torsdag 24 november 2011

Innehållslös kritik mot Slussen

Debatten om Slussen fortsätter fem i tolv, då bara dagar återstår innan beslutet ska fattas. Sten Nordin (M) och Regina Kevius (M) hävdade häromdagen i SvD att ”Nya Slussen kan inte vänta”.
Budskapet var att dagens Slussen måste rivas, det nuvarande förslaget är genomtänkt och att inga fler utredningar behövs.  Man konstaterar att betongen vittrar och att grundläggningen sätter sig och det är i och för sig sant. Mera väsentligt är att det som borgarråden säger är en överdimensionerad trafikkarusell, byggd för 100 000 fordon per dygn, där det idag passerar 30 000, att det är svårt för gående och cyklister att ta sig fram smidigt och säkert över Slussen. Nya Slussen kommer att erbjuda fler möjligheter för människor att ta sig mellan stadsdelarna utan att korsa starkt trafikerade vägar eller hindras av trappor. Huvudbron över slusskanalen ger flexibilitet inför framtiden med kapacitet för dagens trafikmängd och egna körfält för kollektivtrafiken. Slussen är också en mötesplats i hjärtat av Stockholm.
Mot detta hävdar Karin Wanngård (S) och Tomas Rudin (S) att ”Slussen värd ett bättre öde”, också i SvD. Vad har de då för argument? De tycker inte att ”det nya förslag som i dag ligger på bordet är bra” och får det att låta som om den enda fördelen med Nya Slussen skulle vara att den är ny.
De tar upp de höga kostnaderna, kanske 10 miljarder kronor. De antyder att trafiklösningen är underdimensionerad! Den ”kommer att ha svårt att hantera den växande biltrafik som befolkningsökningen kommer att medföra, utan att skapa några möjligheter för en utbyggd kollektivtrafik”, ett ganska märkligt argument, eftersom de flesta andra kritiker ju har opponerat just mot den överdimensionerade trafiklösningen. Utan analys antar de att biltrafiken kommer att öka över Slussen på grund av befolkningstillväxten. Statistiken talar dock inte för detta. Sedan slutet av 1980-talet har befolkningen i Stockholm ökat med ett par hundratusen invånare samtidigt som biltrafiken över Slussen har minskat, vilket framgår av följande diagram.
Varför tror Wanngård och Rudin att trenden skulle vända nu? Slussenförslaget kommer inte att öka trafiken i Gamla stan. I stället tycks Wanngård och Rudin vilja göra Gamla stan närmast bilfri, vilket vore en ganska orealistisk utopi.
Vad socialdemokraterna vill är att skjuta upp frågan på obestämd tid, i varje fall 10-15 år framåt. Det hade ju varit önskvärt att samordna Nya Slussen med en tunnelbana till Nacka, men är ju knappast möjligt eftersom Slussen skulle rasa ihop långt dessförinnan. Sossarna har ju alltså inte mycket att komma med.
Ett tredje inlägg med rubriken ”Slussens utformning är genial” kommer från representanterna för Icomos Kerstin Westerlund Bjurström och Britt Wisth. De för alltså fram den gamla Slussen, som de hävdar har enastående värden jämfört med nybyggnadsförslagen. De menar alltså att ”nuvarande Slussen i grunden är bra, rent av genial!” De hävdar alltså på fullt allvar dels att en klöverbladskorsning av det slag som det finns tusentals av längs våra motorvägar skulle vara ”genial”, dels att just centrala Stockholm intill den medeltida stadskärnan är rätta platsen för en sådan motorvägskorsning! Det är häpnadsväckande att de anser att 2000-talets trafiklösning mitt i Stockholm ska utgå från bilens villkor. Några andra argument kan de faktiskt inte föra fram.
Med dessa inlägg faller kritiken mot Slussenförslaget platt till marken.

6 kommentarer:

 1. Så fel. Sten Nordins retorik, så lögnaktig och smart, finns också i din text ovan:
  "byggd för 100 000 fordon per dygn, där det idag passerar 30 000..."
  Slussen byggdes inte för några 100.000 bilar per dag. Den kom att användas av som mest drygt 90.000 bilar per dag, innan Centralbron och Söderleden öppnades. Slussen byggdes för en trafikmängd som i stort sett liknar den vi har idag. Skillnaden är att vi har mycket större bussar, som dessutom går betydligt tätare. "Nya Slussen" kommer - om det byggs - att återskapa köerna för bilarna som Slussen rådde bot på och dessutom göra det sämre för fotgängare och cyklister.

  SvaraRadera
 2. Jodå, som du själv konstaterar så svalde Slussen 90.000 bilar utan problem på 60-talet, innan andra tunga leder öppnades. Om Slussen inte hade varit dimensionerad för det så hade det helt enkelt inte gått.

  Det kan vara intressant att veta att dagens trafikmängd motsvarar trafikmängden år 1927. Hade man kunnat förutse det när beslutet att bygga anläggningen togs så hade man nog valt en lite beskedligare korsningslösning och att inte dubblera broarna. Det finns trots allt många korsningar med mer trafik, Ringvägen/Götgatan t ex, och där valde man att bygga en vanlig plankorsning vid ungefär samma tidpunkt, trots att man mycket väl hade kunnat anlägga en kringla av Slussenmodell när Skanstullsbron planerades.

  http://stockholm201.blogspot.se/2011/11/slussenmyter-del-9-den-geniala.html

  Tvärtemot vad du tror så hör vi som cyklar till de stora vinnarna, med en ny dedikerad cykelbro utan korsande bilgator och bredare cykelbanor i två plan på de andra två broarna. Onödiga omvägar och backar försvinner. Även fotgängarna får rakare och mindre branta vägar med kortare avstånd mellan alla rimliga målpunkter.

  http://stockholm201.blogspot.se/2011/09/slussenmyter-del-7-omvagar-och.html

  Den största risken för trafikproblem uppkommer om man lyssnar på dem som vill göra bron enfilig i varje riktning. Som tur är så verkar man ha lämnat deras åsikt utan avseende, trots att de varit väldigt påstridiga.

  http://stockholm201.blogspot.se/2011/12/slussenmyter-del-11-den-attafiliga.html

  SvaraRadera
 3. Att man låter trafiken ta en sväng ut över Saltsjön på en 8-filig motorramp har för det första väldigt lite att göra med trafikkapaciteten i Nya Slussen.Det av det enkla skälet att bron avgränsas av trånga T-korsningar i alla(3) ändar, vilket blir analogt med att så att säga gasa och bromsa på en gång. Således föreligger det ingen som helst motsägelse i att anföra kritik mot såväl kapaciteten som överskaligheten. För det andra så erbjuder en bro av det överskaliga slaget rimligtvis en ganska motbjudande miljö för fr.a. gångtrafikanter, som då har som enda alternativ att krångla sig igenom hiss eller inomhus belägna rulltrappor och den vägen ta sig ned UNDER trafiken för att därpå även riskera att mötas av öppna klaffbroar.
  Sign. "Herbert, Tingesten" länkade igår HÄR till denna sida med orden "Läs gärna mer på min blogg;" Skriver ni bägge för Kreab, frågar man sig.
  Själv är jag helt obunden, men länkar ändå till Slussen PlanB's svar på den osaklighetskritik de fått mottaga i en aggresivt marknadsförd s.k. "analys" signerad med nämnda pseudonym.

  SvaraRadera
 4. Enligt MKB:erna och också enligt moderaternas hemsida planerar man i nya Slussen för en trafikökning på 20% på grund av den förväntade befolkningsökningen.

  Så YIMBY har antagligen blivit förvirrade när de hävdar att nya Slussen skulle vara planerad för en minskning av biltrafik.

  Det är onödigt att bygga om Slussen för ökad trafikkapacitet, eftersom Slussen redan klarar av en eventuell trafikökning.

  Om vi skulle lyckas minska biltrafiken kan man öppna upp fler fält för bilar och fotgängare i den gamla konstruktionen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nuvarande Slussenkonstruktion är planerad för en omfattande biltrafik som krävdes när detta var enda passagen mellan söder och norr. Den klarade också mer än 80 000 bilar per dygn ännu på 1960-talet, innan Essingeleden och Centralbron byggdes. Nu krävs bara omkring 30 000 bilar per dygn som är dagens trafikmängd, och det som nya Slussen planeras för. Därför är det relevant att hävda att nya Slussen planeras för mindre biltrafik, medan Slussen plan B skulle innebära att den planeras för mer trafik än idag.
   Som jag visat i diagrammet ovan är trenden sedan 1960-talet minskande trafik i Slussen trots att befolkningen har ökat med omkring 800 000 invånare i regionen sedan dess. Det finns alltså praktiskt taget inget samband mellan befolkningen i regionen och trafiken i Slussen. Skulle trafiken börja öka igen kan en liten justering av trängselskatten lätt parera detta.

   Radera
 5. Var hittar jag källan till diagrammet i posten?

  Undrar,
  C

  SvaraRadera