fredag 7 maj 2010

När kommer Katlas utbrott?

Börjar vi redan så smått glömma vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott för några veckor sedan och de störningar i flygtrafiken som vulkanens askmoln medförde? Den största delen av magman faller nu över Eyjafjallajökull som förhållandevis grov och svart vulkanaska efter explosioner i kratern. Det innebär att utbrottet nu åter är av samma karaktär som under de inledande dagarna då askmolnen orsakade stora problem för flygtrafiken i Europa. Produktionen av aska är dock betydligt mindre nu. Askmolnet nådde i går upp till tio kilometers höjd, detta enligt Islandsbloggen. Vulkanutbrottet har drabbat turismen på Island hårt. Antalet turister har minskat med 40 procent, eftersom folk inte vill riskera att bli fast på Island. Men det har också funnits vulkanutbrott som har varit positiva för turismen. Som typiska turistutbrott nämns Heklas eruptioner efter 1970 och Surtsey som pågick mellan 1963 och 1967. Genom att visa uppfinningsrikedom och agera snabbt skulle liknande utbrott i framtiden enligt Islandsbloggen kunna bli riktiga kassakor för turistnäringen. Men det förutsätter att flyget går förstås.
Eyjafjallajökull den 18 april.
Jag skrev för några veckor sedan om risken för att även den större vulkanen Katla skulle väckas till liv. Det är också vad många på Island nu oroar sig för. Om Katla skulle få ett utbrott kan det bli mycket större än Eyjafjallajökulls. Störningar i flygtrafiken på grund av det nuvarande utbrottet i Eyjafjallajökull skulle blekna i jämförelse med ett sådant utbrott som Katla fick 1918. "Vulkanpelaren kunde komma att sträcka sig upp till 20 km i stratosfären," säger professor Haraldur Sigurðsson enligt Irish Times. "Fördelningen av aska skulle vida överstiga spridning från den aktuella vulkanpelaren vid Eyjafjallajökull, som har nått 6-10km i troposfären, och nå en betydligt större del av den europeiska kontinenten. "Flödet av magma eller smält sten från Katla år 1918 var 10 gånger större än det nuvarande utbrottet." Det finns tre dokumenterade utbrott i Eyjafjallajökull, alla följda av utbrott i Katla sedan 900-talet, men totalt 22 dokumenterade utbrott i den mycket mer aktiva Katla under samma period. Men enligt Professor Sigurðsson är dessa utbrott år 920 (uppskattning), 1612 och 1823, för få för att man ska kunna säga att det finns ett etablerat mönster. Ett scenario där Eyjafjallajökulls nuvarande utbrott triggar igång ett utbrott hos Katla är dock fullt möjligt, anser Helgi Björnsson, en av Islands främsta glaciärexperter, och hänvisar till att de vulkaniska systemen är sammankopplade och till de historiska dokumenten.
Katlas utbrott 1918.
Islands historia är rik på berättelser om den fruktade Katla vulkan. Fotografier tagna 1918 visar den extraordinära kraften. Vid det utbrottet ledde lavaströmmarna till att kustlinjen flyttades 5 km ut i havet. Efter Eyjafjallajökulls utbrott nyligen sade Islands president Ólafur Grímsson "timmen för Katlas nästa utbrott närmar sig… vi (Island) har förberett oss … det är hög tid för Europas regeringar och flygmyndigheter i hela världen att börja planera för Katlas eventuella utbrott".

1 kommentar:

  1. Nu när Eyjafjallajökulls utbrott ser ut att ha avtagit, är då faran över eller är det lugnet före stormen?
    Seismisk aktivitet förekommer nu under Katla vilket kanske är normalt eller...
    Den som lever får se men förhoppningsvis slipper vi!

    SvaraRadera