tisdag 15 november 2011

Vad är TMR?

Antagligen är TMR ett okänt begrepp för de flesta, och känner man till akronymen betyder den olika saker för olika människor. När man googlar på akronymen får man till exempel reda på att TMR utvecklar kundanpassade lösningar för producentansvar för förpackningar. TMR är också en leverantör av skopor  och redskap, där man bland annat kan man köpa tiltrotatorer eller rototiltar, vad det nu är för något.
För en del är TMR en truppminröjare, ett fjärrmanövrerat bandfordon med hydrauliskt drivet röjaggregat avsett för röjning av ytligt lagda eller nedgrävda minor ner till max 100 millimeters djup för att terrängen åter ska kunna beträdas utan risk för skador och liv.
Truppminröjare A1.
De som är i IT-branschen kan ladda ner Trendnet TMR-61U2 gratis. TMR-SP är däremot en rumstemperaturgivare med fjärrstyrningspotentiometer, som placeras på en representativ plats i rummet och kan monteras för infällt eller utanpåliggande montage. Amerikanska råvaruexperter vid TMR (Technology Metals Research) anser att det i dag finns totalt 251 fyndigheter av jordartsmetaller i 24 länder, av vilka 13 är tillräckligt undersökta och så stora att det kan löna sig att utvinna dem. Någon vill på nätet få råd för att ta fram en laddning till sitt jaktvapen och vill hitta något som motsvarar en viss typ av TMR (Teilmantel Rundkopf).
TMR kan också referera till ”triple modular redundancy” eller ”tunnel magnetoresistance” för att inte tala om ”tomorrow” på internetslang. På transportområdet är TMR avdelningen för ”Transport and Main Roads” i Queensland och för semesterfiraren erbjuder TMR (Tours Mont-Royal) drömsemestern i solparadiset.
Vad har nu detta med regionplanering att göra, kanske någon frågar sig. Jo TMR kan även utläsas som ”Tillväxt, miljö, regionplanering” och syftar då på vissa verksamheter inom Stockholms läns landstings centrala förvaltning, TMR-SLL. Tidigare har delar gått under namnet ”Regionplanekontoret”, ett för fackmän väl etablerat begrepp som funnits sedan 1952.
När man googlar på TMR får man drygt 15 miljoner träffar. Googlare man på ”Regionplanekontoret” får man drygt 10 000. Även för oss som länge har sysslat med regionplanering i Stockholm känns begreppet ännu ovant, men nu får vi lära oss tänka nytt. Men hade det inte varit enklare att behålla det etablerade namnet om avsikten var att verksamheten ska vara känd utåt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar