fredag 18 november 2011

Rädda eken vid Radiohuset!

I kväll besökte jag den så kallade radioeken (eller teveeken, som den egentligen heter) utanför tevehuset på Oxenstiernsgatan på Östermalm. Det är en ståtlig ek som kanske kan vara så där 800 år gammal. Den är alltså äldre än Stockholms stad. Egentligen borde den k-märkas, kanske som naturminne. En grupp ekräddare hade samlats kring eken för att värna den mot eventuella angrepp. Fällningen har man sagt ska ske klockan sex i morgon bitti.
Av obegripliga skäl tycks stadens tjänstemän ha bestämt sig för att den nu måste sågas ned, ungefär som man hade bestämt sig för att göra med almarna i Kungsträdgården för 40 år sedan. Almarna var ju sjuka och måste sågas ned, sa man då. Men det var inte sant den gången heller. Almarna står fortfarande friska och krya ännu 40 år senare, och om inte almsjukan tar dem lär jag aldrig få uppleva deras död.
Det egentliga skälet för att man ville såga ned almarna var att de inte passade in i den förändring av Kungsträdgården som Peter Celsing hade planerat. Där passade i stället en tunnelbaneuppgång in alldeles utmärkt, samt en stor livsmedelsbutik under jord. Men så blev det inte den gången, eftersom stockholmarna ville annorlunda. De ville ha almarna kvar. Och de ingrep resolut natten mellan den 11 och 12 maj 1971.
Har man inte lärt sig något på 40 år? Stockholmarna vill gärna ha kvar radioeken också. Det är ett mycket vackert träd, på sin ålders höst. Kanske blir det inte mer än hundra år äldre, vem vet. Men inte behöver det sågas ned nu. Inte enligt trädexperten Klaus Stritzke som har besiktigat trädet och många andra gamla ekar i Stockholmstrakten, och vet hur man räddar gamla träd. Även ekar i sämre skick än radioeken. 
Men trädet är ju ruttet säger någon. Men trädet är faktiskt mycket friskt för sin ålder, det har andra trädexperter konstaterat. Svampangrepp? Nej inte den sortens svamp som tar död på gamla ekar. Ekexperter har kollat rotsytemet påstår man, men var finns den rapporten? Andra anser inte alls att eken behöver fällas. Och varför måste trädet fällas redan innan den norska trädexperten har avlämnat sin rapport? Det är faktiskt inte klarlagt att eken är så dålig som stadens trädansvarige har sagt. Det tycks mest handla om prestige från stadens sida.
Någon har sagt att eken måste sågas ned för att bereda plats för en spårväg. Det är inte heller sant. I förstudien för Spårväg City säger man: ”Eken mitt i Oxenstiernsgatan ingår enligt Översiktsplan för Nationalstadsparken i ett större sammanhang av ekar och andra gamla ädellövträd som utgör värdekärnor i norra och södra Djurgården. I nationalstadsparken finns många arter av insekter som är knutna till de grova ekarna. Gamla ekarna i kanten av värdekärnorna fungerar som spridningskorridorer och är därför viktiga att bevara. Spårvägen har planerats för att den gamla eken inte ska påverkas. Den måste särskilt skyddas under byggnadsskedet.”
I Japan skulle man betrakta ett så gammalt träd som heligt, och det skulle vara en kränkning att såga ned det. Där vårdar man sina träd ömt. Om det behövs stöttar man grenarna, hellre än att såga av dem.
Detta gamla stöttade träd såg jag nyligen i Kenrokuen på Japans västkust. Det kommer inte att sågas ned.
Ännu ett stöttat träd i Kenrokuen, Kanazawa.
Geir ­Hansteen Jörgensen och Johan Lind har föreslagit en liknande lösning för radioeken som de presenterat i en debattartikel i DN.
Så visst finns det lösningar om man vill. Det finns alltså inte heller av detta skäl någon anledning att fälla eken. Annat än Stockholms stads bristande vilja, fantasi och lyhördhet inför opinionen. Eller är det detta du vill bli ihågkommen för, Björn Embrén, stadens trädansvarige: Att vara den som sågade ned den 800-åriga radioeken?
Så jag uppmanar stadens politiker och tjänstemän: Tänk om och gör inte samma misstag som för 40 år sedan när staden försökte såga ner de älskade almarna i Kungsträdgården. Ta ert förnuft tillfånga. Rädda radioeken (eller teveeken).

5 kommentarer:

 1. Tack för det, jättebra inlägg!

  SvaraRadera
 2. Man säger att ekar brukar 500 år på att växa och 500 år på att dö. Denna eken är inte alls död, den har sannolikt hundratals år kvar.
  Gamla ekar har överlägset det största arts-mångfalden av all träd i Norden, över 1500 olika arter bor i gamla ekar, däribland 8-900 insektsarter.
  Vi kritiserar Brasilien för att dom är så likgiltiga inför sin regnskogens arts-mångfald. Vi förklarar det med skogsbolagens profit-hunger och med fattigdom och brist på upplysning.
  Hur förklarar vi vår egen likgiltighet?

  SvaraRadera
 3. Jag tycker de aktiva i "rädda eken" ska ta hjälp av vår främste oberoende arborist vid namn Stritzke. Han är anlitad av Sthlm handelskammare för oberoende utredningar och kan säkert räkna på kostnaden för att bevara eken på ett säkert sätt 100 år till! Om det kostar några hundra tusen blir det säkert inget problem för kommunen, i annat fall borde en insamling gå ganska snabbt. Det är viktigt med fakta för att kunna påverka!

  SvaraRadera
 4. Klaus Stritzke har redan uttalat sig om ekens kondition i ABC och på youtubeklipp. Han bedömer inte att det finns någon risk att eken ramlar omkull. Härom dagen ställde en grupp arborister med mätinstrument upp för att ge ett oberoende utlåtande om eken. Inte heller dessa bedömer att det inte finns någon risk att eken ramlar omkull. Den färdiga rapporten kommer inom kort. I kväll gör Föreningen för dendrologi och parkvård ett uttalande undertecknat av Stritzke, arboristen Daniel Daggfeldt och Sten Ridderlöf, vice ordförande med liknande innebörd. Frågan är om kommunen vill invänta fakta?

  SvaraRadera
 5. Johan Strömstedt5 januari 2012 10:13

  Allt är med största sannolikhet planerat in i minsta detalj av Trafikkontoret och Trafikborgarrådet Ulla Hamilton. SL har en ansökan inskickad till Trafikkontoret att lägga spårrälsen över TV-ek-stubben (2,5 m kvar). I och med denna flyttning av rälsen så blir det ytterligare en bilfil, till och från Djurgårdsstaden. Den fristående arboristgruppen har undersökt eken noggrannare än någon annan tidigare i historien har gjort av denna TV-ek. Resultatet blev bl a att den beräknades tåla vindhastighet upp till 33 m/sek (orkan) och var tillräckligt frisk att stå kvar i flera hundra år till. Någon risk för fall förelåg med andra ord ej. Att inte media mer uppmärksammat på vilket sätt myndigheter hanterat denna händelse är anmärkningsvärt.

  SvaraRadera