fredag 18 november 2011

Rotröta, rättsröta eller hjärnröta?

I dagens Aftonbladet uttalar sig Stockholms stads tjänstemän om den så kallade radioeken på Oxenstiernsgatan. Beslutet är slutgiltigt: i dag fälls tv-eken, säger Aftonbladet. ”Vem som helst med någon form av hjärnkapacitet kan förstå det”, säger Björn Embrén trädspecialist på Stockholms trafikkontor.
”Någon form av hjärnkapacitet”. Så nedlåtande uttalar sig alltså en tjänsteman i Stockholms stad om en opinion bland stadens medborgare. Det är knappast ett förhållningssätt, värdigt en tjänsteman, avlönad av medborgarnas skattemedel. Häromdagen sa trädexperten Klaus Stritzke att eken absolut inte behöver fällas. Anser Embrén att han också har förlorat all hjärnkapacitet?
Om Björn Embrén hade fått bestämma skulle den redan vara nedsågad. ”Det kommer att ske under den närmaste veckan”, säger han till Aftonbladet. ”Den är genomrutten. Rotrötan är fullständig. Den är små delar av levande bark, och inuti finns fragment av levande ved som förser den stackars kronan med näring.”
”Små delar av levande bark”. ”Fragment av levande ved”, säger han. Är detta verkligen ett uttalande av en opartisk fackman? Vem som helst kan på plats konstatera att den har massor av frisk bark. Betrakta nedanstående bild av radioeken för en tid sedan. Den har en stor grönskande krona som har klarat av stormen Gudrun och alla andra stormar hittills. Skulle den verkligen ha gjort det med endast ”fragment av levande ved”.
Radioeken/teveeken.
Uppenbarligen är Björn Embrén inte en trovärdig tjänsteman. Han uttrycker sig som en hårt trängd person som av prestigeskäl inte är beredd till någon reträtt.
En norsk arborist, Erik Solfjeld, har tittat på trädet, och enligt staden dömt ut trädet på grund av rotröta och att kronan är instabil. Men rötterna är faktiskt inte undersökta. Först häromdagen öppnade man det trädäck som har legat runt eken sedan mitten av 1960-talet. Man har alltså dömt ut eken redan innan man undersökt vare sig rötterna eller den nedersta delen av stammen. Och Solfjeld har ännu inte kommit med sin rapport. Vad vill man dölja? Om kronan inte är stabil kan man stabilisera den. Något skäl att såga ned trädet är det inte. Med det bristfälliga sakunderlag som stadens tjänstemän har presenterat hittills är det obegripligt att de till varje pris vill fälla trädet.
Någon har sagt att det verkliga skälet är att Trafikkontoret vill dra fram inte bara spårvägen här, utan dessutom ett par extra körfält för bilar. Om det verkligen är så borde man också säga det rent ut, och inte komma med svepskäl.
Låt oss nu ta en paus, lägga alla papper på bordet och låta känslorna lugna ner sig på båda håll i stället för att ösa invektiv över den andra sidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar