onsdag 21 oktober 2009

What happened to global warming?

Den här rubriken fanns på BBC News för någon vecka sedan, den 9 oktober 2009. Kanske lite överraskande för en del, nu när alla med spänning går och väntar på om det ska bli något av Köpenhamnsmötet eller ej. Men faktum är att det varmaste året hittills varken var 2008 eller 2007 utan 1998. De senaste 11 åren har vi alltså inte haft någon global uppvärmning. Och det har inte våra klimatmodeller prognostiserat, trots att koldioxiden har fortsatt att öka. Så vad är det som håller på att ske? Artikeln av BBC:s klimatreporter Paul Hudson är både seriös och balanserad, och borde vara av intresse för svenska klimatintresserade. Jag refererar artikeln i det följande.
Klimatskeptikerna, som passionerat och konsekvent argumenterar att människans påverkan på klimatet är överskattad, säger nu att detta är något de väntat ska hända. De menar att det finns naturliga cykler över vilka vi inte har någon kontroll, som bestämmer hur varm planeten är. Men vilka är bevisen för detta?
Under de sista decennierna av 1900-talet ökade verkligen temperaturen på jorden snabbt. Skeptikerna hävdar att den uppvärmningen berodde på växande solaktivitet. Trots allt kommer 98 procent av värmen från solen. Men forskning under de senaste två åren verkan, publicerad av Royal Society, avfärdar solens influens.
Vetenskapsmännens huvudlinje var enkel, nämligen att jämföra solstrålning och solaktivitet under de senaste 30-40 åren med kurvorna för temperaturen på jordytan. Och resultatet var klart: ”Uppvärmningen de senaste 30-40 åren kan inte ha orsakats av solens aktivitet”, säger Dr Piers Forster från Leeds University, en ledande forskare som bidragit till årets Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Men en solforskare, Piers Corbyn från Weather Action, ett bolag som specialiserats sig på långsiktiga väderprognoser, håller inte med. Han hävdar att solpartiklar påverkar oss mycket mer än vad man hittills trott, så mycket att de så gott som helt kan förklara den globala uppvärmningen. Han ska presentera sina rön på en internationell vetenskaplig konferens i London inom kort. Visar det sig vara sant kommer det att revolutionera hela frågan om global warming.
Vad som är särskilt intressant för tillfället är vad som händer med våra oceaner. De utgör jordens stora värmelager. “Under de senaste åren har Stilla Havet tappat värme och börjat kylas ned”. Enligt forskning som genomförts av Professor emeritus Don Easterbrook från Western Washington University är oceanernas temperatur och medeltemperaturen vid jordytan korrelerade.
Easterbrook
Oceanerna, hävdar han, värms upp och kyls ned i ett cykliskt förlopp. Den viktigaste cykeln är ”the Pacific decadal oscillation” (PDO). Under en stor del av 1980- och 1990-talen fanns en positiv cykel, det vill saga Stilla Havet var varmare än normalt. Och mätningar visar att jordens medeltemperatur var högre då. Men under de senaste åren har oceanernas nedkylning påbörjats. Tidigare har dessa cykler vara i nära 30 år. Så kommer den globala temperaturen att följa efter. Den globala nedkylningen mellan 1945 och 1977 samvarierade med en av dessa kalla cykler för Stilla Havet. Professor Easterbrook säger: "Den kalla PDO-fasen har ersatt den varma i Stilla Havet vilket i praktiken innebär att vi kan förvänta oss 30 år av global nedkylning." Easterbrook förutsåg redan 2001 tre decenniers nedkylning på grund av att PDO skulle skifta från en varm till en kall fas.
Easterbrook hävdade 2006 att om cyklerna fortsätter som de har gjort de senaste 500 åren kommer en nedkylning fram till omkring 2035, därefter uppvärmning med ca 0,5°C mellan 2035 och 2065 och sedan åter avkylning fram till 2100. Den totala uppvärmningen under detta sekel skulle bli ~0,3 °C, snarare än den katastrofala uppvärmning med 3-6°C som prognostiserats av IPCC.
Så vad betyder allt detta? Klimatskeptikerna menar att detta är beviset på att de haft rätt hela tiden. De menar att det finns så många andra naturliga förklaringar för temperaturens variationer uppåt och nedåt att, även om människan bidrar till att värma upp planeten, är detta bara ett litet bidrag till de naturliga variationerna.
Men de vetenskapsmän som är lika passionerade anhängare av teorin om människans påverkan på den globala uppvärmningen menar att deras vetenskapliga grund är solid. UK Met Office's Hadley Centre, ansvarigt för klimatprognoser hävdar att de inkluderat solens variationer och oceanernas cykler i sina klimatmodeller och att detta inte är någonting nytt. De säger att detta bara är två av alla de faktorer som påverkar globala temperaturen som man har byggt in i modellerna. Och Met Office’s vetenskapsmän tillägger; temperaturen har aldrig ökat linjärt, och det kommer alltid att vara perioder av långsammare uppvärmning eller till och med avkylning. Vad som är viktigt säger de, är den långsiktiga globala temperaturtrenden, och den är tydligt på väg uppåt.
För att ytterligare komplicera bilden framförde för en månad sedan även den tyske professorn Mojib Latif, en medlem av IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) att vi verkligen kan vara på väg in i en period av global nedkyling som kan fortsätta ytterligare 10-20 år. Professor Latif är sedan 1985 baserad vid Max Planck Institute for Meteorology och är professor vid Leibniz Institute of Marine Sciences vid Kiels Universitet i Tyskland och är en av världens främsta auktoriteter på klimatmodeller. Men han gör klart att han inte blivit klimatskeptiker. Han tror att nedkylningen kommer att vara temporär, innan den mänskligt påverkade globala uppvärmningen åter gör sig gällande.
Latif
Så vad kan vi vänta oss de närmaste åren.
Båda sidor har mycket olika uppfattningar. Met Office anser att uppvärmningen kommer att återkomma snabbt och kraftfullt. De förutser att från 2010 till 2015 kommer minst hälften av åren att bli varmare än det hittills varmaste året, 1998. Skeptikerna håller inte med. De vidhåller att det är osannolikt att temperaturen åter når den svindlande nivån från 1998 förrän tidigast år 2030. Det är möjligt, hävdar de, att på grund av oceancykler och solcykler är en period av global nedkylning mer sannolik.
En sak är säker. Debatten om vad som orsakar global uppvärmning är långtifrån över. Några skulle till och med säga att den hettar till.

Jag hittade artikeln via the Climate Scam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar