fredag 25 november 2011

Tv-eken som fälldes var frisk

I natt fälldes tv-eken under stor polisbevakning, trots att ett hundratal ekkramare var på plats.
Ekstubben visar tydligt att en stor del av stammen, kanske 75-80 procent, var frisk och stabil. 
Grenarna var fullständigt friska rakt igenom. 
Det fanns alltså ingen risk för att den skulle ramla omkull eller att grenar skulle knäckas som Trafikkontoret hävdat. Att fälla en månghundraårig ek borde inte ske utan övertygande skäl, men dessa skäl saknades. De oberoende arboristernas bedömningar var korrekta, medan Trafikkontorets uppgifter som spreds av Mats Freij och Björn Embrén var osanna. Ekkramarna hade alltså rätt i att försvara trädet in i det sista. Att staden fällde eken utan att ens vilja ta del av den oberoende arboristrapporten visar på en häpnadsväckande arrogans, medborgarförakt och maktmissbruk.
Ansvaret för att den månghundraåriga eken fälldes ligger ytterst på det ansvariga borgarrådet Ulla Hamilton (M).

Mer om fällningen i natt kan man läsa i DN och SvD.

8 kommentarer:

 1. Jag ser att du, liksom väldigt många motståndare till fällningen, "glömmer" rapporten från den av båda sidor godkände oberoende experten Erik Solfjeld. Han ansågs tydligen bara vara oberoende så länge han inte tyckte "fel".

  SvaraRadera
 2. Solfjeld är anlitad av Trafikkontoret. De andra arboristerna är inte anlitade av någon utan gör sin undersökning på eget initiativ. Därför kallar jag dem oberoende. Solfjelds rapport har jag läst och inte heller Solfjeld bedömde att det förelåg en omedelbar risk. Han har dock inte gjort en lika ingående undersökning som den oberoende arboristgruppen och tilläts till exempel inte ens titta på de nedersta 2,5 m av stammen eller rötterna. Därför litar jag mer på den mer omfattande undersökningen, som dessutom gjordes av sju arborister som tog flera dagar på sig att undersöka trädet. Detta är dock historia nu, eftersom man, nu när det har fällts, kan konstatera att trädet var mycket friskare.

  SvaraRadera
 3. Staden har ett ansvar för medborgarnas säkerhet, det har inte du. Och det är för i h-e bara ett träd. Spänn av!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ur säkerhetssynpunkt kunde biltrafiken omderigeras och ett högt smidesjärnstaket uppföras runt eken. Men packet har ingen förståelse för djupare skönhetsvärden.

   Radera
 4. Jan E, du är en mycket sorglig människa. Vet du vad ordet demokrati betyder?

  SvaraRadera
 5. Tänkte inte på det, Jan E, du har förstås rätt. Säkrast att fälla alla träd i stan med hänsyn till invånarnas säkerhet, eller hur. Det är ju ändå bara träd för h-e.

  SvaraRadera
 6. Rudolf Morris, kommunen har på ett korrekt sätt hanterat denna fråga. Vi har inte direktdemokrati i det här landet. Man gick ekkramarna till mötes när man engagerade en oberoende expert som kom fram till att trädet var sjukt och döeende, en slutsats som inte uppskattades av ekkramarna (vem hade för övrigt trott något annat?)Efter denna noggranna utredning har så trädet fällts. Man hade inte kunnat göra på något annat sätt, ty då hade man gett efter för ett väldigt begränsat särintresse, vilket hade varit odemokratiskt. Om du händelsevis skulle jämföra med almstriden 1971 så kan jag säga att förutsättningarna då var helt annorlunda. Det var rätt att behålla almarna.

  Göran,det där är bara trams. Varför skulle man fälla friska träd?

  SvaraRadera
 7. Jan E. Du uttalar dig tvärsäkert utan att vara ett dugg insatt i frågan.

  SvaraRadera