måndag 19 oktober 2009

Ljuset kommer inte från Solen enligt Bibeln

Det finns kristna och andra som förkastar evolutionen och anser att bibelns skapelseberättelse, hur motsägelsefull och ologisk den än synes vara, faktiskt är rena rama sanningen. Kreationism brukar man kalla uppfattningen att världen och allt levande har kommit till genom gudomligt ingripande på övernaturlig väg. I Sverige tror de allra flesta att evolutionen ger en sann bild, men kreationism är särskilt vanlig i USA. Av nedanstående diagram framgår att åtta av tio svenskar tror att Darwin har rätt, en av tio vet inte och en av tio tror att han hade fel. Kanske tror de mer på bibeln. Andra nordiska länder liknar Sverige. I USA är det bara fyra av tio som tror att Darwin hade rätt, medan lika många tror att han hade fel och att bibelns skapelseberättelse är sann. Hur är det möjligt?
Bibelns skapelseberättelse är varken sannolik eller trovärdig. Första Moseboken börjar med "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord." Gud finns alltså redan från första början, alltså i begynnelsen. Bibeln talar inte om hur Gud har tillkommit, den förklaringen får vi klara oss utan. Men vi får också veta att Guds ande svävar över vattnet. Hoppsan, fanns det vatten också, kanske någon undrar. Vi har bara fått veta att Gud skapade himmel och jord, inte vattnet. Men det kanske är underförstått att Gud skapade också detta. Eller så fanns det redan i begynnelsen, precis som Gud, innan himmelen och jorden skapades? Första Moseboken är oklar på den här punkten.
Jorden visade sig från början vara öde och tom och över alltihop fanns bara mörker. Gud ordnar därför med ljuset, ”Varde ljus”, som han sa och så blev det ljus och det kallade han för dag och mörkret för natt. Sedan kommer det, något förvirrande: ”Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen”. Men vi får bortse från att tidsbegreppen kommer lite ologiskt här. Kanske är det för att det ska låta mer poetiskt. Den rimliga tolkningen är att allt detta redan har skett den första dagen, annars får man inte ihop det på slutet.
Nåväl, Gud fortsätter alltså sitt arbete den andra dagen, med att ta itu med vattnet. Det delar han upp i två delar, under och över himmelen. Detta tog tid, så sen var den dagen slut.
Den tredje dagen fortsätter han med vattnet, det som inte hanns med dagen innan. Den del av vattnet som är under himmelen samlar han ihop på ett ställe som blir hav, och den del under himmelen som han på så sätt har torrlagt kallar han jord. Detta gick att fixa jättekvickt så han fortsätter redan samma dag med att skaffa fram grönska, fröbärande örter och fruktträd. Här är Moseboken ytterligt kortfattad. Jag kan köpa att till exempel barrträd och palmer ingår i ”grönska”, men ingenting nämns om till exempel mossor och lavar, svampar och andra arter som inte riktigt brukar räknas in i kategorierna ”grönska, fröbärande örter och fruktträd”. Men det kanske inkluderas i grönska här. Det var i alla fall en hel del som hanns med den tredje dagen.
Den fjärde dagen fixar Gud solen, månen och stjärnorna med syfte att ”vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år”! Och solen skulle råda över dagen medan månen och stjärnorna skulle råda över natten. Ja, ni läste rätt. Syftet var dels att ge underlag till almanackan och stjärntecknen, dels att fixa ansvarsfördelningen över dag och natt! Här är Bibeln alldeles solklar. Ljuset fanns redan första dagen, solen kom först den fjärde dagen. Alltså kommer inte ljuset från solen som vi alla har trott, eller i alla fall de flesta, eftersom det fanns redan innan! Sen var den dagen slut.
Den femte dagen har turen kommit till livet i havet och i luften. Här uttrycker sig Första Moseboken mera heltäckande än när det gäller växterna. ”Frambringe vattnet ett vimmel av levande varelser; flyge ock fåglar över jorden under himmelens fäste.» Det tog hela den dagen.
Så blev det den sjätte dagen, då det var dags för landdjuren. Också här är det heltäckande men mycket övergripande beskrivningar av vad det är som skapas, inga detaljer här. »Frambringe jorden levande varelser, efter deras arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur, efter deras arter.» Jag antar att det är här man också kan räkna in insekter, spindeldjur, trilobiter, bakterier, och andra djur som inte nämns explicit i texten. Nu var turen kommen att göra människor till Guds avbild. Människorna skulle råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himmelen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden. Det låter här som om han nästan höll på att glömma kräldjuren som fick komma in på slutet, efter ”hela jorden”. Här skapade han enligt 1 Mos 1:27 både man och kvinna och gav dem dessutom uppgiften att vara fruktsamma och föröka sig och uppfylla hela jorden, ett uppdrag vi väl snart är på väg att fullborda. Men det framgår av fortsättningen att det i verkligheten bara var mannen som blev till nu, kvinnan är omnämnd men måste ha blivit till mera i teorin. Till föda skulle människorna ha alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt. Detta är helt klart. Enligt 1 Mos. 9:3 ska vi vara vegetarianer. Djur, fåglar och kräldjur skulle äta alla gröna örter till föda. Inget köttätande här alltså, vare sig för djur eller människor. Sen var den sjätte dagen slut.
På den sjunde dagen fullbordade Gud skapelsen och vilade sig från allt det verk som han hade gjort. Då regnade det och Gud planterade Edens lustgård och satte mannen till att bruka och bevara den. Det är en aning oklart om allt detta också skedde på den sjunde dagen eller om man nu slutade att räkna dagarna. Det var i alla fall nu som Gud insåg att det inte var bra för mannen att vara ensam, så han skulle få en hjälp. Först sökte han bland alla markens djur och alla himmelens fåglar, men där fann Gud ingen hjälp åt mannen. I stället sövde han ner mannen, tog han ut ett av hans revben och byggde av detta en kvinna. Först nu blev hon alltså till också i verkligheten. Och resten är, som man brukar säga, historia.
Detta är en något förkortad version av hur det hela gick till enligt bibeln. Det är mycket man undrar över. Man får utgå från att Gud, när han skapat djuren, både skapat hondjur och handjur, för fortplantningens skull. Men när han skapade människan blev det ingen kvinna, till att börja med. Glömde Gud bort kvinnan, eller struntade helt enkelt i henne? Varför Gud först skapat alla växter och djur och dessutom mannen av ingenting, men sedan måste söva ner mannen för att kunna skapa kvinnan av ett av hans revben är också gåtfullt. Bibeln ger ingen vettig förklaring på dessa spörsmål. Jag har utgått från 1917 års bibelöversättning.
Charles Darwin har en annan förklaring
Nu finns det ju ett par miljarder människor som varken är kristna, judar eller muslimer och inte skulle satsa många ören på att just denna berättelse skulle vara den enda sanna. Den andra versionen är ju tämligen etablerad, evolutionsteorin, som Charles Darwin utvecklat i sin bok från 1859 “Om arternas uppkomst” eller som originaltitel var “On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life”. Evolutionsteorin beskriver hur ärftliga egenskaper i en population med gemensamt ursprung förändras från generation till generation, och som så småningom leder till den mångfald som finns i den biologiska världen. Med tiden utvecklas nya arter från de existerande genom artbildning, små successiva förändringar som sker över stora tidsrymder. Vetenskapen har sedan Darwin successivt bekräftat att utvecklingsteorin ger en sann bild av hur det hela faktiskt har gått till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar