onsdag 19 december 2012

Hyresbostadsutredning direkt i papperskorgen

I dag överlämnade Per Anders Bergendahl Hyresbostadsutredningens slutbetänkande till bostadsministern Stefan Attefall. Men den sågades redan samma dag av bostadsministern, som inte tänker följa utredningens förslag. Det gör han rätt i.
Bergendahl föreslår att marknadsanpassade hyror ska införas vilket antas leda till ökad nyproduktion av hyresbostäder. Men nya hyreslägenheter kostar redan idag så mycket att man kan tala om marknadshyror. Det är därför fria hyror i det befintliga beståndet som skulle locka bostadsföretagen att bygga mer för att kunna få större vinster på sikt. En hyresgäst kommer enligt förslaget initialt att vara skyddad mot kraftiga hyreshöjningar, men hyressättningen ska vara helt fri när en ny hyresgäst flyttar in. Detta skulle innebära ett kraftfullt incitament till att inte flytta utan bo kvar så länge som möjligt, eftersom den nya hyran sätts fritt. I stället för ökad rörlighet leder detta till minskad rörlighet på bostadsmarknaden! Bergendahl vill dessutom avskaffa kollektiva hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen och föreslår att hyresgästerna ska förhandla direkt med sina hyresvärdar. Men vart tog föreningsfriheten vägen? Tänk bara tanken att en statlig utredning skulle föreslå att fackföreningarnas förhandlingsrätt skulle avskaffas? Stefan Attefall tycker klokt nog att parterna tillsammans ska utforma hyressättningssystemet.
Stockholms innerstad
Om det nya fria hyressystemet skulle slå igenom skulle naturligtvis hyrorna öka på sikt, mest i attraktiva och centrala lägen. Men skulle detta leda till ett ökat bostadsbyggande?
Nej, knappast. Det skulle däremot driva upp priserna även på bostadsrätter. Resultatet blir en generell kostnadsökning inom bostadssektorn vilket leder till minskad efterfrågan som på alla marknader. Om efterfrågan minskar sjunker bostadsbyggandet i stället för att öka. Det har vi svart på vitt. När bostadssubventionerna avskaffades i början på 1990-talet efter den ekonomiska krisen ledde detta till att bostadskostnaderna ökade med runt 40 procent. Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen som legat på 8-10 000 lägenheter per år sedan slutet av 1970-talet sjönk omedelbart till en tredjedel. Sedan tog det många år att få upp bostadsproduktionen igen.
Utredningen är skriven som en pamflett av en marknadslobbyist. ”Hyresmarknaden fungerar inte”, säger Bergendahl. ”Utredningen innebär att vi går från en dåligt fungerande planekonomi till marknadsekonomi” säger han i TV4 Nyheterna. Det är en dålig utredning utan riktig analys av bostadsmarknadens funktionssätt. Attefall gör rätt som stoppar den i papperskorgen direkt. Valet är ju om mindre än två år och KD ligger under fyra procent.

1 kommentar:

  1. Jag delar helt din sågning av detta förslag. Men jag ser det som ett kusligt uttryck för den samhällsutveckling vi befinner oss i. De resursstarka är sannerligen på offensiven, med uppbackning även från styrande politiker.

    För detta förslag har, som man säger, varit i säck innan det kom i påse. Man minns ju Reinfeldts misskrediterande uttalanden om hyresrätten (och hyresgäster) i DN förra året.
    Jag tror att han där, för ovanlighetens skull, faktiskt sade vad han menade. Och därmed beskrev den värdegrund från vilken det aktuella förslaget har växt fram.
    /Lars

    SvaraRadera