torsdag 10 juni 2010

Debatten om Slussen fortsätter

Debatten om Nya Slussen fortsätter med allt fler spretiga ståndpunkter, trots att politikerna försöker sätta ner foten. I SvD den 31 maj ville tidskriften Arkitekturs chefredaktör Olof Hultin få oss att se möjligheterna i stället för problemen i Slussenförslaget. Nej-sägarna från kultureliten sitter enligt Hultin och rynkar på näsan utan att ha så mycket eget att komma med. Hultin anser inte att det blir bättre med mindre bebyggelse. Han lyfter fram att Nya Slussen blir en spännande målpunkt genom nya byggnader för kultur, arbetsplatser och handel. Gator och bebyggelse definierar nya offentliga rum och torg för ett nytt urbant liv här. Att ta bort bebyggelse försämrar förslaget och jag är böjd att hålla med.
Några dagar senare skrev fyra arkitekter, Tomas Lewan, Anders Wadman, Peter Kinnmark och Lars Gezelius, ett svar på Olof Hultins debattartikel. De vill flytta bussterminalen till ”ett bättre läge”, men det är oklart var detta bättre läge ska sökas. I stället vill de utnyttja kajerna för bebyggelse, kajerna som i liggande förslag är smal, skuggad och norrvänd. Helst vill de bromsa arbetet och att planförslaget i sin helhet ska ses över, men hur undviker man att kajen är norrvänd och skuggad?
Den 5 juni saknar konstnären KG Nilsson enligt ett något förvirrat inlägg i SvD ”det riktigt stora greppet om Slussen”. K G Nilsson pekar på förslaget att lägga tunnelbanan i en tunnel och slå samman Slussens och Gamla stans stationer. Han känner kanske inte till att förslaget redan utretts och avvisats av flera skäl. Nilsson tycks förespråka flera broar i stället för en enda trots att förslaget i själva verket redan rymmer tre broar.
Samma dag skriver journalisten Li Södermark att ”Slussen är älskad av en folkarmé stockholmare”. Hon försöker att med tekniken ”guilt by association” göra ner Slussenförslaget, genom att tala om gamla planer på att bredda Vasagatan, riva Oscarsteatern, Vasateatern och bebyggelsen på Mariaberget, och att bygga en motorväg över Blasieholmen. Kan man inte begära att debattörerna ska hålla sig till det saken gäller – Slussen? Nåja, det framskymtar att hon kan tänka sig nästan vad som helst utom nuvarande förslag, till och med en rekonstruktion av nuvarande trafikapparat, men vad hon har emot nuvarande förslag säger hon ingenting alls om!
I ett något sakligare inlägg tar arkitekturhistorikern Eva Eriksson upp trafiklösningen ur ett nytt perspektiv, nämligen rampernas nivåer vid Skeppsbron och Munkbron, samt entréförhållandena till Katarinahissen! Det är visserligen inte oviktiga frågor, men knappast av den art att förslaget står och faller med hur dessa partier utformas. Vidare kritiserar hon förslaget som varande ”ett kommersiellt projekt”. Men vad är en levande stad om inte en handelsplats eller om man så vill, ett kommersiellt projekt. Att skapa målpunkter i form av handel, kaféer, restauranger är lika viktigt som kulturutbud och kollektivtrafikterminaler. Men på en plats kan faktiskt även Eva Eriksson tänka sig ett nytt hus, nämligen vid tunnelbanestationen, där hon vill se Bengt Lindroos förslag från 1981, den så kallade Cheddarosten, genomförd. Även jag vill se ett hus här, bara inte just Osten.
Även politikerna har gjort nya utspel. Centern med Per Ankersjö och Lukas Forslund avvisade i slutet av april tanken på att ha den fria sikten som huvudsaklig utgångspunkt när man planerar Stockholms viktigaste knutpunkt, något som lyfts fram av socialdemokraterna. ”Funktionalitet och nya lösningar måste sättas före rigida uppfattningar om statiska utsiktsplatser.” Det är enligt Centern hög tid att sätta spaden i marken. Man får intrycket att vad som helst kan byggas enligt Centern, bara man sätter igång så fort som möjligt.
Men i mitten på maj deklarerade alliansen att just utsikten skulle få vara kvar, genom att den centralt placerade byggnaden utgår ur förslaget. Jag ska inte ytterligare kommentera detta med utsikt, eftersom jag gjort det utförligt här.
Socialdemokraternas förslag till Slussen.
Nyligen presenterade så socialdemokraterna i stadshuset sitt förslag för Slussen. De vill göra bron smalare och minska bebyggelsen för att förbättra utsikten, kanske ha ett underjordiskt kulturhus. Den trafiklösning socialdemokraterna visar är inte bra. De har enligt illustrationerna tagit bort ramperna till Stadsgården och Söder Mälarsstrand. Det innebär att trafiken till och från Nacka hänvisas till Folkungagatan och trafiken till och från västra Södermalm till Hornsgatan. Ett teoretiskt alternativ för en del kan vara att använda Centralbron, men resultatet blir ofrånkomligt mer trafik inne på Söder. Jag välkomnar en smalare bro om det är möjligt, men inte till priset att försämrad funktion. Det är inte brons bredd i sig som är problemet, utan trafikmängderna och där finns redan andra begränsningar i tillfarterna till Slussen.
Den fortgående debatten blir alltmer urvattnad och tröttsam att följa, eftersom allt redan är sagt och egentligen ingenting nytt sägs. Det är trist, eftersom detta borde vara en av Stockholms viktigaste stadsbyggnadsfrågor.

Relaterade inlägg:
Nytt förslag för Slussen
Utsikten från Slussen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar