fredag 30 maj 2014

Fi stärker det rödgröna blocket

Nu har alla fyra opinionsinstitut levererat sina majmätningar inför riksdagsvalet. Dessutom har SCB redovisat sin stora väljarundersökning för maj. Jag har nu vägt ihop dessa fem undersökningar som denna gång representerar hela 17 500 intervjuer. Det borde allstå ge en väl underbyggd bedömning av väljaropinionen just nu. Trots detta tror jag att osäkerheten ändå är rätt stor. Det beror delvis på att Europavalet i slutet på maj antagligen har rört till situationen för många. Det var ju en rejäl skräll i EU-valet som kanske återspeglar sig i väljarnas beteenden även inför riksdagsvalet. Valdeltagandet i riksdagsvalet kommer säkert att bli betydligt större och de tillkomna väljarna avviker säkert en del från EU-väljarna. Dessutom visar alla undersökningar en snabb ökning för Fi, som efter framgången i EU-valet säkert kan fortsätta även i riksdagsvalet. Jag tror att Fi har väl så god möjlighet att ta sig in i riksdagen som t ex center och kd har att finnas kvar där. I min redovisning nedan har jag därför för första gången särredovisat Fi. Inget av instituten har ännu 4 procent för Fi, Ipsos ligger högst med 3,9 procent, medan snittet ligger på 2,7 procent. Alla andra partier har förändrats mindre än Fi, små justeringar upp eller ner.
Jag redovisar Fi som en del av det rödgröna blocket, eftersom Fi har en klar vänsterprofil, ungefär som vänsterpartiet. Det visar sig då att det rödgröna blocket leder med 16 procent, en ökning med ca 5 procent sedan i december, då scb gjorde sin förra redovisning. Jämfört med april är ökningen knappt 3 procent, i stort sett beroende på Fi. Kommer inte Fi in i riksdagen minskar denna övervikt till ca 13 procent, ungefär samma som i april. Å andra sidan visar Kd bara 3,9 procent nu, vilket i alla fall skulle ge ett rödgrönt övertag på 17 procent. I princip har alltså det rödgröna blocket stärkt sin ställning. Det vore mycket överraskande om det skulle ske några stora förskjutningar fram till valet som skulle förhindra ett regeringsskifte. Det mest spännande är nu om centern, kd och fi kommer in i riksdagen eller ej. Här nedan visas procentsiffrorna samt förändring sedan april.

M 22,9 -1,0
FP 5,8 -0,3
C 4,7 0,6
KD 3,9 0,0
S 33,5 -0,2
MP 9,1 -1,3
V 8,1 1,0
Fi 2,7 1,7
SD 8,1 -0,5
Övriga 1,2 0,0
M,Fp,C,Kd 37,3 -0,7
S,Mp,V,Fi 53,4 2,2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar