måndag 19 januari 2015

Var 2014 varmast?

Nu upprepas i media att 2014 var det varmaste år som mänskligheten någonsin har uppmätt. Det är ju ingen nyhet att det har blivit varmare sedan Karl X Gustav tågade över Stora och Lilla Bält och besegrade danskarna i mitten av 1600-talet. Vi har haft en långsam uppvärmning, som under det senaste seklet har inneburit en uppvärmning med omkring 0,7 grader. Däremot är det mycket troligt att det var varmare under medeltiden och även under den romerska värmeperioden för 2000 år sedan. I ett längre tidsperspektiv är jorden sannolikt på väg in i en ny istid, eftersom det har gått ungefär 18 000 år sedan den föregående. Sedan kommer Skandinavien och norra Europa sannolikt vara nedisade i bortåt 100 000 år innan det åter blir varmare.
Å andra sidan är temperaturmätningarna osäkra av flera skäl. De sker vid ett begränsat antal mätstationer, medan den helt dominerade delen av jordytan saknar mätstationer, till exempel de 70 procent som består av hav. Förhållandena vid mätstationerna har ofta förändrats genom att de flesta är placerade i städer, där bebyggelsen och energianvändningen har förändrats helt under de senaste 100 åren. Tekniken att mäta temperaturen har också förändrats. Tar man hänsyn till osäkerheten i beräkningarna går det inte att säga om 2014 var varmare än till exempel 2010 eller 2005 eftersom skillnaderna ligger inom felmarginalen.
Satellitbaserad temperatur 1979-2014 enligt UAH (University of Alabama in Huntsville).
Därför anses satellitmätningar säkrare eftersom de mäter över hela ytan och genom att urbaniseringseffekten inte får någon betydelse. Nackdelen är att satellitmätningar inte har gjorts förrän efter 1979. Men tittar man på den korta perioden visar det sig att 2014 enligt satellitmätningarna inte var det varmaste året sedan 1979. Enligt UAH var 2014 det tredje varmaste året efter 1998 och 2010, men flera andra år ligger på ungefär samma nivå.
Enligt den andra satellitbaserade redovisningen från RSS (Remote Sensing Systems, Santa Rosa, California) var 2014 bara det sjätte varmaste året.
Om man att som praktiskt taget all media har gjort presentera 2014 som det varmaste året hittills väljer man att lyssna till det gemensamma pressmedelandet från NASA och NOAA och att bortse från de satellitbaserade mätningarna som säger något annat.
Ett annat exempel på hur man kan sortera vad man väljer att referera är Karin Bojs krönika i DN häromdagen, där hon säger att ”När man går tillbaka till FN:s klimatpanels sammanfattning från år 2001 och 2007 är det nästan kusligt hur deras datamodeller har räknat rätt.”
Jag undrar om jag har läst rätt. Så här har datormodellernas prognoser sett ut och så här blev det.
Diagrammet ovan visar hur temperaturen har avvikit från IPCC:s projektioner efter 1998. Den platta temperaturutvecklingen under de senaste 18 åren ligger mer och mer utanför IPCC:s datorsimuleringar. Men vad menar då KB med att de räknat kusligt rätt?
Jag läser vidare och konstaterar att KB uppfattat att ”Faktum är att havsytan stiger snabbare än FN:s klimatpanel förutsåg år 2001 och även år 2007.” Hon skriver vidare: ”Havsytans stigning accelererar. Mellan år 1900 och 1990 höjdes havet i genomsnitt lite över 1 millimeter om året. De senaste tjugo åren har havsytan höjts 3 millimeter om året.”
Det är klart att 1,7 mm är lite över 1 mm, men knappt 2 mm per år är en hederligare avrundning. Det är också så att den högre siffran bygger på satellitmätningar, som inte fanns tillgängliga under större delen av 1900-talet.
Havsnivåhöjningen sedan 1880.
Havsnivån har stigit cirka 130 meter sedan den förra istidens höjdpunkt för cirka 18 000 år sedan. Det är i genomsnitt ca 7 mm per år, men höjningstakten var mycket högre i början. Under de senaste 3 000 åren har havsnivåhöjningen varit nästan konstant, med en stigning på 0,1 till 0,2 millimeter per år. Under hela 1900-talet uppskattades havsnivåhöjningen till 1,7 mm per år. Enligt IPCC steg havsvattennivån med i medeltal 1.8 mm per år mellan 1961 och 2003 och enligt satellitmätningar mellan 1993 och 2006 i genomsnitt med 3,1 ± 0,7 mm/år mellan 1993 och 2006. År 2007 menade  IPCC att havsytan skulle stiga med 2-6 mm fram till slutet av detta århundrade.

Havsnivåhöjning från 1993 till 2014 visar ingen märkbar acceleration.
Enligt CU Sea Level Research Group vid University of Colorado är medelhöjningstakten mellan 1993 och 2011 3,2 mm ± 0,4 mm/år. Det finns inte någon tendens till ökning. Det går inte att tala om acceleration.
Nu vill jag inte påstå att jag med säkerhet vet vare sig om 2014 var det varmaste året eller ej, eller om havsnivåhöjningen accelererar eller ej. Poängen är att det finns vetenskapliga data som talar både för och emot detta. Men många journalister väljer att referera undersökningar, som talar för den uppfattning som man redan har bestämt sig för att tro på och marknadsföra, medan andra fakta lämnas därhän. Allt som står i vetenskapliga tidskrifter är inte ens sant, och många artiklar återkallas från vetenskapliga tidskrifter.
Tendensen att välja ut sådan information som bekräftar ens egen uppfattning och välja bort annan kallas konfirmeringsbias. Man kunde tycka att en oberoende och granskande journalistik borde utgå från ett mer prövande och ifrågasättande förhållningssätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar