tisdag 8 juni 2010

Överdrivet om havsnivåhöjningar

Havsnivån har stigit cirka 130 meter sedan den förra istidens höjdpunkt för cirka 18 000 år sedan. De största ökningarna skedde för mer än 6 000 år sedan, på grund av avsmältning av inlandsisen. Sedan år 1900 har den årliga höjningen varit 1,8 millimeter per år och sedan 1993, då man började med satellitmätningar av havsnivån, har dessa visat värden på ca 3 mm/år.
Det finns olika sätt att bedöma eventuella framtida havsnivåhöjningar. Ett sätt är att beräkna möjlig avsmältning på Grönland och Antarktis som svarar för 95 procent av polarisarna och tänkbar volymökning på grund av temperaturökning. IPCC redovisar havsnivåns höjning till mellan 180 och 590 mm till 2100, beroende på scenario. Alarmister tror att det kan röra sig om så mycket som 2 m till 2100. Någon avsmältning har dock inte skett under de senaste 30 åren totalt sett. Isarna minskar i Arktis och ökar i Antarktis.
En av de öar som riskerar att översvämmas på grund av framtida havsnivåhöjningar orsakade av den globala uppvärmningen heter Tuvalu. Det är en korallö som ligger i västra delen av Stilla Havet. Pago Pago ligger på amerikanska Samoa sydost om Tuvalu. Där har havsnivåökningen varit 2,07 mm per år motsvarande ca 20 cm på 100 år.
Kwajalein ligger på Marshallöarna norr om Tuvalu. Där är havsnivåhöjningen 1,43 mm per år, motsvarande 14 cm på 100 år.
Havsnivåhöjningen på Tuvalu borde alltså vara 15-20 cm till 2100. Dagens Nyheter kunde häromdagen meddela att farhågorna för att stigande havsnivåer ska dränka många öar i Stilla havet tycks vara överdrivna. Forskarna Paul Kench vid University of Auckland i Nya Zeeland och Arthur Webb vid South Pacific Geoscience Commission i Fiji har granskat flygbilder och satellitbilder och studerat förändringar hos 27 öar under de senaste 60 åren. Under den perioden har havsnivån höjts 120 millimeter. Men bara fyra av öarna har minskat i storlek sedan 1950-talet, medan resten har samma storlek som tidigare eller har till och med växt. Däribland finns ön Tuvalu, som brukar omnämnas som en av de öar som hotar att sjunka i havet på grund av klimatförändringarna. Vilket alltså inte tycks vara korrekt. Förklaringen är att korallöar ständigt växer och byggs på av vittrad korallsand. Kench och Webb drar slutsatsen att många av de tropiska öarna är naturligt stryktåliga och kommer att stå emot kommande havsnivåhöjningar väl. De tidigare så dystra prognoserna är lyckligtvis felaktiga. Öarna kommer fortfarande att vara intakta om 100 år.
FN:s miljöpanel har varnat för att Maldiverna kan vara obeboeliga om 100 år. Jag har tidigare skrivit här på bloggen om Maldiverna. Fil dr Nils-Axel Mörner, som studerat faktiska havsnivåförändringar hävdar att baserat på dessa studier kan den framtida havsnivåhöjningen bli maximalt 20 cm. På Maldiverna har enligt Mörner ingen havsnivåhöjning observerats för de senaste 35 åren. Faktiska mätningar av havsnivåerna i Indiska oceanen pekar på betydligt långsammare takt.
Vid Cochin i Kerala i sydvästra Indien, inte långt från Maldiverna, ligger havsnivåhöjningen på 1,37 millimeter/år med 95% konfindensintervall. Det ger en höjning på 14 cm fram till 2100. Nivåhöjningen var emellertid märkbar under perioden från 1940 och fram till 1965, medan det därefter inte har skett någon höjning på 40 år. Det stämmer med Mörners iakttagelser för Maldiverna.
Vid Bombay, lite längre norrut vid Indiska Oceanen är höjningen mindre, bara 0,74 mm per år. Det innebär 7 cm fram till 2100. Men även här var höjningen större tidigare. Mellan 1880 och 1925 fanns det ingen nivåhöjning alls. Mellan 1925 och 1960 var nivåhöjningen påtaglig, men efter 1960 kan man inte finna någon havsnivåhöjning alls.
I Karachi ännu längre norrut vid Indiska Oceanen är havsnivåhöjningen ännu lägre, 0,48 mm per år, motsvarande 48 mm på 100 år. Men åter samma iakttagelse – ingen höjning efter 1960. Även Maldiverna kan nog se framtiden an med tillförsikt. Trots att den globala uppvärmningen har varit odiskutabel mellan 1970 och 2000, pågår ingen havsnivåhöjning i denna del av Indiska Oceanen.

Relaterat inlägg:
Framtida havsnivåhöjning kan bli maximalt 20 cm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar