så stor kontorsyta som tidigare?" (Syftar på föreslagna 20 000 jämfört med nuvarande 2 000 kvadratmeter). Och vidare: "Och nu erbjuder sig alltså Wallenbergsstiftelserna, tillsammans med ägaren till Hennes & Mauritz, Stefan Persson, att skänka ett jättelikt kontorshus till Stiftelsen." "Ett kontorshus av den storleksordningen...", Och så vidare... Naturligtvis är konferensverksamhet kommersiell, men ingen har väl trott att konferensdelen skulle stå tom 364 dagar om året.

   Radera
 2. Bygg in tullhuset i byggnaden om man nu vill förtäta holmen.
  Nobel har väl annars förknippats med Vinterviken. Bygg där i stället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror inte att en sådan inbyggnad skulle bli till fördel för vare sig Nobel Center eller för tullhuset. Kostnaderna för en flytt av tullhuset har bedömts uppgå till cirka 18 miljoner kronor inklusive fasadrenovering. Kostnaden för en flytt av magasinen bedöms uppgå till cirka 2,3 miljoner kronor per byggnad. Totalt alltså 22,6 miljoner. Summan bör ställas i relation till kostnaden för Nobel Center, 1,2 miljarder kronor. Priset skulle alltså öka med 1,9 procent om kostnaden för flytten inkluderades. Eller varför inte krympa byggnadens storlek med 1,9 procent, så ryms flytten inom ramen för projektet. De 500 kvadratmeter som i så fall skulle försvinna av de 26 000 BTA, som ingår i projektet skulle knappast märkas, eller hur.

   Radera