lördag 25 juli 2015

Bro till Fårö

Fårö är en avfolkningsbygd. Befolkningen minskar och blir allt äldre, som jag beskrev i föregående blogg. Men förutsättningarna är annorlunda än liknande avfolkningsorter i Norrland.
För att vända en negativ utveckling och få befolkningstillväxt krävs arbetsplatser, bostäder och service. Turistnäringen har i stort gynnsamma förutsättningar på Fårö, men nästan ingenting annat. Det största hindret är den dåliga tillgängligheten genom färjeköerna. Det är å andra sidan ett stort hinder.
På Fårö finns en livsmedelsaffär, som har öppet året runt (i alla fall ännu så länge). Men hur länge räcker underlaget till? Där finns ingen skola men förskola och fritids. Avsaknaden av skola är ett hinder för inflyttning av barnfamiljer.
Bostadsmarknaden skiljer sig från den i Norrlands inland där husen nästan inte är värda någonting. Där finns helt enkelt ingen bostadsmarknad alls, men huspriserna är mycket låga, om nu någon skulle vilja köpa och flytta dit. Bygga nytt går knappast där, eftersom husen omedelbart förlorar större delen av sitt värde och därför knappast kan belånas. På Fårö är priserna relativt höga, eftersom fritidshusmarknaden trissar upp prisnivån. Där kan man rimligtvis få lån till att bygga nytt, om nu någon inflyttande skulle vilja det.
Hus på Fårö.
Genomsnittspriset för en villa på Fårö är 30 000 kr per kvadratmeter och för ett fritidshus 45 000 kr per kvadratmeter (begärt pris). Det är högre än genomsnittspriset på Gotland, som är 27 000 kr per kvadratmeter (försäljningspris alla typer). Man får alltså betala mer för ett boende på Fårö, vilket gör det dyrt särskilt för nya hushåll. Det är också dyrt i jämförelse med Stockholmsregionens ytterområden (22 000) och yttre förorter (30 000), där efterfrågan borde vara större, vilket kan tyckas anmärkningsvärt.
Tyvärr finns det inte kommunägda hyreslägenheter på Fårö. För att underlätta boende skulle man därför kunna tänka sig att Gotlandshem skulle bygga hyreslägenheter på Fårö. Det förutsätter förstås att det finns långsiktig efterfrågan, vilket kanske inte är fallet just nu när befolkningen minskar. Att bygga nytt borde vara möjligt, förutsatt att kapital finns till kontantinsatsen.
Fåröfärjan
Färjan mellan Fårösund och Fårö är den enda förbindelsen mellan Fårö och Gotland. Dagens två färjor, Bodilla och Freja, kan transportera 40 respektive 48 personbilar. Totalt transporteras 365 000 fordon och 29 500 gående och cyklister. Resan över sundet tar enkel väg cirka tio minuter inklusive lastning och lossning. Färjorna går i normalt i halvtimmestrafik men under sommarhalvårets högtrafik krävs skytteltrafik för att hantera det stora antalet trafikanter. Det räcker ändå inte till utan att det uppstår långa köer på upp till flera timmar.
Detta är en kort bilkö till Fåröfärjan.
Något som skull ge helt nya förutsättningar för Fårö är alltså en bro, som skulle ge ön en helt annan tillgänglighet för besökare och turistnäringen.
Vägverket presenterade 1996 en förstudie för en eventuell 1 500 m lång bro
från Fårösund till Broa, färjeläget på Fårö. Tyvärr var Fåröborna negativa till en bro den gången. En lokal folkomröstning i samband med riksdagsvalet 1998 gav en stor seger för Nej-sidan. Vägverket lade då ner planerna på en bro. Annars hade vi kanske haft bron byggd redan idag. I stället för att välkomna en bro flyttade fåröborna ifrån Fårö, skulle man kunna säga.
Trafikverket gjorde dock en ny förstudie 2011-2012. Numera verkar de flesta på ön stödja planerna på en bro. Enligt Trafikverket är en bro Fårösund – Broa, det bästa alternativet. Oavsett fast eller öppningsbar skulle bron få en hög lönsamhet enligt kostnadsuppskattningen. Trafikverkets föreslagna läge är också det läge som anges i regionens översiktsplan, liksom i förslaget till fördjupad översiktsplan för Fårö.
Trafikverkets studerade område för bron, med det valda läget mellan Fårösund och Broa.
Med en bro skulle Fårösund bli en naturlig centralort för Fårö. I den fördjupade översiktsplanen för Fårö, som snart ska beslutas, är den viktigaste utgångspunkten att bryta den negativa befolkningstrenden och det minskande serviceunderlaget. En bro till Fårö ses som en central framgångsfaktor för utvecklingen på Fårö. Det håller jag med om helt och hållet.
Men Fåröbron saknar ännu finansiering. Trafikverket funderar just nu på hur projektet ska drivas vidare. En klart lönsam investering som är en ödesfråga för Fårö borde snarast genomföras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar