lördag 24 maj 2014

Dramatik i valspurten inför EU-valet

SR/Novus, DN/Ipsos och SvD/SIFO har alla presenterat nya opinionsmätningar i valspurtens slutskede inför EU-valet. De visar var för sig stora kast där framförallt moderaterna och socialdemokraterna tappar vardera drygt 3 procent till mindre partier, men de visar också betydande skillnader sinsemellan. Enligt Novus är till exempel miljöpartiet nu större än moderaterna, men de ligger faktiskt långt bakom moderaterna enligt de båda andra undersökningarna som är gjorda vid ungefär samma tid. Tro alltså inte alltför mycket på en enstaka undersökning. Det är inte särskilt seriös när Törbjörn Sjöström, vd för Novus kommenterar att miljöpartiet är större än moderaterna med att säga: ”Vi har inte sett något liknande. Jag tror att i Sverige så är det här unikt som sådant”. ”Det stämmer överens med hur politiken förändrats både nationellt och internationellt. Att miljöfrågorna är de viktigaste internationellt stärker självklart Miljöpartiet precis som det gjorde när partiet kom in i riksdagen för första gången i Sverige.” Detta säger han trots att det inte stöds av de två andra undersökningarna gjorda under samma period! Statistiken visar i själva verket att det inte är miljöpartiet som ökar utan moderaterna som backar!
Enligt alla tre undersökningarna ligger dock Fi nu över fyra procent och kommer antagligen att ta ett mandat i Bryssel. Piratpartiet ligger däremot sannolikt alltför långt under gränsen för att ta mandat.
Lägger men ihop SIFO, Demoskop och Novus senaste mätningar (för att få bredare underlag och säkrare resultat) framträder ändå en tydlig bild med samma huvudinriktning. De partier som har vunnit sedan början på maj är folkpartiet, centern, kd samt feministiskt initiativ som alla kan ta mandat i Bryssel, samt Sverigedemokraterna som kan ta flera mandat.  Undersökningarna gjordes mellan 13 och 22 maj.
Så här ser mina sammanvägda siffror ut parti för parti (totalt 5 838 intervjuer) med skillnaden mot början på maj inom parentes:

M 16,7 (-3,3)
FP 10,0 (1,6)
C 5,4 (1,5)
KD 5,7 (1,1)

S 26,4 (-3,4)
MP 13,8 (-0,7)
V 7,2 (-0,1)

SD 7,4 (2,0)
PP 2,3 (0,0)
FI 4,7 (1,6)
JL 0,2 (-0,2)

Skillnad mellan blocken är knappt 10 procent och har minskat sen sist. Men skulle Fi att ta sig till riksdagen ökar å andra sidan skillnaden mellan blocken till ca 15 procent. Fi måste ju räknas till det rödgröna blocket. Men det är nog lättare för småpartier att få röster i Eu-valet jämfört med riksdagsvalet.
Fortfarande är skillnaderna mellan olika mätningar betydande. Piratpartiet fick t ex 3,9 procent enligt Novus i början på maj men har inte varit i närheten av denna nivå i någon annan mätning. DN/Ipsos har störst fall för moderater och socialdemokrater på bara två veckor, så stora fall på omkring 6 procent att man undrar över tillförlitligheten. SIFO har bara fall på ca 3 procent och Novus ännu mindre.
Hur det går i själva valet vet vi i morgon. Det kan ju bli helt annorlunda.

Uppdatering valdagen
Jag skrev ovan att Fi antagligen kommer över 4 procent och får mandat i Bryssel. Det finns ju en gräns som innebär att man inte får mandat under 4 procent, men det är faktiskt inte säkert att man får mandat med t ex 4,1 procent. Det beror på flera saker. Dels finns det bara 20 mandat att fördela för Sverige. Om dessa hade fördelats lika hade det ju krävts bortåt 5 procent för mandat. Röster på övriga partier är ju i princip bortkastade, så de röster som räknas blir inte riktigt 100 procent. Men mandatfördelningen går inte till så. I stället används den så kallade jämkade uddatalsmetoden, som förklaras på valmyndighetens hemsida. Med denna metod skulle mandatfördelningen bli enligt nedanstående om det sammanvägda undersökningsresultatet ovan också blev valresultatet.


M 3
FP 2
C 1
KD 1

S 5
MP 3
V 2

SD 2
PP 0
FI 1
JL 0

Det är dock mycket jämnt i fördelningen av de två sista mandaten som i ovanstående tabell har tillfallit Sverigedemokraterna och vänsterpartiet. Med små ökningar kunde de i stället tas av moderaterna och socialdemokraterna. Fi ligger dock relativt säkert med sitt mandat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar