söndag 13 juni 2010

Kvarnarna på Kvarnberget

I gamla tiders Stockholm har det funnits massor med kvarnar. På Kvarnberget söder om Maria kyrka på Söder i Stockholm har det funnits kvarnar sedan medeltiden (med skriftliga belägg 1487).
Akvarell av Josabeth Sjöberg från ca 1850, Högbergsgatan med kvarn i fonden (detalj).
 Berget har kallats Kvarnberget (quarneberget 1645), Kvarnbacken (gamble quarnebackan 1645) och Väderkvarnsbacken (gamble Wederquarne backan 1646).
Kvarnberget år 1642 med Fatburssjön söder om berget. Det medeltida gatunätet är oregelbundet. Detta var innan 1640-talet gaturegleringar lade fast rutnätsplanen på Söder.

På Tillaeus’ karta från 1733 finns tre kvarnar på berget: Stora och Lilla Somens kvarn samt Christian Hanssons kvarn. Stora och lilla Somens kvarn var uppkallade efter Joachim Sohm eller möjligen brodern Mårten Sohm, en tysk bagare. Den har tidigare även kallats stora Bagare Qwarnen. Detta enligt boken Stockholms gatunamn (2:a uppl. sid 245). Den stora eldsvåda som då härjade Katarina församling på Södermalm skall ha börjat i Christian Hanssons kvarn. Då brann Katarina kyrka och ungefär andra 500 hus.
På Tillaeus’ karta över Kvarnberget från 1733 syns de tre kvarnarna. De två östra kvarnarna ligger på nuvarande Södra Latins skolgård. Den västra kvarnen ligger i korsningen mellan Fredmansgatan och Maria Prästgårdsgata. Det finns ytterligare kvarnar öster om Götgatan. De heter Dundercrantz och Finskan vid Pelarbacken väster om Kapellgränd och Borgmästarkvarn mellan Tjärhovsgatan och Folkungagatan.

Stora Somens kvarn låg i kv Nederland mindre strax söder om Fredmansgatan och väster om Kvarngatan, nära korsnin gen med Maria Prästgårdsgata. Lilla Somens kvarn låg i kv Laxen i sydöstra hörnet mellan Ragvalds- och Högbergsgatan. Christian Hanssons kvarn låg sydost om Lilla Somens kvarn i kv Östergötland.
(Det finns fortfarande ett kvarter med namnet Somens kvarn, men det ligger på Skinnarviksberget väster om Torkel Knutssonsgatan och norr om Lundagatan, och kvarnen här hette Skinnarviks kvarnen.)
På denna karta från 1751 syns två kvarnar. Det är Christian Hanssons nerbrunna kvarn som saknas.

Nuvarande Kvarngatan kallades på 1640-talet ”Wäderquarne gathun” eller ”Wäderquarne gränden”. Senare under 1670-talet ”Quarne gattan”. På Tillaeus karta från 1733 heter gatan ”Qwarn gränd”. Eftersom det senare fanns flera kvarngator kallades den under 1800-talet för Maria Kvarngata och Maria Kvarngränd.
På denna karta från 1805 finns bara en kvarn kvar.
På denna karta från 1863 syns inte längre någon kvarn. Södra station är nybyggd söder om Kvarnberget och är ändhållplats för Södra/Västra stambanan.
På denna karta från 1885 är sammanbindningsbanans tunnel byggd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar