fredag 23 maj 2014

Om yttrandefrihet i skolan och samhället

Konstnären Dror Feiler upptäckte i morse ett sprejat hakkors på sin lägenhetsdörr i Stockholm. Feiler är en av Vänsterpartiets kandidater till Europaparlamentet och talesperson för Ship to Gaza. ”Jag skulle ut med soporna och såg vad som liknade en svart krabba - innan jag såg vad det verkligen var. Det var oerhört skrämmande. Mina föräldrar flydde hit från Tyskland och Polen och då var hakkorset avgörande i bilden. Vi får aldrig glömma det”, säger Dror Feiler. Dror Feiler har också hotats tidigare, bl a efter installationen ”Snövit och sanningens vansinne” på Historiska museet, för några år sedan. Detta är naturligtvis avskyvärt. Oavsett vad man tycker om Dror Feilers åsikter, ska han ha rätta att uttrycka dem, och ställa upp i val för att få möjligheten att förverkliga dem om han får politiskt stöd för detta, och allt detta utan att hotas på något sätt. Allt detta tillhör grundvalarna för vår demokrati.
"I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it". ”Jag ogillar dina åsikter, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att uttrycka dem”. Detta är ett citat från “The Friends of Voltaire”, Evelyn Beatrice Hall, pseud. S.G. Tallentyre, 1906), alltså inte av Voltaire själv, men för att sammanfatta Voltaires uppfattning.
Voltaire (1694- 1778) fransk författare och upplysningsfilosof.
Detta enkla budskap är också grundprincipen för vår yttrandefrihet. Yttrandefrihet omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. FN:s deklaration formulerar rätten på följande sätt: "Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser". En liknande text finns också i Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
Här i Sverige går EU-valrörelsen in i sitt slutskede och snart även valrörelsen till riksdagsvalet i september. Ett av de mest avskyvärda partierna är de främlingsfientliga Sverigedemokraterna. Ett annat är det nazistiska Svenskarnas parti. I media har nu uppkommit en diskussion om dessa partier ska få framföra sina avskyvärda åsikter i skolorna. Ja, säger skolverket och justistiekanslern. Om andra partier får denna rätt måste också dessa partier tillåtas i skolan. Detta enligt vår grundlag, som bygger på demokratins grundprinciper.
Dror Feiler 2010.
Men detta är inte alla överens om. Det räcker inte med att bemöta avskyvärda åsikter med sakliga skäl. De bör också hindras att framföra dem, och om det ändå sker bör man störa möjligheterna för andra att lyssna. En som anser detta är just Dror Feiler, som i förra valrörelsen själv var med och störde Sverigedemokraternas möten genom att blåsa i vuvuzela och tala i megafon. Dror Feiler ansåg då, enligt DN, att "det är viktigare att försvara demokratin än att Jimmie Åkesson ska åtnjuta full frihet på ett okommenterat sätt". Dror Feiler hävdar alltså för egen del den yttrandefrihet som han inte vill tillerkänna andra. Han har inte förstått demokratins grundläggande principer.
Om Svenskarnas parti vill framföra sina åsikter i skolan anser jag att det vore ett utmärkt tillfälle för lärarna att ställa dessa åsikter mot andra partiers och ta upp en allsidig diskussion om människovärde och mänskliga rättigheter. Detta och andra rasistiska partier finns i samhället och eleverna kommer förr eller senare att möta dess företrädare. En av skolans grundläggande uppgifter borde vara att förbereda eleverna på vad de ändå kommer att möta, efter skoltid eller senare i livet. I stället för att sticka huvudet i sanden och sätta sig emot demokratins grundpelare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar