söndag 11 oktober 2009

Monteliushuset

Kvarnberget och omgivande delar av Maria Magdalena församling på Söder rymmer många gamla och fina hus. Det s k Monteliushuset, S:t Paulsgatan 11 i hörnet av Ragvaldsgatan byggdes 1670 av kaplanen i Storkyrkan Johannes Petri Kellingius. Det byggdes till 1757 längs Ragvaldsgatan av en rådman Helleday och 1780 längs S:t Paulsgatan, med inredningar kvar från den tiden. På gården som är belagd med kullerstenar finns ett stall och fähus från Helledays tid.
Arkeologen och riksantikvarien Oscar Montelius (1843-1921) föddes och dog i detta hus. Han har gett namn åt Monteliusvägen, den ganska nya gångvägen längs Mariabergets norra sida, med den vidunderliga utsikten över Stockholm. Före honom bodde i huset hans far hovrättsrådet Oscar Augustin Montelius. Oscar Montelius var ledamot av Svenska Akademien 1917-1921 på stol nummer 18. 1895 blev han ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, 1901 av Vetenskapssocieten i Uppsala och 1906 filosofie hedersdoktor i Greifswald. Han var även sekreterare i Svenska fornminnesföreningen, medlem av Antropologiska sällskapet i Stockholm och ett ovanligt stort antal lärda samfund i Sverige och utlandet. Åren 1907-1913 arbetade han som riksantikvarie, blev 1910 juris hedersdoktor i Glasgow och 1911 filosofie hedersdoktor i Kristiania. Montelius for ständigt på forskningsresor i Sverige, och i utlandet. Under åren 1869-1885 besökte han alla europeiska länder och deltog i en mängd arkeologiska kongresser och möten. Han var också inspektor i Södra Latin som ligger strax intill. Som kuriosa kan man nämna att Svenska Käpp och Paraply Fabriks AB fanns i Monteliushuset under mellankrigstiden. Stadsmuseet har klassat Monteliushusets kulturhistoriska värde. Det är blåmärkt vilket är den högsta klassen och innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar