tisdag 27 oktober 2009

Framtida havsnivåhöjning kan bli maximalt 20 cm.

Det finns olika sätt att bedöma eventuella framtida havsnivåhöjningar. Ett sätt är att beräkna möjlig avsmältning på Grönland och Antarktis som svarar för 95 procent av polarisarna och tänkbar volymökning på grund av temperaturökning. Någon avsmältning har dock inte skett under de senaste 30 åren totalt sett. Isarna minskar i Arktis och ökar i Antarktis. Ett annat sätt är att titta på hur havsnivåerna faktiskt har utvecklats hittills. En som studerat detta under hela sitt yrkesverksamma liv är Nils-Axel Mörner. Han hävdar att baserat på dessa studier kan den framtida havsnivåhöjningen bli maximalt 20 cm.
Fil. dr. Nils-Axel Mörner, är f d chef för Paleogeofysik och Geodynamik vid Stockholms universitet, pensionerad sedan 2005. Han har varit president för INQUA Commission on Neotectonics 1981-1989. Han var också president i INQUA:s Commission on Sea-Level Changes and Coastal Evolution mellan 1999 och 2003. Efter Maldivernas utspel med ett regeringsmöte under vatten har Nils-Axel Mörner beslutat att skicka ett öppet brev till Maldivernas president. Han har också presenterat sina resultat i flera artiklar som kan läsas här och här.
Mörner är kritisk mot IPCC:s uppfattning att världshaven stiger. I en skrift “The Greatest Lie Ever Told” hänvisar han till observationer av världshavens nivåer under de senaste 300 åren uppvisar variationer – uppåt och nedåt, men det finns ingen signifikant trend. Detta skiljer sig från den allmänt framförda bilden som innebär att världshaven stiger med 2-3 mm om året under det senaste århundrandet.
Enligt Mörner steg världshaven verkligen mellan 1850 och 1940 med en hastighet av 1 mm per år, eller för att vara exakt 1,1 mm per år. Dessa nivåhöjningar bekräftas från bland annat Sverige med landhöjning och Holland som har landssänkning. Denna havsnivåhöjning upphörde omkring 1940 och någon fortsatt havsnivåhöjning förekom inte fram till 1970. Satellitmätningar mellan 1992 och 2002 visar en absolut jämn nivå, varken höjning eller sänkning. År 2003 införde IPCC enligt Mörner en korrektionsfaktor som innebar att det nu uppstod en trend mässig nivåhöjning om 2,3 mm per år. Men utan korrektionsfaktor observeras alltså ingen höjning.
På Maldiverna, som brukar omnämnas i debatten, har enligt Mörner ingen havsnivåhöjning observerats för de senaste 35 åren. Tidigare har det observerats havsnivåsänkningar där. Samma sak på andra öar som Tuvalu, Vanuatu och Tegua.
Enligt IPCC:s scenarier från 2007 kan världshaven komma att stiga med 2-6 meter de närmaste 100 åren. Det förutsätter en höjning med 20-60 mm per år. Mörner hävdar att framtida havsnivåhöjning kan bli maximalt 20 cm.
Ja, vad ska man tro om detta. Mörner är en internationell auktoritet inom havsnivåforskningen. Vad som i någon mån urholkar hans trovärdighet är att han även har engagerat sig när det gäller slagrutor. Det finns ingen vetenskaplig grund för slagrutor men Mörner har ordnat universitetskurser kring detta. För det fick han Föreningen för Vetenskap och Folkbildnings pris som årets förvillare 1995. Det är dock inget argument i någon riktning i diskussionen om eventuella havsnivåhöjningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar