lördag 17 maj 2014

Opinionsläget inför EU-valet

Den senaste veckan har flera olika väljarundersökningar publicerats kring EU-valet. Media lyfter gärna fram svängningar enligt de undersökningar som man samarbetar med även om de inte motsvaras av andra undersökningar.  Jag har vägt ihop fyra av dem, Ipsos, Novus, Demoskop och Sifo. Sammanlagt är det nästan 6 600 respondenter. Skillnaden mellan blocken är fortfarande stabil, runt 15 procent, jämfört med april.
Resultaten skiljer sig en del från motsvarande undersökningar för riksdagsvalet, men också sinsemellan. Osäkerheten blir också större, eftersom valdeltagandet är lägre än för riksdagsvalet och benägenheten att rösta skiljer sig mellan olika partier. Man kan gissa att väljarna i högre grad kommer att rösta på ”övriga partier”, eftersom regeringsmakten inte står på spel. I april hade ”övriga partier” knappt 3 procent i min sammanvägning av fyra väljarbarometrar, medan den andelen är drygt 6 procent vid motsvarande sammanvägning av samma väljarbarometrar för EU-valet i maj. Men även om FI skulle få drygt 3 procent och Piratpartiet drygt 2 procent i EU-valet som min sammanvägning visar, räcker det inte till något mandat. Det är främst moderaterna och socialdemokraterna som tappar till övriga partier, medan folkpartiet, kd och miljöpartiet vinner. Kanske finns det en Lövin-Adaktussoneffekt? SD och V verkar däremot tappa väljare. Det kan ju vara Fi som tar röster från V. Inte heller centern får tillräckligt stöd för att få mandat i EU-parlamentet, medan SD och KD  ligger strax över gränsen.
Skillnaderna mellan olika opinionsinstitut är också större jämfört med riksdagsvalet. Medan Ipsos ger moderaterna nästan 23 procent får de enligt Novus bara drygt 16 procent. Sifo ger sossarna drygt 31 procent men bara 27 enligt Novus. Medan Novus och Demoskop ger KD drygt 6 procent får de bara omkring 3 enligt Sifo och Ipsos. Antagligen har  opinionsinstituten olika metoder för sina beräkningar.
Sammanfattningsvis finns det stort utrymme för överraskningar. Men om en dryg vecka vet vi svaret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar