fredag 9 maj 2014

Miljöfientligt Stockholmsuppror

En gruppering som kallar sig ”Stockholmsupproret” sprider flygblad, med ett ”upprop till alla medborgare och grupper som förfäras över den hårdhänta och okänsliga exploateringen av Stockholm”.
Riktigt vad som avses med detta framgår inte, men bakom uppropet står Föreningen Bevara Slussen 2014, en gruppering som vill att Slussen ska rivas och sedan byggas upp igen i strid med en detaljplan, som har tagits fram enligt plan- och bygglagens bestämmelser, antagits av en majoritet av det fullmäktige som i demokratisk ordning har valts av kommunens medborgare samt vunnit laga kraft efter prövning av flera rättsliga instanser. Denna detaljplan har dessutom större stöd av medborgarna enligt opinionsundersökningarna jämfört med alla andra alternativ. Stockholmsupproret stöds dessutom av andra grupperingar, till exempel Nätverket Årstafältet, som förklarar: ”Stockholmsupproret gäller den förfulning av Stockholm som pågår, planering av överdimensionerade byggnader i känslig stadsmiljö, byggandet i parker, osv, och inte bara Slussen.” Nätverket vill behålla Årstafältet som en landskapspark och motsätter sig därför att 6 000 bostäder byggs runt den centrala delen av fältet som ska bevaras som park enligt stadens intentioner.
Årstafältet i framtiden om inte Nätverket får råda
Stockholmsregionen växer sedan flera år med ca 35 000 invånare per år. Detta beror på att vi har ett födelseöverskott, invandring från andra länder och till en mindre del på inflyttning från andra delar av Sverige (för utbildning och jobb). Vill vi stoppa detta måste vi alltså anamma begränsa invandringen (som Sverigedemokraterna vill), genom lag begränsa barnafödandet (som man gjort i det kommunistiska Kina) och dessutom återinföra 1800-talets passregler för att begränsa rörligheten inom Sverige (Det krävdes pass för resor inom Sverige långt in på 1800-talet).
Är man inte beredd att diskutera dessa radikala politiska förändringar borde varje ansvarstagande människa inse att man måste bygga tillräckligt med bostäder för den växande befolkningen. Men det vill inte ordföranden för Nätverket Årstafältet. På sin blogg säger hon att ”däremot finns inget i lagen som säger att det ligger på enskilda medborgare att lösa bostadsfrågan”. Nej, men det är ju det som stadens politiker tar ansvar för. Eftersom hon ifrågasätter att den täta staden är den hållbara staden drar jag slutsatsen att hon menar att bostäderna i så fall får byggas ”någon annanstans”, kanske långt bort i periferin och i alla fall inte där hon bor (Not in my backyard). Enligt alla hittills utförda trafik- och stadsbyggnadsanalyser (som jag har nästan 40 års erfarenhet av) skulle en sådan bebyggelseutveckling leda till ökat bilåkande, mindre kollektivtrafikresande och färre som cyklar och går, fler olyckor samt ökade utsläpp i luften. Dessutom skulle mer natur- eller jordbruksmark asfalteras.
Om tidigare generationers stockholmare hade agerat lika tillväxtnegativt hade inte heller de bostäder funnits där  Stockholmsupprorets och Nätverkets Årstafältets företrädare bor idag. Stockholmsupproret är alltså ett i hög grad oansvarigt och miljöfientligt initiativ.

1 kommentar:

 1. Vi måste bygga för alla som kommer. Alternativet är att stoppa dem med våld?
  Fatalistisk stadsbyggnadsutveckling!
  Vi måst bygga innanför tullarna helt på Gamla stans öar-eftersom efterfrågan är stor där.
  Le Corbusier har ritningarna-bara bygg!
  Finns det inget alternativ så kallas det för diktatur!

  SvaraRadera