måndag 17 maj 2010

Utsikten från Slussen ska bevaras

Den borgerliga majoriteten i stadshuset lämnade idag ett tämligen intetsägande besked om Slussens framtid på Dn Debatt. Det enda klara beskedet är att den föreslagna centralt placerade byggnaden norr om Södermalmstorg stoppas. Den naturliga tolkningen blir att övrig bebyggelse ska utformas enligt liggande förslag? Vidare konstaterade man att (enligt Demoskop) fler än sju av tio stockholmare stöder förnyelsen av Slussen, vad nu detta innebär. Det är i alla fall en klar majoritet som håller med vad jag tidigare har hävdat på denna plats, nämligen att Slussen med nuvarande utformning inte är värd att bevara. Kanske är det också så att en majoritet av Stockholmarna inte håller med den lilla kultureliten som tycks vara emot varje typ av förändring i Stockholm.
I övrigt en rad fraser av vanligt politiskt slag. Alliansen vill bevara den vackra utsikten och de värden som finns. Alliansen talar om Slussen som kollektivtrafikknutpunkt, om vattenregleringen mellan Mälaren och Saltsjön och om byggnaderna som föreslås. Det är i huvudsak det sistnämnda som väckt debatt. Byggnaderna ska ha ”hög arkitektonisk kvalitet och harmonisera väl med Gamla stans unika byggnader och Södermalms kulturhistoriska arv”. Slussens byggnader ska harmoniera med Söders speciella karaktär, men vad är egentligen detta? Åsöbergets röda stugor, Mariabergets 1700-talskåkar, eller Drakenbergsområdets miljonprogram? Det ska vara ”en arkitektur i världsklass och de senaste lösningarna vad gäller hållbart byggande”. Det viktiga är kanske ändå att det innebär ett besked om att fortsätta det nödvändiga arbetet med Slussens förnyelse.
Så detta med utsikten som skulle bevaras. Det är en väletablerad och av kultureliten och nu även av alliansen omhuldad myt att det finns en fin utsikt att bevara från Södermalmstorg eller Ryssgården idag. Det har jag visat i tidigare inlägg, och framgår även av Johannes Lillebergs bilder här. Med Nya Slussen kan man däremot få en fantastisk utsikt från den nya Slussenterassen.

Relaterade inlägg:
1 När Kultureliten rider till storms blir de gnällmaskiner
2 Arkitekt Tage William-Olsson och Slussen-rabaldret
3 Kommentarer om Nya Slussen
4 Oprecis och substanslös kritik av Slussen
5 Slussens byggnader 1870-1930

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar