fredag 2 januari 2015

I Tyskland skjuts inga vargar

Det ser ut som om vi kommer att få licensjakt på varg i år trots att vi bytt regering. Den 9 januari inleds jakten som innebär att 36 vargar får skjutas i Värmland och Västmanland. Dessutom får eventuellt 8 vargar skjutas i Dalarna om Naturvårdsverket häver stoppet den 12 januari.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) gillar vargjakt.
Sedan regeringsskiftet ansvarar en rovdjursfientlig socialdemokratisk landsbygdsminister från Norrbotten för jaktfrågor vilket tydligen innefattar jakt på rovdjur. Hade ansvaret för rovdjursjakt legat på den miljöpartistiska miljöministern från Stockholm som ansvarar för rovdjursfrågor hade vargjakten antagligen hanterats annorlunda. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har en helt annan syn än Åsa Romson på vargjakt: "Vi har ingen anledning att ifrågasätta Naturvårdsverkets beslut idag om att delegera detta till länsstyrelserna. Det grundar sig på fakta och lagstiftning och på Eu:s art- och habitatdirektiv." Detta säger han trots att han vet att EU varit starkt kritiskt mot Sveriges sätta att hantera rovdjurpolitiken under den tidigare centerpartistiska rovdjursfientliga miljöministern från Östergötland.
Miljöminister Åsa Romson (MP) ogillar vargjakt.
Åsa Romson beklagar däremot att Sverige fortsätter med licensjakt på varg i vinter: "Sveriges rovdjurspolitik måste följa våra internationella förpliktelser. Idag riktas kritik mot Sverige på flera punkter för att vargjakten bryter mot internationella regler." Åsa Romson vill ha möjlighet till skyddsjakt och ökat  stöd till rovdjursstängsel och viltskadeersättningar. Det är en vettig inställning anser jag.
Vargjakten sker trots att det finns en bred folklig majoritet för fler vargar i Sverige, inte bara i storstäderna utan i så gott som hela landet. Flera olika undersökningar visar att det finns en stor majoritet i nästan hela landet som gillar att det finns varg och vill behålla antalsmålen. Endast i ett fåtal kommuner – 9 av Sveriges totalt 290 kommuner - finns en liten majoritet som vill sänka dem. Det finns alltså betydande demokratiskt stöd för att behålla en livskraftig vargstam i Sverige, vilket regeringen borde beakta.
Det är märkligt att vargfrågan i Sverige är så kontroversiell. En jämförelse med andra länder i Europa visar att den svenska stammen är en av de minsta, trots att vi bor i ett mycket glest befolkat land. Som Reinfeldt brukar säga: ”Jag flyger ofta över den svenska landsbygden. Det finns oändliga fält och skogar. Den som hävdar att landet är fullt måste visa var det är fullt.”
Finns det verkligen inte plats för vargar i Sverige? Ett tjugotal europeiska länder har fler vargar än Sverige, och de flesta av dessa länder är mindre till ytan än Sverige och har en större befolkning. I topp kommer Ryssland (50-60 000), Turkiet (5-10 000), Rumänien (2 500), Ukraina (2 000) och Spanien (1 500-2 000). Men även Polen, Bulgarien, Portugal, Italien, Grekland, Makedonien, Slovakien, Serbien, Bosnien-Hercegovina, Albanien, Estland, Lettland, Litauen, och Finland har fler vargar än vi. Dessa länder som är betydligt mer tätbefolkade än Sverige och har mindre skog, tar ett större ansvar än Sverige för att bevara sin vargstam.
Det finns numera vargar i Tyskland.
Dessa siffror tog jag fram  till en blogg som jag skrev för fyra år sedan. Idag får man lägga till ytterligare ett land till listan, nämligen Tyskland. I går sändes en repris av Klotet i P1 med rubriken ”I Tyskland skjuts inga vargar”. Där finns det nu vargar för första gången på 150 år. Förra året räknades 29 revir, vilket motsvarar kanske 150-250 vargar. Och den sprider sig nu snabbt över landet. I Tyskland finns nu generösa bidrag för både vakthundar och stängsel som ersätter ungefär två tredjedelar av kostnaden. Skyddsjakt är möjligt även om det aldrig har behövts tillämpas i Tyskland. Vargen förefaller paradoxalt nog vara ett mindre bekymmer i Tyskland än i Sverige. De tyska vargarna har vandrat in från Polen där de också blir fler och fler. Sedan murens fall är vargen fredad även i forna Östtyskland, och den sprider sig nu mot nordväst.
Hundar vaktar betande djur mot vargar.
Vargens kärnområde i Tyskland ligger nära polska gränsen. Där trivs vargen tydligen bra mitt bland alla vindkraftverk och brunkolsgruvor. I Tyskland är konflikterna måttliga och i allmänhet är folk positiva till att vargen kommer tillbaka. En studie har visat att det teoretiskt finns plats för hela 400 vargrevir i Tyskland, vilket skulle innebära 2-3 000 vargar. Det är bortåt tio gånger så många som regeringen anser att det finns plats för i Sverige. I Tyskland bor det 80 miljoner människor på en yta som är en femtedel mindre än Sverige. Befolkningstätheten är 229 invånare per kvadratkilometer jämfört med 21 i Sverige. Man kan alltså ha tio gånger så många vargar som i Sverige samtidigt som man bor tio gånger så tätt som i Sverige. Lyssna gärna på Klotet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar