lördag 10 januari 2015

Agnes Wold avlivar myter om damm

Överläkaren och professorn i klinisk bakteriologi Agnes Wold var en av de mer uppskattade sommarpratarna 2014 och röstades fram till att även bli vinterpratare i SR. Programmet kan avlyssnas här på SR play.
Agnes Wold
Agnes Wold är bra på att avliva myter, särskilt sådana som någon annan vinner på att vi odlar. Från en vetenskaplig utgångspunkt passade hon i somras på att avliva åtminstone tio myter, som vi gärna sprider vidare utan eftertanke. Nej, amning skyddar inte mot allergi. Det är inte farligt att ge spenat till barn före ett års ålder. Kemikalier är inte farligare än naturliga substanser. Barn som växer upp med hund och katt blir inte lättare allergiska. Att det finns så få kvinnliga professorer beror inte på att kvinnor inte funnits så länge i universitetsvärlden. Kvinnor (och män) gör inte sämre akademisk karriär om de blir föräldrar. Att kvinnliga forskare inte kommer fram beror inte på att de är osjälvständiga. Jo, kvinnor vågar söka attraktiva tjänster inom forskarvärlden. Man behöver inte vara glad och utvilad för att immunsystemet ska fungera bra. Städning hjälper inte heller mot allergi. Ja det var tio myter som Agnes Wold alltså avlivade i somras.
Agnes Wold och Christine Wennerås blev uppmärksammade när de 1997 fick en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature. De redovisade en studie om tillsättningen av forskarassistenttjänster i det medicinska forskningsrådet. Studien visade att män hade lättare att få en tjänst jämfört med kvinnor med betydligt bättre meriter.
I sitt vinterprogram tar sig Agnes Wold an föreställningen att vi blir friskare av att inte stressa och vara olyckliga, samt att kvinnor skulle vara mer deprimerade efter klimakteriet än innan. Nonsens visar det sig. Men det är framförallt vår bacillskräck och städhysteri som Agnes Wold angriper, nämligen föreställningen att vi blir sjuka av damm och att alla småbarnsföräldrar bör ta sitt ansvar och hålla hemmet dammfritt, rent och fräscht. Genom historien har samhället uppmanat kvinnorna att städa. För bara några år sedan rekommenderade Socialstyrelsen städning för att ”bekämpa smittspridning och allergier”.  Även Folkhälsoinstitutet hade detta bland sina ”råd för att förebygga allergier”.  Skulle damm innehålla miljögifter och tungmetaller? Skulle bakterier trivas i det torra dammet under sängen? Nys, enligt Agnes Wold. Hon verkar mycket trovärdig.
Men så googlar jag och hittar Naturskyddsföreningens rapport från 2011, Home sweet home – gifter under sängen.
SNF:s rapport om det livsfarliga dammet.
Jag anar att föreningen alltså tillhör dem som sprider myter om dammets farlighet. SNF har undersökt damm från sovrum i tolv länder, sex i Europa och sex i olika utvecklingsländer. Och resultatet visar att visst finns det både miljögifter och tungmetaller i dammet. Denna undersökning visar att det i vanliga dammtussar finns en cocktail av kemikalier varav flera är kända miljögifter som kan påverka våra hormonsystem, som enskilda kemikalier, eller i kombination med varandra. Det finns enligt SNF en påtaglig hälsorisk kopplad till bland annat ftalater och bisfenol A. Så vad ska man egentligen tro? Är dammet farligt eller inte? Rapporten verkar gedigen, full med tabeller, siffror och fotnoter. Den kan laddas ner här.
Så här drar SNF själv slutsatser av rapporten:
”Att kemikalier med sedan länge kända negativa effekter på miljö och hälsa finns i hushållsdamm under våra sängar i många delar av världen är skrämmande. Dessutom överskred halterna av ett antal kemikalierna det som tidigare uppmäts i hushållsdamm. Majoriteten av dessa kemikalier är potentiellt hormonstörande och framställda av människan. De hör inte hemma i miljön och borde inte finnas i dammet i sovrum!”
Naturskyddsföreningen har tagit som en av sina uppgifter att motarbeta farliga miljögifter och försöka påverka våra politiker så att de ska fatta rätt beslut om vår miljö. De anser inte att de lagar som ska skydda oss, våra barn och miljön mot skadliga kemikalier räcker till utan behöver skärpas. SNF vill se förbud mot farliga ämnen i produkter. Genom att påvisa förekomsten av sådana ämnen i vår vardag kan de stärka sin kamp för miljön. Därför väljer föreningen att dra sina slutsatser.
Men att det finns kemiska ämnen i mängder som går att påvisa i dammet visar inte att det också är farligt. Damm är ju till exempel inte livsmedel. Finns det gränsvärden för damm under sängen och överskrider halterna i så fall dessa? Hur stor är risken att vi får i oss farliga mängder av dammet under sängen? Sannolikt är det viktigare att städa undan dammet om man har småbarn som leker på sovrumsgolvet än om man inte har det. Men att vädra, våttorka och dammsuga för att dammet kan vara bärare av tungmetaller och farliga kemikalier är nonsens slår Agnes Wold fast i sitt vinterpratarprogram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar